Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Hồ Trọng Hiếu
Hồ Trọng Hiếu
Ngày sinh: 28-01 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Hiền
Trần Quang Hiền
Ngày sinh: 10-12 (33)
Bình Phước
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Phát Tài
Trần Phát Tài
Ngày sinh: 11-02 (28)
Cà Mau
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Văn Quỳnh
Cao Văn Quỳnh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đậu Minh Nhật
Đậu Minh Nhật
Ngày sinh: 02-11 (28)
Đăk Lăk
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Bá Lộc
Phạm Bá Lộc
Ngày sinh: 20-07 (28)
Bắc Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phước Toàn Thông
Nguyễn Phước Toàn Thông
Ngày sinh: 20-11 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Tạ Thưởng Thêm
Tạ Thưởng Thêm
Ngày sinh: 09-07 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Xuân
Lê Văn Xuân
Ngày sinh: 18-09 (27)
An Giang
Lớp: 12180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 25-02 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Ngọc Sơn
Hồ Ngọc Sơn
Ngày sinh: 02-12 (39)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Ngày sinh: 28-08 (28)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Thị Lệ Thu
Lê Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 20-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trung Thân
Nguyễn Trung Thân
Ngày sinh: 09-07 (28)
NULL
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Văn Thái
Ngày sinh: 24-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Vũ
Võ Duy Vũ
Ngày sinh: 16-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Nguyễn Hồng Linh
Lê Nguyễn Hồng Linh
Ngày sinh: 12-12 (27)
Nha Trang
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Khắc Huân
Nguyễn Khắc Huân
Ngày sinh: 27-02 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Văn Hiến
Đặng Văn Hiến
Ngày sinh: 02-09 (28)
Bình Định
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Khánh Duy
Lê Khánh Duy
Ngày sinh: 12-10 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 12180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Trường Giang
Ngày sinh: 16-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Định
Trần Văn Định
Ngày sinh: 30-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Kim Thạnh
Võ Kim Thạnh
Ngày sinh: 27-02 (32)
Phú Khánh
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Văn Xuân Thanh
Văn Xuân Thanh
Ngày sinh: 20-12 (29)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Phú
Lê Văn Phú
Ngày sinh: 20-02 (31)
Bình Định
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thế Nhân
Trần Thế Nhân
Ngày sinh: 27-03 (32)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Hưng
Nguyễn Xuân Hưng
Ngày sinh: 21-10 (37)
Hà Nam Ninh
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Bảo Duy
Nguyễn Minh Bảo Duy
Ngày sinh: 18-07 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Tấn Dũng
Lê Tấn Dũng
Ngày sinh: 01-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Phú Châu
Võ Phú Châu
Ngày sinh: 05-02 (28)
Long An
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Thanh Hiền
Trương Thanh Hiền
Ngày sinh: 09-10 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đại Lộc
Huỳnh Đại Lộc
Ngày sinh: 10-09 (28)
Quảng Nam
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Hiệp
Trần Văn Hiệp
Ngày sinh: 03-02 (28)
Nam Hà
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 22-05 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Lợi
Nguyễn Văn Lợi
Ngày sinh: 22-05 (29)
Thuận Hải
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Đức Thọ
Huỳnh Đức Thọ
Ngày sinh: 04-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phú Quí
Nguyễn Phú Quí
Ngày sinh: 30-05 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Tư
Nguyễn Trọng Tư
Ngày sinh: 07-02 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Vương
Trần Văn Vương
Ngày sinh: 24-12 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Công Hải
Lê Công Hải
Ngày sinh: 19-03 (39)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thanh Hải
Võ Thanh Hải
Ngày sinh: 23-03 (32)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Phú Dự
Lê Phú Dự
Ngày sinh: 29-01 (33)
Hà Nội
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Việt Dũng
Lê Việt Dũng
Ngày sinh: 06-06 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Tiến
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 16-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Nam
Lê Văn Nam
Ngày sinh: 10-10 (30)
Bình Định
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thoại
Phạm Thoại
Ngày sinh: 11-09 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Lục Thái
Dương Lục Thái
Ngày sinh: 25-05 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 26-05 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Ngô Bá Toàn
Nguyễn Ngô Bá Toàn
Ngày sinh: 02-12 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Trần Hoàng Vũ
Võ Trần Hoàng Vũ
Ngày sinh: 12-10 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Khắc Vũ
Võ Khắc Vũ
Ngày sinh: 20-03 (31)
Quảng Nam Đà Nẵng
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Vinh
Nguyễn Hữu Vinh
Ngày sinh: 01-03 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 10180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhân viên kỹ thuật: Công ty TNHH XD Minh Hòa
Trần Tường Khang
Trần Tường Khang
Ngày sinh: 09-11 (31)
An Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Phúc Minh
Đỗ Phúc Minh
Ngày sinh: 18-04 (30)
Phú Khánh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Dũng
Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 06-06 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Lâm Dũng
Hồ Lâm Dũng
Ngày sinh: 27-08 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 22-02 (34)
Nghệ An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Âu Tường Lãm
Bùi Âu Tường Lãm
Ngày sinh: 25-05 (36)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Kim Phúc
Nguyễn Thị Kim Phúc
Ngày sinh: 11-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Nhớ
Nguyễn Văn Nhớ
Ngày sinh: 12-02 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Quốc Thái
Ngày sinh: 22-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Quang Thái
Lê Quang Thái
Ngày sinh: 28-03 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thái Hữu Trang
Thái Hữu Trang
Ngày sinh: 20-12 (30)
Thuận Hải
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Vĩnh Trung
Lê Vĩnh Trung
Ngày sinh: 07-08 (35)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Công Ty
Dương Công Ty
Ngày sinh: 20-01 (31)
Gia Lai
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cao Thanh Tứ
Cao Thanh Tứ
Ngày sinh: 11-01 (31)
Quảng Nam
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Cần
Nguyễn Văn Cần
Ngày sinh: 25-05 (29)
Nam Định
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Hải Bằng
Phạm Hải Bằng
Ngày sinh: 11-12 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Chinh
Nguyễn Trần Chinh
Ngày sinh: 25-05 (29)
Long An
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng An
Nguyễn Hoàng An
Ngày sinh: 03-03 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thái Tin
Phạm Thái Tin
Ngày sinh: 17-11 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Thị Thiết
Trịnh Thị Thiết
Ngày sinh: 29-10 (31)
Thanh Hóa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thành Tân
Nguyễn Thành Tân
Ngày sinh: 25-05 (34)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đoàn Minh Sử
Đoàn Minh Sử
Ngày sinh: 10-06 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Huỳnh Phong
Lê Huỳnh Phong
Ngày sinh: 22-06 (32)
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Tấn Phát
Nguyễn Tấn Phát
Ngày sinh: 10-01 (34)
Nghĩa Bình
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Phước Nguyên
Nguyễn Thị Phước Nguyên
Ngày sinh: 15-07 (33)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Công Thị Thùy Trang
Huỳnh Công Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 02-03 (35)
Nghĩa Bình
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Minh Thắng
Hoàng Minh Thắng
Ngày sinh: 11-11 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 17-05 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lê Minh Hiếu
Nguyễn Lê Minh Hiếu
Ngày sinh: 08-04 (33)
Phú Yên
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thái Định
Nguyễn Thái Định
Ngày sinh: 20-12 (34)
Khánh Hòa
Lớp: 09180161
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Quang Đông
Võ Quang Đông
Ngày sinh: 26-11 (30)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Thanh Đài
Huỳnh Thanh Đài
Ngày sinh: 21-12 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Từ Dũng
Nguyễn Từ Dũng
Ngày sinh: 28-01 (37)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Hồ Thân Ngọc Chuẩn
Ngày sinh: 23-12 (31)
Bình Trị Thiên
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Thị Mỹ Hạnh
Dương Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 03-12 (32)
Phú Khánh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Thế Hanh
Hoàng Thế Hanh
Ngày sinh: 10-11 (31)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hạ Thế Giang
Hạ Thế Giang
Ngày sinh: 17-01 (33)
Hà Bắc
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
Ngày sinh: 30-01 (34)
Hà Bắc
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dương Đình Long
Dương Đình Long
Ngày sinh: 06-12 (32)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Đức Lan
Nguyễn Đức Lan
Ngày sinh: 10-10 (33)
Hà Tĩnh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Ngọc My
Nguyễn Thị Ngọc My
Ngày sinh: 24-07 (31)
Tp Hồ Chí Minh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Phi Tiển
Nguyễn Phi Tiển
Ngày sinh: 15-02 (31)
Phú Khánh
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Thiên
Nguyễn Thanh Thiên
Ngày sinh: 07-11 (35)
Bình Định
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 18-03 (34)
Hà Nội
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Trần Đức Phong
Trần Đức Phong
Ngày sinh: 27-09 (30)
Tiền Giang
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Nghiêu Trọng
Trần Nghiêu Trọng
Ngày sinh: 12-04 (40)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Đình Vỹ
Trương Đình Vỹ
Ngày sinh: 23-01 (32)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09180101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp