Khoa Công nghệ thông tin (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Trương Hoài Bảo
Trương Hoài Bảo
Ngày sinh: 08-07 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12150301
Tin học
Nguyễn Trọng Ánh
Nguyễn Trọng Ánh
Ngày sinh: 05-02 (28)
Gia Lai
Lớp: 12150301
Tin học
Nguyễn Cao Minh
Nguyễn Cao Minh
Ngày sinh: 06-04 (30)
Đồng Nai
Lớp: 12150301
Tin học
Nguyễn Văn Kia
Nguyễn Văn Kia
Ngày sinh: 31-01 (28)
An Giang
Lớp: 12150301
Tin học
Hoàng Thị Hằng
Hoàng Thị Hằng
Ngày sinh: 31-12 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 12150301
Tin học
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 18-10 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12150301
Tin học
Trần Huỳnh Nhật Trường
Trần Huỳnh Nhật Trường
Ngày sinh: 25-05 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 12150301
Tin học
Đặng Công Sơn
Đặng Công Sơn
Ngày sinh: 07-07 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12150301
Tin học
Vũ Trí Hiếu
Vũ Trí Hiếu
Ngày sinh: 28-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Cao Hoàng
Nguyễn Cao Hoàng
Ngày sinh: 14-09 (32)
Đồng Nai
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Hữu Cường
Nguyễn Hữu Cường
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11150301
Tin học
Văn Vũ Bảo
Văn Vũ Bảo
Ngày sinh: 25-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11150301
Tin học
Lê Thái Bảo
Lê Thái Bảo
Ngày sinh: 16-06 (29)
Tiền Giang
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 21-02 (28)
Tây Ninh
Lớp: 11150301
Tin học
Trần Ngọc Duy
Trần Ngọc Duy
Ngày sinh: 12-01 (30)
Đồng Nai
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Quốc Dũng
Nguyễn Quốc Dũng
Ngày sinh: 11-02 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Thị Phương Dung
Nguyễn Thị Phương Dung
Ngày sinh: 10-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Hoàng Linh
Nguyễn Hoàng Linh
Ngày sinh: 14-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quốc Khánh
Ngày sinh: 30-10 (32)
Phú Yên
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Vũ Hoài Nam
Nguyễn Vũ Hoài Nam
Ngày sinh: 29-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Thị Thúy Mỹ
Nguyễn Thị Thúy Mỹ
Ngày sinh: 30-12 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Phước Tài
Nguyễn Phước Tài
Ngày sinh: 27-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 11150301
Tin học
Trương Thanh Phụng
Trương Thanh Phụng
Ngày sinh: 18-05 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Phạm Thống Nhất
Phạm Thống Nhất
Ngày sinh: 25-09 (32)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Đức Thông
Nguyễn Đức Thông
Ngày sinh: 26-09 (31)
Thuận Hải
Lớp: 11150301
Tin học
Ngô Tuấn Thọ
Ngô Tuấn Thọ
Ngày sinh: 03-10 (30)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Lâm Quốc Thảo
Lâm Quốc Thảo
Ngày sinh: 30-12 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Đức Thành
Nguyễn Đức Thành
Ngày sinh: 24-04 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Chí Trung
Nguyễn Chí Trung
Ngày sinh: 16-02 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Lê Thị Kiều Trinh
Lê Thị Kiều Trinh
Ngày sinh: 27-01 (31)
Đồng Nai
Lớp: 11150301
Tin học
Trần Văn Tình
Trần Văn Tình
Ngày sinh: 02-08 (30)
Phú Yên
Lớp: 11150301
Tin học
Đỗ Anh Thư
Đỗ Anh Thư
Ngày sinh: 17-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11150301
Tin học
Trần Thế Vinh
Trần Thế Vinh
Ngày sinh: 30-05 (30)
Thuận Hải
Lớp: 11150301
Tin học
Trần Quốc Việt
Trần Quốc Việt
Ngày sinh: 03-06 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Sĩ Tuấn
Nguyễn Sĩ Tuấn
Ngày sinh: 20-09 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 11150301
Tin học
Lê Hoàng Anh Tuấn
Lê Hoàng Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-11 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 11150301
Tin học
Nguyễn Phúc Trung Chánh
Nguyễn Phúc Trung Chánh
Ngày sinh: 14-03 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10150301
Tin học
Trần Đình Duy Anh
Trần Đình Duy Anh
Ngày sinh: 19-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Ngày sinh: 17-12 (36)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Thị Kim Thoa
Nguyễn Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 17-08 (31)
Phú Yên
Lớp: 10150301
Tin học
Phạm Thị Hoàng Diễm
Phạm Thị Hoàng Diễm
Ngày sinh: 11-04 (30)
Gia Lai
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Tuấn Chinh
Lê Tuấn Chinh
Ngày sinh: 05-12 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10150301
Tin học
Trương Quang Đông
Trương Quang Đông
Ngày sinh: 10-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Trần Nhật Đăng
Nguyễn Trần Nhật Đăng
Ngày sinh: 04-01 (29)
Thuận Hải
Lớp: 10150301
Tin học
Châu Thị Vân Hà
Châu Thị Vân Hà
Ngày sinh: 10-08 (33)
Đắk Lắk
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Hoàng Dương
Lê Hoàng Dương
Ngày sinh: 22-08 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Tuấn Kiệt
Nguyễn Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 03-06 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Minh Khoa
Nguyễn Minh Khoa
Ngày sinh: 17-06 (37)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Việt Hùng
Nguyễn Việt Hùng
Ngày sinh: 16-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10150301
Tin học
Lưu Anh Hùng
Lưu Anh Hùng
Ngày sinh: 30-12 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Ngọc Bảo Hoàng
Nguyễn Ngọc Bảo Hoàng
Ngày sinh: 13-08 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Châu Thị Ngân
Châu Thị Ngân
Ngày sinh: 21-09 (29)
Trà Vinh
Lớp: 10150301
Tin học
Phan Thị Tuyết Là
Phan Thị Tuyết Là
Ngày sinh: 10-04 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10150301
Tin học
Vũ Viết Hùng
Vũ Viết Hùng
Ngày sinh: 25-10 (30)
Hải Hưng
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Công Thiện Nhân
Nguyễn Công Thiện Nhân
Ngày sinh: 16-07 (38)
Bến Tre
Lớp: 10150301
Tin học
Võ Minh Nhựt
Võ Minh Nhựt
Ngày sinh: 11-04 (32)
Bến Tre
Lớp: 10150301
Tin học
Hồ Thị Hồng Nhi
Hồ Thị Hồng Nhi
Ngày sinh: 02-10 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10150301
Tin học
Lữ Chí Nhân
Lữ Chí Nhân
Ngày sinh: 30-11 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Phạm Thị Lan Thanh
Phạm Thị Lan Thanh
Ngày sinh: 17-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Đồng Thanh
Nguyễn Đồng Thanh
Ngày sinh: 04-08 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Dư Bá Thạch
Dư Bá Thạch
Ngày sinh: 23-12 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Chí Tâm
Nguyễn Chí Tâm
Ngày sinh: 09-05 (32)
Bến Tre
Lớp: 10150301
Tin học
Phan Hữu Tài
Phan Hữu Tài
Ngày sinh: 02-11 (29)
Kiên Giang
Lớp: 10150301
Tin học
Lâm Chí Phát
Lâm Chí Phát
Ngày sinh: 27-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Thanh Thái
Lê Thanh Thái
Ngày sinh: 13-11 (31)
Gia Lai
Lớp: 10150301
Tin học
Đặng Ngọc Thông
Đặng Ngọc Thông
Ngày sinh: 13-06 (34)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 10150301
Tin học
Đặng Thị Tố Uyên
Đặng Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 19-06 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Nam Trưởng
Nguyễn Nam Trưởng
Ngày sinh: 17-03 (30)
Sóc Trăng
Lớp: 10150301
Tin học
Sỳ Xương Toàn
Sỳ Xương Toàn
Ngày sinh: 02-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10150301
Tin học
Dương Văn Tín
Dương Văn Tín
Ngày sinh: 02-02 (29)
Phú Yên
Lớp: 10150301
Tin học
Phạm Hùng Tiến
Phạm Hùng Tiến
Ngày sinh: 26-12 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Anh Thư
Nguyễn Anh Thư
Ngày sinh: 15-05 (30)
Bến Tre
Lớp: 10150301
Tin học
Lê Thị Phương Thúy
Lê Thị Phương Thúy
Ngày sinh: 03-04 (30)
Phú Yên
Lớp: 10150301
Tin học
Bạch Ngọc Thuận
Bạch Ngọc Thuận
Ngày sinh: 15-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 01-01 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10150301
Tin học
Nguyễn Thị Hường
Nguyễn Thị Hường
Ngày sinh: 17-10 (33)
Phú Thọ
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Văn Huấn
Nguyễn Văn Huấn
Ngày sinh: 05-11 (30)
Nam Định
Lớp: 09150301
Tin học
Ngô Đức Hiền
Ngô Đức Hiền
Ngày sinh: 07-05 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09150301
Tin học
Phạm Tường Vĩnh Hạ
Phạm Tường Vĩnh Hạ
Ngày sinh: 26-11 (34)
Tiền Giang
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Văn Phong Em
Nguyễn Văn Phong Em
Ngày sinh: 10-02 (35)
Bến Tre
Lớp: 09150301
Tin học
Lê Tấn Lộc
Lê Tấn Lộc
Ngày sinh: 02-02 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Thị Trúc Phương
Nguyễn Thị Trúc Phương
Ngày sinh: 11-09 (31)
Long An
Lớp: 09150301
Tin học
Lê Nguyên Phương
Lê Nguyên Phương
Ngày sinh: 28-08 (30)
Bình Định
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Thị Thúy Oanh
Nguyễn Thị Thúy Oanh
Ngày sinh: 09-06 (32)
An Giang
Lớp: 09150301
Tin học
Trần Bùi Mậu Oai
Trần Bùi Mậu Oai
Ngày sinh: 03-10 (34)
Đà Nẵng
Lớp: 09150301
Tin học
Trương Thị Nữ
Trương Thị Nữ
Ngày sinh: 25-12 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Huy Nam
Nguyễn Huy Nam
Ngày sinh: 10-11 (31)
Phú Yên
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang
Ngày sinh: 29-09 (31)
Bình Định
Lớp: 09150301
Tin học
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 23-01 (32)
Long An
Lớp: 09150301
Tin học
Vũ Văn Thuận
Vũ Văn Thuận
Ngày sinh: 15-06 (30)
Nam Định
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Hữu Tuấn
Nguyễn Hữu Tuấn
Ngày sinh: 03-02 (35)
Nghệ An
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Đức Trung
Nguyễn Đức Trung
Ngày sinh: 16-06 (31)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09150301
Tin học
Mộng Triệu Thắng`
Mộng Triệu Thắng`
Ngày sinh: 19-12 (33)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09150301
Tin học
Lữ Bích Tường Vân
Lữ Bích Tường Vân
Ngày sinh: 20-01 (34)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 09150301
Tin học
Vạn Quang Vỹ
Vạn Quang Vỹ
Ngày sinh: 10-12 (33)
Thuận Hải
Lớp: 09150301
Tin học
Vũ Anh Đức
Vũ Anh Đức
Ngày sinh: 03-09 (31)
Thanh Hoá
Lớp: 09150301
Tin học
Huỳnh Thế Duy
Huỳnh Thế Duy
Ngày sinh: 21-05 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Thị Lâm Chi
Nguyễn Thị Lâm Chi
Ngày sinh: 22-03 (32)
Trà Vinh
Lớp: 09150301
Tin học
Nguyễn Huy Anh
Nguyễn Huy Anh
Ngày sinh: 13-10 (35)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09150301
Tin học
Lưu Quốc Anh
Lưu Quốc Anh
Ngày sinh: 02-09 (31)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09150301
Tin học