Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Trần Nam
Trần Nam
Ngày sinh: 28-07 (33)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140201
Kỹ thuật điện - điện tử và Viễn thông
Bùi Minh Chơn
Bùi Minh Chơn
Ngày sinh: 21-03 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hoàng Văn Bắc
Hoàng Văn Bắc
Ngày sinh: 18-11 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hoàng Đức Hậu
Hoàng Đức Hậu
Ngày sinh: 16-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Đỗ Minh Đường
Đỗ Minh Đường
Ngày sinh: 06-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Trung Sáng
Nguyễn Trung Sáng
Ngày sinh: 01-04 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Hồng Nhật Quang
Hồng Nhật Quang
Ngày sinh: 17-02 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Trần Xuân Phúc
Trần Xuân Phúc
Ngày sinh: 10-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Từ Minh Ngọc
Từ Minh Ngọc
Ngày sinh: 07-11 (30)
Bình Thuận
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Phương Thanh
Nguyễn Phương Thanh
Ngày sinh: 05-02 (28)
Long An
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Hiền Trực
Nguyễn Hiền Trực
Ngày sinh: 01-01 (27)
Bình Dương
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Phạm Duy Tùng
Phạm Duy Tùng
Ngày sinh: 05-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Chu Quốc Duy
Chu Quốc Duy
Ngày sinh: 01-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Đức An
Nguyễn Đức An
Ngày sinh: 29-12 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 07-03 (29)
Bình Định
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Vũ Thu Huyền
Vũ Thu Huyền
Ngày sinh: 25-08 (27)
Nam Định
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Phan Ngọc Tùng
Phan Ngọc Tùng
Ngày sinh: 24-12 (33)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Võ Nguyễn Anh Tuấn
Võ Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 18-04 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Vũ Sỹ Toàn
Vũ Sỹ Toàn
Ngày sinh: 11-10 (31)
Hà Nội
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoàng Minh
Nguyễn Hoàng Minh
Ngày sinh: 22-07 (30)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 21-07 (27)
TPHCM
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Đặng Tuấn Duy
Đặng Tuấn Duy
Ngày sinh: 11-06 (32)
Tiền Giang
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Đinh Công Bằng
Đinh Công Bằng
Ngày sinh: 14-10 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Khánh Duy
Nguyễn Khánh Duy
Ngày sinh: 26-03 (28)
Long An
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Lộc
Nguyễn Thành Lộc
Ngày sinh: 04-03 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Nhiều
Nguyễn Văn Nhiều
Ngày sinh: 25-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Phạm Hữu Thiện
Phạm Hữu Thiện
Ngày sinh: 29-11 (28)
Long An
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
Ngày sinh: 01-08 (31)
Lâm Đồng
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Mìu Tàu Khìn
Mìu Tàu Khìn
Ngày sinh: 04-10 (29)
Đồng Nai
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Nhật
Lê Hoàng Nhật
Ngày sinh: 08-05 (29)
Bình Phước
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Phạm Tấn Tài
Phạm Tấn Tài
Ngày sinh: 15-12 (30)
Vĩnh Long
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Nhật Trường
Nguyễn Văn Nhật Trường
Ngày sinh: 26-02 (31)
Long An
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Trường
Nguyễn Hữu Trường
Ngày sinh: 13-06 (28)
Ninh Thuân
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Trần Xuân Trang
Trần Xuân Trang
Ngày sinh: 18-02 (30)
Vĩnh Long
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Tăng Việt Tiến
Tăng Việt Tiến
Ngày sinh: 13-09 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nông Văn Tuấn
Nông Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-02 (28)
Gia Lai
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Mai Văn Minh An
Mai Văn Minh An
Ngày sinh: 04-11 (29)
Trà Vinh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Lê Mạnh Hùng
Lê Mạnh Hùng
Ngày sinh: 16-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Trương Trung Hiếu
Trương Trung Hiếu
Ngày sinh: 23-05 (30)
Long An
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Mai Văn Lợi
Mai Văn Lợi
Ngày sinh: 10-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Vũ Hồng Thái
Vũ Hồng Thái
Ngày sinh: 13-04 (29)
Nghệ An
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Thái
Nguyễn Hồng Thái
Ngày sinh: 04-05 (40)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Trần Bảo Toàn
Trần Bảo Toàn
Ngày sinh: 27-12 (28)
Long An
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Võ Hoàng Vũ
Võ Hoàng Vũ
Ngày sinh: 16-02 (30)
Tiền Giang
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Dư Trường Giang
Dư Trường Giang
Ngày sinh: 26-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Phạm Thị Huyên
Phạm Thị Huyên
Ngày sinh: 20-05 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Dương Phạm Bá Linh
Dương Phạm Bá Linh
Ngày sinh: 27-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Đặng Mạnh Tiến
Đặng Mạnh Tiến
Ngày sinh: 01-09 (31)
Tây Ninh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trần Văn Thừa
Trần Văn Thừa
Ngày sinh: 14-02 (30)
Long An
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Vũ Thị Thương
Vũ Thị Thương
Ngày sinh: 23-09 (31)
Hải Dương
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú
Ngày sinh: 24-01 (33)
Bình Định
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Tôn Thất Gia Trung
Tôn Thất Gia Trung
Ngày sinh: 09-07 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Trần Khoa Tiến
Trần Khoa Tiến
Ngày sinh: 26-01 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phạm Thị Kim Chi
Phạm Thị Kim Chi
Ngày sinh: 27-11 (42)
Cửu Long
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Phú Cường
Lê Phú Cường
Ngày sinh: 20-09 (33)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Lê Trung Chương
Lê Trung Chương
Ngày sinh: 24-06 (31)
Tây Ninh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Cao Tấn Cường
Cao Tấn Cường
Ngày sinh: 05-09 (33)
Quảng Nam
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Chờ
Nguyễn Văn Chờ
Ngày sinh: 28-02 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phan Trường Giang
Phan Trường Giang
Ngày sinh: 31-03 (31)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Thị Hoa
Trần Thị Hoa
Ngày sinh: 10-01 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Hồng Khiêm
Trần Hồng Khiêm
Ngày sinh: 18-07 (31)
Vĩnh Long
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Tấn Lợi
Nguyễn Tấn Lợi
Ngày sinh: 30-01 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thành Lễ
Nguyễn Thành Lễ
Ngày sinh: 05-06 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Hà Hữu Khoa
Hà Hữu Khoa
Ngày sinh: 12-10 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đặng Đình Long
Đặng Đình Long
Ngày sinh: 10-06 (33)
Bình Định
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Trần Phú
Trần Phú
Ngày sinh: 24-08 (32)
Bình Trị Thiên
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Hoàng Minh Thắng
Hoàng Minh Thắng
Ngày sinh: 26-05 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lương Ký Thành
Lương Ký Thành
Ngày sinh: 07-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm An Trí
Phạm An Trí
Ngày sinh: 10-12 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phan Ngọc Thuận
Phan Ngọc Thuận
Ngày sinh: 18-07 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Mạnh Vững
Nguyễn Mạnh Vững
Ngày sinh: 24-08 (33)
Nam Định
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Xuân Bách
Phạm Xuân Bách
Ngày sinh: 09-05 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Bình An
Nguyễn Bình An
Ngày sinh: 15-12 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 10-03 (32)
Sóc Trăng
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lê Tuấn Trần Hùng
Lê Tuấn Trần Hùng
Ngày sinh: 25-12 (32)
Đồng Nai
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trương Văn Lộc
Trương Văn Lộc
Ngày sinh: 28-05 (31)
Bến Tre
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thành Minh
Nguyễn Thành Minh
Ngày sinh: 19-08 (31)
Quảng Bình
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trần Đình Sơn
Trần Đình Sơn
Ngày sinh: 10-01 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lương Kim Sơn
Lương Kim Sơn
Ngày sinh: 15-06 (31)
Vĩnh Long
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Trí
Nguyễn Văn Trí
Ngày sinh: 25-05 (33)
Bình Định
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lê Trung Tình
Lê Trung Tình
Ngày sinh: 28-03 (32)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Thịnh
Phạm Văn Thịnh
Ngày sinh: 26-02 (31)
Thái Bình
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Lưu Hữu Cường
Lưu Hữu Cường
Ngày sinh: 24-10 (32)
Hà Nam
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phan Bá Huỳnh Câu
Phan Bá Huỳnh Câu
Ngày sinh: 27-03 (31)
Long An
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Văn Hiển
Phạm Văn Hiển
Ngày sinh: 27-07 (32)
Thái Bình
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Minh Nghĩa
Nguyễn Minh Nghĩa
Ngày sinh: 05-09 (38)
Khánh Hòa
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Ngày sinh: 20-07 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 10-07 (35)
Bến Tre
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Việt Cường
Nguyễn Việt Cường
Ngày sinh: 05-09 (32)
Lâm Đồng
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Trần Văn Cường
Trần Văn Cường
Ngày sinh: 04-08 (34)
Quảng Trị
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Phạm Thế Hoàng
Phạm Thế Hoàng
Ngày sinh: 10-09 (35)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Phạm Thị Kim Ngân
Phạm Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 09-04 (32)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Phạm Tiến Minh
Phạm Tiến Minh
Ngày sinh: 30-08 (32)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đinh Khắc Quang
Đinh Khắc Quang
Ngày sinh: 02-08 (37)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 20-03 (34)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Thanh Tâm
Huỳnh Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (34)
Thuận Hải
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Võ Quốc Vương
Võ Quốc Vương
Ngày sinh: 01-06 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Quốc Tuấn
Lê Quốc Tuấn
Ngày sinh: 21-01 (31)
Tiền Giang
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Vũ Quốc Việt
Vũ Quốc Việt
Ngày sinh: 21-02 (35)
Kiên Giang
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Mai Lại Thành Châu
Mai Lại Thành Châu
Ngày sinh: 08-12 (31)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện