Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Trần Nam
Trần Nam
Ngày sinh: 28-07 (33)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140201
Kỹ thuật điện - điện tử và Viễn thông
Lâm Quang Long
Lâm Quang Long
Ngày sinh: 10-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Ngày sinh: 11-04 (28)
Long An
Lớp: 12140301
Điều khiển tự động
Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong
Ngày sinh: 26-03 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Trần Tiến
Trần Tiến
Ngày sinh: 01-12 (28)
Bến Tre
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Tạ Thủy Tiên
Tạ Thủy Tiên
Ngày sinh: 27-09 (27)
Vũng Tàu
Lớp: 12140201
Điện tử viễn thông
Hoàng Văn Lai
Hoàng Văn Lai
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bà Rịa_Vũng Tàu
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Trần Anh Kiên
Trần Anh Kiên
Ngày sinh: 26-08 (29)
Tây Ninh
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 21-07 (27)
TPHCM
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Phạm Duy Tân
Phạm Duy Tân
Ngày sinh: 06-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Vàng
Nguyễn Thanh Vàng
Ngày sinh: 19-09 (28)
Long An
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Hùng
Ngày sinh: 29-09 (27)
Đà Nẵng
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Võ Duy Dương
Võ Duy Dương
Ngày sinh: 25-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 12140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Ngày sinh: 12-05 (30)
Tây Ninh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Hồ Sơn Nhiên
Hồ Sơn Nhiên
Ngày sinh: 07-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Võ Văn Lực
Võ Văn Lực
Ngày sinh: 25-06 (29)
Bình Định
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Quang Thanh
Nguyễn Quang Thanh
Ngày sinh: 27-01 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Văn Tâm
Ngày sinh: 21-11 (33)
Bình Thuận
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 23-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Lương Công Quyền
Lương Công Quyền
Ngày sinh: 20-05 (28)
Phú Yên
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Bùi Hùng Tứ
Bùi Hùng Tứ
Ngày sinh: 20-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Trương Thành Du
Trương Thành Du
Ngày sinh: 06-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thanh Huy
Nguyễn Thanh Huy
Ngày sinh: 24-11 (30)
Tiền Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Trần Thị Miến
Trần Thị Miến
Ngày sinh: 07-03 (28)
Nam Định
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoàng Luân
Nguyễn Hoàng Luân
Ngày sinh: 02-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Đào Thanh Thủy
Đào Thanh Thủy
Ngày sinh: 20-08 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Trung
Nguyễn Hữu Trung
Ngày sinh: 16-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Trần Xuân Trang
Trần Xuân Trang
Ngày sinh: 18-02 (30)
Vĩnh Long
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Tăng Việt Tiến
Tăng Việt Tiến
Ngày sinh: 13-09 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Hoàng Minh Việt
Hoàng Minh Việt
Ngày sinh: 07-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140201
Điện tử viễn thông
Lê Phúc Hòa
Lê Phúc Hòa
Ngày sinh: 07-12 (29)
Long An
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Lê Văn Linh
Lê Văn Linh
Ngày sinh: 10-12 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đỗ Thành Quân
Đỗ Thành Quân
Ngày sinh: 20-07 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Đào Xuân Trường
Đào Xuân Trường
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tây Ninh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Trần Bảo Toàn
Trần Bảo Toàn
Ngày sinh: 27-12 (28)
Long An
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Bùi Đức Vượng
Bùi Đức Vượng
Ngày sinh: 05-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Bùi Văn Việt
Bùi Văn Việt
Ngày sinh: 10-08 (32)
Phú Yên
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Trần Mẫn Đạt
Trần Mẫn Đạt
Ngày sinh: 05-10 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Tạ Văn Chềnh
Tạ Văn Chềnh
Ngày sinh: 01-09 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Duy Cảnh
Nguyễn Duy Cảnh
Ngày sinh: 09-12 (28)
Tây Ninh
Lớp: 11140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Trinh Mỹ
Huỳnh Trinh Mỹ
Ngày sinh: 08-03 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Huỳnh Ngọc Khanh
Huỳnh Ngọc Khanh
Ngày sinh: 20-05 (32)
Bình Định
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thành Lân
Nguyễn Thành Lân
Ngày sinh: 02-02 (30)
Ninh Bình
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Lê Phương Thái
Nguyễn Lê Phương Thái
Ngày sinh: 20-10 (32)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Vũ Thị Thương
Vũ Thị Thương
Ngày sinh: 23-09 (31)
Hải Dương
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Bùi Minh Tuấn
Bùi Minh Tuấn
Ngày sinh: 13-02 (29)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt
Ngày sinh: 12-08 (30)
Bến Tre
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Hoàng Duy
Nguyễn Hoàng Duy
Ngày sinh: 19-12 (30)
Bình Phước
Lớp: 10140301
Điều khiển tự động
Cao Tấn Cường
Cao Tấn Cường
Ngày sinh: 05-09 (33)
Quảng Nam
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Chờ
Nguyễn Văn Chờ
Ngày sinh: 28-02 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Tấn Đức
Võ Tấn Đức
Ngày sinh: 18-09 (33)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Đình Hùng Khắc
Nguyễn Đình Hùng Khắc
Ngày sinh: 01-07 (34)
Phú Yên
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Đặng Chí Long
Đặng Chí Long
Ngày sinh: 03-02 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thành Lễ
Nguyễn Thành Lễ
Ngày sinh: 05-06 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lâm Đoàn Duy Long
Lâm Đoàn Duy Long
Ngày sinh: 11-01 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Huỳnh Trọng Nghĩa
Huỳnh Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 12-09 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Lê Vũ Phong
Lê Vũ Phong
Ngày sinh: 12-12 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Phạm Công Nhân
Phạm Công Nhân
Ngày sinh: 05-05 (29)
Bến Tre
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Quận
Nguyễn Văn Quận
Ngày sinh: 22-08 (32)
Nghệ An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Duy Phương
Nguyễn Duy Phương
Ngày sinh: 21-10 (33)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
Ngày sinh: 09-03 (31)
Vĩnh Long
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Bùi Quốc Thanh
Bùi Quốc Thanh
Ngày sinh: 06-01 (29)
Long An
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Võ Trí Triều
Võ Trí Triều
Ngày sinh: 11-11 (33)
Hà Tĩnh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Hứa Minh Trung
Hứa Minh Trung
Ngày sinh: 07-03 (29)
Tây Ninh
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 03-03 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10140201
Điện tử viễn thông
Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng
Ngày sinh: 18-07 (34)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10140161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thế Lực
Nguyễn Thế Lực
Ngày sinh: 20-10 (38)
Hà Nam Ninh
Lớp: 10140161
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 10-03 (32)
Sóc Trăng
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hữu Điềm
Nguyễn Hữu Điềm
Ngày sinh: 20-12 (31)
Hải Hưng
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phạm Minh Huy
Phạm Minh Huy
Ngày sinh: 22-11 (31)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Luân
Nguyễn Thanh Luân
Ngày sinh: 01-07 (32)
Tiền Giang
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Trí
Nguyễn Văn Trí
Ngày sinh: 25-05 (33)
Bình Định
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Bùi Văn Tùng
Bùi Văn Tùng
Ngày sinh: 16-08 (30)
Nghệ An
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Trần Trí Công
Trần Trí Công
Ngày sinh: 23-11 (30)
Hải Dương
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Phan Bá Huỳnh Câu
Phan Bá Huỳnh Câu
Ngày sinh: 27-03 (31)
Long An
Lớp: 10140101
Kỹ thuật điện
Vũ Hồng Quân
Vũ Hồng Quân
Ngày sinh: 05-10 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Phạm Văn Hiển
Phạm Văn Hiển
Ngày sinh: 27-07 (32)
Thái Bình
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Trịnh Thanh Hải
Trịnh Thanh Hải
Ngày sinh: 22-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Trần Văn Hải
Trần Văn Hải
Ngày sinh: 19-07 (33)
Hải Dương
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Thanh Lâm
Nguyễn Thanh Lâm
Ngày sinh: 20-07 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Vương Sĩ Nguyên
Vương Sĩ Nguyên
Ngày sinh: 13-09 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn
Ngày sinh: 02-03 (35)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09140301
Điều khiển tự động
Nguyễn Đức Thiện
Nguyễn Đức Thiện
Ngày sinh: 23-10 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140201
Điện tử viễn thông
Trần Thị Bích Diệp
Trần Thị Bích Diệp
Ngày sinh: 05-02 (33)
Ninh Thuận
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Cao Cương
Nguyễn Cao Cương
Ngày sinh: 02-03 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Chức
Nguyễn Đình Chức
Ngày sinh: 20-08 (33)
Hà Bắc
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Tuấn Hiền
Nguyễn Tuấn Hiền
Ngày sinh: 31-01 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Ngọc Hùng
Lê Ngọc Hùng
Ngày sinh: 10-12 (40)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Ngọc Hội
Nguyễn Ngọc Hội
Ngày sinh: 12-09 (34)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Xuân Sang
Nguyễn Xuân Sang
Ngày sinh: 10-06 (32)
Nghĩa Bình
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Bá Ngọc
Nguyễn Bá Ngọc
Ngày sinh: 23-08 (31)
Hà Tây
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Lê Hoàng Linh
Lê Hoàng Linh
Ngày sinh: 27-03 (32)
Bình Thuận
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quốc
Nguyễn Đình Quốc
Ngày sinh: 05-08 (34)
Quảng Nam
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Huỳnh Thanh Tâm
Huỳnh Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (34)
Thuận Hải
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Mai Xuân Trung
Mai Xuân Trung
Ngày sinh: 22-05 (37)
Bình Định
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đào Tấn Vũ
Đào Tấn Vũ
Ngày sinh: 01-01 (36)
Quảng Ngãi
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Trương Ngọc Vinh
Trương Ngọc Vinh
Ngày sinh: 30-09 (33)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Mai Hoàng Tuấn
Mai Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 12-12 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thị Mỹ Châu
Nguyễn Thị Mỹ Châu
Ngày sinh: 10-02 (39)
Phú Khánh
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện
Đào Duy Bằng
Đào Duy Bằng
Ngày sinh: 09-03 (32)
Gia Lai
Lớp: 09140101
Kỹ thuật điện