Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Thanh Huyền
Nguyễn Thanh Huyền
Ngày sinh: 30-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lê Thị Ngọc Sương
Lê Thị Ngọc Sương
Ngày sinh: 05-08 (36)
Long An
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Bùi Thị Sinh
Bùi Thị Sinh
Ngày sinh: 22-05 (27)
Quảng Nam
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Thê
Nguyễn Thị Kim Thê
Ngày sinh: 09-03 (29)
Bến Tre
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Ngọc Thoa
Trần Ngọc Thoa
Ngày sinh: 07-06 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Đức Thiện
Trần Đức Thiện
Ngày sinh: 04-11 (27)
Nam Định
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 02-10 (27)
Bình Định
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Vũ Thị Mai Uyên
Vũ Thị Mai Uyên
Ngày sinh: 11-03 (27)
Đà Lạt
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lâm Thị Tuyết Hoa
Lâm Thị Tuyết Hoa
Ngày sinh: 23-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Trần Thị Liên
Trần Thị Liên
Ngày sinh: 12-12 (27)
Quảng Bình
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Bích Mai
Nguyễn Bích Mai
Ngày sinh: 28-02 (27)
Hồ Chí Minh
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Mai Anh Thư
Nguyễn Mai Anh Thư
Ngày sinh: 24-10 (27)
Cà Mau
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy
Nguyễn Thị Thùy
Ngày sinh: 09-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Lê Thủy Tiên
Nguyễn Lê Thủy Tiên
Ngày sinh: 01-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Quách Tâm Trang
Quách Tâm Trang
Ngày sinh: 27-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Hồ Minh Hiếu
Nguyễn Hồ Minh Hiếu
Ngày sinh: 11-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Phạm Nguyễn Thúy Diễm
Phạm Nguyễn Thúy Diễm
Ngày sinh: 15-10 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Đoàn Thị Dung
Đoàn Thị Dung
Ngày sinh: 18-09 (33)
Bình Thuận
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Hoàng Thị Hà
Hoàng Thị Hà
Ngày sinh: 01-06 (27)
Hòa Bình
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Phi Hà
Nguyễn Phi Hà
Ngày sinh: 20-12 (27)
Bình Định
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Hồ Phúc Hậu
Hồ Phúc Hậu
Ngày sinh: 18-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Bùi Thị Yến Nhi
Bùi Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 22-10 (27)
Phú Yên
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Huỳnh Kim Nhanh
Huỳnh Kim Nhanh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Uông Thị Hồng Nhung
Uông Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 25-07 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bé Nhớ
Nguyễn Thị Bé Nhớ
Ngày sinh: 19-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Phương Oanh
Nguyễn Thị Phương Oanh
Ngày sinh: 16-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Hồ Thị Kim Phúc
Hồ Thị Kim Phúc
Ngày sinh: 29-01 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Phi
Nguyễn Thị Phi
Ngày sinh: 19-10 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Lê Vũ Thu Trà
Lê Vũ Thu Trà
Ngày sinh: 19-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Mai Kiều Trang
Nguyễn Mai Kiều Trang
Ngày sinh: 19-11 (29)
Tiền Giang
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hay
Nguyễn Thị Hay
Ngày sinh: 20-08 (29)
Bình Định
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Ngày sinh: 15-05 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Dương Thanh Ngân
Dương Thanh Ngân
Ngày sinh: 08-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Phan Thị Yến Nhung
Phan Thị Yến Nhung
Ngày sinh: 01-03 (31)
Bến Tre
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Trần Hạnh Phước
Trần Hạnh Phước
Ngày sinh: 24-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Phạm Huyền Tuyết Trinh
Phạm Huyền Tuyết Trinh
Ngày sinh: 03-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Đỗ Thị Thủy
Đỗ Thị Thủy
Ngày sinh: 01-02 (32)
Nam Định
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Thái Thị Ngọc Trúc
Thái Thị Ngọc Trúc
Ngày sinh: 21-08 (29)
Đồng Nai
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Đinh Thị Thanh Duyên
Đinh Thị Thanh Duyên
Ngày sinh: 21-05 (30)
Bình Thuận
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bích Hồng
Nguyễn Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 16-05 (31)
Hà Sơn Bình
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trần Thị Hồng Ngọc
Trần Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 18-05 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Hoàng Trần Minh Thư
Hoàng Trần Minh Thư
Ngày sinh: 26-04 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Thúy
Nguyễn Thị Thu Thúy
Ngày sinh: 30-05 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lê Thị Tường Vy
Lê Thị Tường Vy
Ngày sinh: 10-10 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Văn Thị Hồng Xuyên
Văn Thị Hồng Xuyên
Ngày sinh: 05-03 (32)
Nghệ An
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thảo Trinh
Nguyễn Thị Thảo Trinh
Ngày sinh: 20-03 (28)
Long An
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Võ Lê Hà Vy
Võ Lê Hà Vy
Ngày sinh: 07-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Yến
Nguyễn Thị Hồng Yến
Ngày sinh: 01-09 (31)
Đồng Nai
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Mai Thị Mỹ Hạnh
Mai Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 02-08 (35)
Long An
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Đoàn Thị Ngọc Bích
Đoàn Thị Ngọc Bích
Ngày sinh: 14-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Lê Thúy Hằng
Lê Thúy Hằng
Ngày sinh: 05-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Bạch Đức Hiệp
Bạch Đức Hiệp
Ngày sinh: 25-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Lê Thị Bích Liên
Lê Thị Bích Liên
Ngày sinh: 25-04 (33)
Bến Tre
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Đàm Thị Thanh Tuyền
Đàm Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 06-10 (30)
Hải Hưng
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Vân Anh
Nguyễn Thị Vân Anh
Ngày sinh: 20-10 (29)
Sông Bé
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Đặng Văn Đỏ
Đặng Văn Đỏ
Ngày sinh: 09-02 (32)
Bình Định
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Lại Thị Dung
Lại Thị Dung
Ngày sinh: 20-10 (33)
Hà Tây
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Phạm Thị Minh Khuê
Phạm Thị Minh Khuê
Ngày sinh: 20-10 (38)
Quảng Nam
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Hồ Thị Nhiều
Hồ Thị Nhiều
Ngày sinh: 11-04 (37)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Bảo Trinh
Nguyễn Thị Bảo Trinh
Ngày sinh: 01-10 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Vũ Trần Hoàng Yến
Vũ Trần Hoàng Yến
Ngày sinh: 03-12 (33)
Lâm Đồng
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Phạm Thị Trúc Linh
Phạm Thị Trúc Linh
Ngày sinh: 05-04 (33)
Bà Rịa Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Lê Thị Lệ
Lê Thị Lệ
Ngày sinh: 28-10 (30)
Hải Phòng
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Hoàng Thị Phương Lan
Hoàng Thị Phương Lan
Ngày sinh: 28-01 (31)
Nam Định
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Phạm Thị Mai
Phạm Thị Mai
Ngày sinh: 17-11 (36)
Nam Định
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Nhi
Nguyễn Thị Thu Nhi
Ngày sinh: 04-06 (31)
Quãng Ngãi
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Lê Thị Thảo
Lê Thị Thảo
Ngày sinh: 20-05 (30)
Tp Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Lê Thị Hà Xuân
Lê Thị Hà Xuân
Ngày sinh: 02-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Trịnh Thị Hè
Trịnh Thị Hè
Ngày sinh: 13-07 (30)
Ninh Bình
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
Ngày sinh: 10-03 (33)
Thái Bình
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 28-06 (29)
Hà Nam Ninh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trần Thị Lân
Trần Thị Lân
Ngày sinh: 17-08 (33)
Hải Dương
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Huỳnh Phương Khanh
Huỳnh Phương Khanh
Ngày sinh: 16-10 (32)
Bến Tre
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Châu Thị Diệu Linh
Châu Thị Diệu Linh
Ngày sinh: 14-06 (30)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Võ Thị Khánh Linh
Võ Thị Khánh Linh
Ngày sinh: 01-07 (39)
Cửu Long
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trương Thị Mỹ Linh
Trương Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 12-04 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Ngô Nguyễn Hà My
Ngô Nguyễn Hà My
Ngày sinh: 22-02 (30)
Kon Tum
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Hồng Thư Ngọc
Hồng Thư Ngọc
Ngày sinh: 17-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Cao Xuân Ngân
Cao Xuân Ngân
Ngày sinh: 28-11 (31)
Phú Yên
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Huỳnh Thị Hồng Như
Huỳnh Thị Hồng Như
Ngày sinh: 02-07 (33)
Đồng Tháp
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trần Thị Kim Phượng
Trần Thị Kim Phượng
Ngày sinh: 05-02 (31)
Ninh Thuận
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Thùy
Nguyễn Thị Minh Thùy
Ngày sinh: 07-10 (30)
Lân Đồng
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 08-07 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Hoàng Thị Bích Thủy
Hoàng Thị Bích Thủy
Ngày sinh: 29-05 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Võ Thị Ngọc Thúy
Võ Thị Ngọc Thúy
Ngày sinh: 27-12 (30)
Bến Tre
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Ngày sinh: 21-10 (30)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trương Thị Vân Anh
Trương Thị Vân Anh
Ngày sinh: 13-06 (31)
Quảng Trị
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Phạm Thị Hát
Phạm Thị Hát
Ngày sinh: 06-08 (31)
Bình Định
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Liên
Nguyễn Thị Thùy Liên
Ngày sinh: 18-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Trần Thị Thùy Nhung
Trần Thị Thùy Nhung
Ngày sinh: 08-01 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Tơ
Nguyễn Thị Hồng Tơ
Ngày sinh: 21-05 (32)
Bến Tre
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Lê Duy Toàn
Lê Duy Toàn
Ngày sinh: 17-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Đỗ Phương Trâm
Đỗ Phương Trâm
Ngày sinh: 21-11 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 01-03 (31)
Đồng Tháp
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 28-03 (37)
Khánh Hòa
Lớp: 09120261
Kiểm toán
Đỗ Thị Tuyết ánh
Đỗ Thị Tuyết ánh
Ngày sinh: 22-09 (31)
Bình Định
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Ngày sinh: 01-09 (32)
Thuận Hải
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Lê Võ Minh Thy
Lê Võ Minh Thy
Ngày sinh: 24-02 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Phan Thị Thanh Thúy
Phan Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 20-03 (33)
Ninh Thuận
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Thị Kim Tuyết
Trần Thị Kim Tuyết
Ngày sinh: 18-06 (31)
Đồng Nai
Lớp: 09120201
Kiểm toán