Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Hồ Trọng Hiếu
Hồ Trọng Hiếu
Ngày sinh: 28-01 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiền
Trần Quang Hiền
Ngày sinh: 10-12 (33)
Bình Phước
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Phát Tài
Trần Phát Tài
Ngày sinh: 11-02 (28)
Cà Mau
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Văn Quỳnh
Cao Văn Quỳnh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Bá Lộc
Phạm Bá Lộc
Ngày sinh: 20-07 (28)
Bắc Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quốc Thịnh
Trần Quốc Thịnh
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Hậu Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 25-02 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Ngọc Sơn
Hồ Ngọc Sơn
Ngày sinh: 02-12 (39)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Quân
Nguyễn Văn Quân
Ngày sinh: 10-10 (35)
Phú Khánh
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Nguyễn Vĩnh Nguyên
Ngày sinh: 10-04 (28)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thái Luận
Nguyễn Thái Luận
Ngày sinh: 11-07 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Ngọc Tiến
Huỳnh Ngọc Tiến
Ngày sinh: 26-03 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khắc Huân
Nguyễn Khắc Huân
Ngày sinh: 27-02 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 16-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Thi
Văn Thi
Ngày sinh: 17-06 (31)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Kim Thạnh
Võ Kim Thạnh
Ngày sinh: 27-02 (32)
Phú Khánh
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Xuân Thanh
Văn Xuân Thanh
Ngày sinh: 20-12 (29)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thế Nhân
Trần Thế Nhân
Ngày sinh: 27-03 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Thành Trung
Phan Thành Trung
Ngày sinh: 11-09 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 28-08 (33)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quí Thiện
Lê Quí Thiện
Ngày sinh: 23-07 (31)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Hưng
Nguyễn Xuân Hưng
Ngày sinh: 21-10 (37)
Hà Nam Ninh
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Tấn Dũng
Lê Tấn Dũng
Ngày sinh: 01-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Đình Bảo
Ngày sinh: 30-12 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lữ Hồng Chí
Lữ Hồng Chí
Ngày sinh: 28-06 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Đạo
Trần Văn Đạo
Ngày sinh: 08-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Anh Duy
Bùi Anh Duy
Ngày sinh: 18-02 (30)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Anh Khoa
Phạm Anh Khoa
Ngày sinh: 27-09 (28)
Bình Định
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Thanh Khải
Huỳnh Thanh Khải
Ngày sinh: 09-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Hiệp
Trần Văn Hiệp
Ngày sinh: 03-02 (28)
Nam Hà
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Duy Nam
Trần Duy Nam
Ngày sinh: 03-03 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Nam
Nguyễn Hữu Nam
Ngày sinh: 29-11 (34)
Đắk Lắk
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Quang Minh
Trịnh Quang Minh
Ngày sinh: 18-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đức Thọ
Huỳnh Đức Thọ
Ngày sinh: 04-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Thanh
Võ Duy Thanh
Ngày sinh: 13-07 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phú Quí
Nguyễn Phú Quí
Ngày sinh: 30-05 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thùy Vân
Phạm Thùy Vân
Ngày sinh: 11-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Tư
Nguyễn Trọng Tư
Ngày sinh: 07-02 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Bảo Tín
Nguyễn Bảo Tín
Ngày sinh: 23-01 (35)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Thỏa
Lê Quang Thỏa
Ngày sinh: 12-07 (29)
Bình Thuận
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Văn Hợi
Huỳnh Văn Hợi
Ngày sinh: 10-10 (33)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Dự
Lê Phú Dự
Ngày sinh: 29-01 (33)
Hà Nội
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh An
Nguyễn Minh An
Ngày sinh: 25-07 (32)
Nha Trang
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 16-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Luôn
Nguyễn Thành Luôn
Ngày sinh: 19-05 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Luận
Nguyễn Văn Luận
Ngày sinh: 17-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đình Khôi
Lê Đình Khôi
Ngày sinh: 25-03 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Nguyễn Hồ Ngọc Tiến
Ngày sinh: 15-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Ngọc Thương
Bùi Ngọc Thương
Ngày sinh: 26-01 (34)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Thông
Trần Minh Thông
Ngày sinh: 20-09 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thoại
Phạm Thoại
Ngày sinh: 11-09 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Lục Thái
Dương Lục Thái
Ngày sinh: 25-05 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Nhân
Trần Thanh Nhân
Ngày sinh: 20-04 (31)
Quảng Nam Đà Nẵng
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyên Xuân Tuyến
Nguyên Xuân Tuyến
Ngày sinh: 04-12 (31)
Nghĩa Bình
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Trần Hoàng Vũ
Võ Trần Hoàng Vũ
Ngày sinh: 12-10 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Ngọc Vũ
Phạm Ngọc Vũ
Ngày sinh: 08-04 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 01-01 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Trọng Khanh
Đỗ Trọng Khanh
Ngày sinh: 16-06 (33)
Đồng Nai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Phúc Minh
Đỗ Phúc Minh
Ngày sinh: 18-04 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khánh Lộc
Nguyễn Khánh Lộc
Ngày sinh: 09-11 (31)
Quảng Trị
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Âu Tường Lãm
Bùi Âu Tường Lãm
Ngày sinh: 25-05 (36)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hà Văn Mạnh
Hà Văn Mạnh
Ngày sinh: 15-12 (31)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Viễn Nam
Nguyễn Viễn Nam
Ngày sinh: 19-09 (33)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Thật
Nguyễn Thành Thật
Ngày sinh: 10-11 (30)
Kiên Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Giám sát: Công ty Đông Dương
Lê Quang Thái
Lê Quang Thái
Ngày sinh: 28-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Khắc Triệp
Huỳnh Khắc Triệp
Ngày sinh: 06-09 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Công Ty
Dương Công Ty
Ngày sinh: 20-01 (31)
Gia Lai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Thanh Tứ
Cao Thanh Tứ
Ngày sinh: 11-01 (31)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lương Vũ
Nguyễn Lương Vũ
Ngày sinh: 18-02 (30)
Bình Thuận
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Cần
Nguyễn Văn Cần
Ngày sinh: 25-05 (29)
Nam Định
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Hải Bằng
Phạm Hải Bằng
Ngày sinh: 11-12 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Liên Bang
Nguyễn Liên Bang
Ngày sinh: 24-08 (36)
Đồng Nai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Chinh
Nguyễn Trần Chinh
Ngày sinh: 25-05 (29)
Long An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng An
Nguyễn Hoàng An
Ngày sinh: 03-03 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Ngọc Tiến
Lương Ngọc Tiến
Ngày sinh: 10-10 (34)
Khánh Hóa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Tân
Nguyễn Thành Tân
Ngày sinh: 25-05 (34)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Huỳnh Phong
Lê Huỳnh Phong
Ngày sinh: 22-06 (32)
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Phước Nguyên
Nguyễn Thị Phước Nguyên
Ngày sinh: 15-07 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Bích Nga
Nguyễn Thị Bích Nga
Ngày sinh: 15-02 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thanh Tịnh
Lê Thanh Tịnh
Ngày sinh: 09-05 (33)
Đắk Lắc
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Minh Thắng
Hoàng Minh Thắng
Ngày sinh: 11-11 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Chí Hiếu
Phạm Chí Hiếu
Ngày sinh: 22-12 (32)
Tiền Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Công Hoàng
Phan Công Hoàng
Ngày sinh: 10-10 (31)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Trung Hòa
Hồ Trung Hòa
Ngày sinh: 20-06 (32)
Quảng Nam
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thái Định
Nguyễn Thái Định
Ngày sinh: 20-12 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Ngày sinh: 23-12 (31)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quỳnh Chi
Nguyễn Quỳnh Chi
Ngày sinh: 27-11 (31)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Thanh Hiển
Hoàng Thanh Hiển
Ngày sinh: 20-12 (34)
Quảng Bình
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Thế Hanh
Hoàng Thế Hanh
Ngày sinh: 10-11 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
Ngày sinh: 30-01 (34)
Hà Bắc
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Đình Long
Dương Đình Long
Ngày sinh: 06-12 (32)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Lan
Nguyễn Đức Lan
Ngày sinh: 10-10 (33)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phi Tiển
Nguyễn Phi Tiển
Ngày sinh: 15-02 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Quang Thắng
Trương Quang Thắng
Ngày sinh: 14-01 (34)
Quảng Trị
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Quốc Vĩnh
Đặng Quốc Vĩnh
Ngày sinh: 07-05 (32)
Đồng Nai
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-09 (31)
Kiên Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
Ngày sinh: 20-03 (32)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Đình Vỹ
Trương Đình Vỹ
Ngày sinh: 23-01 (32)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp