Khoa Kế toán (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Nguyễn Vân Anh
Nguyễn Vân Anh
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Phạm Thị Diệu Hương
Phạm Thị Diệu Hương
Ngày sinh: 07-01 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Ma Rang
Trần Ma Rang
Ngày sinh: 24-03 (29)
Sóc Trăng
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Hồ Vũ Thanh Thảo
Hồ Vũ Thanh Thảo
Ngày sinh: 12-08 (27)
Gia Lai
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 16-11 (27)
An Giang
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Thắm
Nguyễn Thị Minh Thắm
Ngày sinh: 30-12 (27)
Bình Định
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 04-06 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lê Trần Uyên Tú
Lê Trần Uyên Tú
Ngày sinh: 17-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Đặng Thị Diễm Thuận
Đặng Thị Diễm Thuận
Ngày sinh: 20-05 (28)
Tiền Giang
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lê Thị Phương Uyên
Lê Thị Phương Uyên
Ngày sinh: 16-03 (27)
Đăk Lắk
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Trần Thị Bích Vân
Trần Thị Bích Vân
Ngày sinh: 12-02 (28)
Bến Tre
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Nguyễn Lê Thanh Vân
Nguyễn Lê Thanh Vân
Ngày sinh: 29-01 (27)
TPHCM
Lớp: 12120103
Kiểm toán
Lâm Thị Tuyết Hoa
Lâm Thị Tuyết Hoa
Ngày sinh: 23-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Lê Thị Ngọc Mai
Lê Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 30-04 (38)
Quãng Ngãi
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Anh Tiến
Nguyễn Anh Tiến
Ngày sinh: 12-07 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Trương Bội Thư
Trương Bội Thư
Ngày sinh: 13-04 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Huỳnh Thị Xa
Huỳnh Thị Xa
Ngày sinh: 06-10 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Đoan Trang
Nguyễn Đoan Trang
Ngày sinh: 17-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Vị
Nguyễn Hoàng Vị
Ngày sinh: 27-08 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 12120102
Kiểm toán
Nguyễn Liêu Phương Duy
Nguyễn Liêu Phương Duy
Ngày sinh: 26-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Huỳnh Thị Kim Dung
Huỳnh Thị Kim Dung
Ngày sinh: 20-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 17-02 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Đặng Tuyết Hằng
Đặng Tuyết Hằng
Ngày sinh: 01-10 (27)
Kiên Giang
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Lê Thị Nguyên
Lê Thị Nguyên
Ngày sinh: 03-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Hồ Phúc Hậu
Hồ Phúc Hậu
Ngày sinh: 18-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Uông Thị Hồng Nhung
Uông Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 25-07 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Hồ Thị Kim Phúc
Hồ Thị Kim Phúc
Ngày sinh: 29-01 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Khánh Trang
Nguyễn Thị Khánh Trang
Ngày sinh: 01-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12120101
Kiểm toán
Lê Thị Ngọc ánh
Lê Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 06-03 (28)
Long An
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Phương Duy
Nguyễn Phương Duy
Ngày sinh: 05-01 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Khánh Duy
Nguyễn Khánh Duy
Ngày sinh: 18-07 (28)
Hải Phòng
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Mến
Nguyễn Thị Mến
Ngày sinh: 20-10 (35)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Thanh Nguyên
Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày sinh: 13-02 (29)
Bến Tre
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 15-05 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Bùi Thị Hồng Phước
Bùi Thị Hồng Phước
Ngày sinh: 14-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Dương Thị Phấn
Dương Thị Phấn
Ngày sinh: 20-01 (29)
Bình Thuận
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Trần Thu Phương
Trần Thu Phương
Ngày sinh: 23-03 (28)
An Giang
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Quang
Nguyễn Ngọc Quang
Ngày sinh: 05-06 (32)
Quảng Trị
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Đỗ Thị Thủy
Đỗ Thị Thủy
Ngày sinh: 01-02 (32)
Nam Định
Lớp: 11120203
Kiểm toán
Võ Thị Châu Thảo
Võ Thị Châu Thảo
Ngày sinh: 07-11 (28)
Cửu Long
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Đinh Thị Thành
Đinh Thị Thành
Ngày sinh: 19-11 (31)
Long An
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Mộng Thùy
Nguyễn Thị Mộng Thùy
Ngày sinh: 27-04 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 15-02 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trương Ngọc Thủy Tiên
Trương Ngọc Thủy Tiên
Ngày sinh: 01-11 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thảo Tường Vy
Nguyễn Thảo Tường Vy
Ngày sinh: 09-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Văn Thị Hồng Xuyên
Văn Thị Hồng Xuyên
Ngày sinh: 05-03 (32)
Nghệ An
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Hoài Thương
Nguyễn Thị Hoài Thương
Ngày sinh: 17-08 (29)
Hà Bắc
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Thư
Nguyễn Thị Minh Thư
Ngày sinh: 12-11 (30)
Bến Tre
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Trần Thị Khánh Vy
Trần Thị Khánh Vy
Ngày sinh: 04-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Duy
Nguyễn Hoàng Duy
Ngày sinh: 08-01 (28)
Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo
Lớp: 11120202
Kiểm toán
Mai Thị Mỹ Hạnh
Mai Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 02-08 (35)
Long An
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Phạm Phương Lan
Phạm Phương Lan
Ngày sinh: 01-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Bùi Thị Khuê Khuy
Bùi Thị Khuê Khuy
Ngày sinh: 05-02 (28)
Bến Tre
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Lê Thị Kiều Linh
Lê Thị Kiều Linh
Ngày sinh: 17-07 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Lý Kim Anh
Lý Kim Anh
Ngày sinh: 07-08 (29)
Sông Bé
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Huỳnh Thị Ngọc Thảo
Huỳnh Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 09-08 (31)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11120201
Kiểm toán
Hoàng Thị Dung
Hoàng Thị Dung
Ngày sinh: 15-04 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Đỗ Thị Diệp
Đỗ Thị Diệp
Ngày sinh: 15-02 (34)
Thanh Hóa
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Hứa Thị Thùy Trinh
Hứa Thị Thùy Trinh
Ngày sinh: 25-01 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Tú
Nguyễn Thị Thanh Tú
Ngày sinh: 10-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Lưu Thị Thanh Tú
Lưu Thị Thanh Tú
Ngày sinh: 26-12 (35)
Nghệ An
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Nguyễn Hồng Vinh
Nguyễn Hồng Vinh
Ngày sinh: 16-03 (34)
Bình Định
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Vũ Trần Hoàng Yến
Vũ Trần Hoàng Yến
Ngày sinh: 03-12 (33)
Lâm Đồng
Lớp: 10120181
Kiểm toán
Mai Thanh Huyền
Mai Thanh Huyền
Ngày sinh: 05-02 (31)
TP Nam Định
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Võ Thị Hồng Nga
Võ Thị Hồng Nga
Ngày sinh: 24-04 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Vũ Thị Thùy Linh
Vũ Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 28-09 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Võ Thị Thảo
Võ Thị Thảo
Ngày sinh: 19-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Cao Thanh Tùng
Cao Thanh Tùng
Ngày sinh: 08-01 (33)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Đinh Thị Hải Yến
Đinh Thị Hải Yến
Ngày sinh: 25-05 (30)
Nghệ An
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Nguyễn Thị Xuân
Nguyễn Thị Xuân
Ngày sinh: 30-10 (33)
Thái Bình
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Phạm Thị Thúy Hà
Phạm Thị Thúy Hà
Ngày sinh: 13-07 (29)
Quảng Bình
Lớp: 10120111
Kiểm toán
Trần Thị Hảo
Trần Thị Hảo
Ngày sinh: 23-04 (29)
Nam Hà
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Ngày sinh: 03-10 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Châu Thị Diệu Linh
Châu Thị Diệu Linh
Ngày sinh: 14-06 (30)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Nguyễn Thị Tuyết Loan
Nguyễn Thị Tuyết Loan
Ngày sinh: 28-05 (35)
Bến Tre
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Huỳnh Thị Mỹ Nga
Huỳnh Thị Mỹ Nga
Ngày sinh: 15-12 (33)
Bình Định
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Cao Thị Bích Ngọc
Cao Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 10-02 (34)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Cao Xuân Ngân
Cao Xuân Ngân
Ngày sinh: 28-11 (31)
Phú Yên
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Huỳnh Thị Hồng Như
Huỳnh Thị Hồng Như
Ngày sinh: 02-07 (33)
Đồng Tháp
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trần Ngọc Lệ Sang
Trần Ngọc Lệ Sang
Ngày sinh: 01-01 (31)
Bình Định
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trần Thị Thanh Tâm
Trần Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 16-08 (30)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Phạm Thị Thu Thủy
Phạm Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 09-09 (34)
Quảng Nam
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Hồ Thị Thanh Thủy
Hồ Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 04-12 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trần Thị Thu Trang
Trần Thị Thu Trang
Ngày sinh: 22-09 (29)
Bến Tre
Lớp: 10120102
Kiểm toán
Trương Thị Thu Diễm
Trương Thị Thu Diễm
Ngày sinh: 21-04 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 27-04 (31)
Phú Yên
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Lâm Thị Kim Huệ
Lâm Thị Kim Huệ
Ngày sinh: 16-11 (30)
Nam Định
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 12-07 (30)
Quảng Bình
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Mai Kim Ngân
Mai Kim Ngân
Ngày sinh: 08-04 (32)
Tiền Giang
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Phùng Nguyên Dạ Thảo
Phùng Nguyên Dạ Thảo
Ngày sinh: 21-10 (31)
Tiền Giang
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Phạm Thị Thêm
Phạm Thị Thêm
Ngày sinh: 12-09 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Võ Ngọc Anh Thư
Võ Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 03-06 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Đỗ Phương Trâm
Đỗ Phương Trâm
Ngày sinh: 21-11 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Ngày sinh: 27-10 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 10120101
Kiểm toán
Hà Bảo Lộc
Hà Bảo Lộc
Ngày sinh: 09-07 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 09120261
Kiểm toán
Vũ Thị Diễm Hương
Vũ Thị Diễm Hương
Ngày sinh: 17-05 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Lê Thị Thanh Nhàn
Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 15-08 (30)
Bình Thuận
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Thị Kiều Oanh
Trần Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-12 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Trần Thị Tuyết Nhung
Trần Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 28-02 (33)
Đồng Nai
Lớp: 09120201
Kiểm toán
Ngô Thị Thanh Thúy
Ngô Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 17-01 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 09120201
Kiểm toán