Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Lê Tấn Nhựt
Lê Tấn Nhựt
Ngày sinh: 22-04 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Thanh Bích
Phạm Thị Thanh Bích
Ngày sinh: 16-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Kim Anh
Phạm Thị Kim Anh
Ngày sinh: 10-05 (27)
Kiên Giang
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trang Sĩ Chiến
Trang Sĩ Chiến
Ngày sinh: 09-12 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Dung
Ngô Thị Dung
Ngày sinh: 12-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lâm Thùy Dung
Lâm Thùy Dung
Ngày sinh: 17-05 (27)
Trà Vinh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Tạ Quốc Đại
Tạ Quốc Đại
Ngày sinh: 24-08 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Trung Dũng
Trần Trung Dũng
Ngày sinh: 30-04 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thanh Liêm
Huỳnh Thanh Liêm
Ngày sinh: 14-06 (28)
TpHCM
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Ngọc Lâm
Huỳnh Ngọc Lâm
Ngày sinh: 03-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Đức Long
Nguyễn Đức Long
Ngày sinh: 02-10 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Diễm My
Nguyễn Thị Diễm My
Ngày sinh: 16-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Lộc
Nguyễn Thanh Lộc
Ngày sinh: 27-02 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Tuyết Nhi
Lê Tuyết Nhi
Ngày sinh: 29-09 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Ngói
Lê Ngói
Ngày sinh: 05-10 (29)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Quyên
Nguyễn Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 20-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-06 (27)
Bình Định
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
H Nguă Hđơk
H Nguă Hđơk
Ngày sinh: 11-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thoại Hân
Phạm Thoại Hân
Ngày sinh: 25-02 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Hân
Bùi Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 20-03 (27)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Trần Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 07-10 (28)
Trà Vinh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phan Thúc Khang
Phan Thúc Khang
Ngày sinh: 24-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy Hồng
Trần Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 09-01 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 01-01 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Tâm
Trương Thị Tâm
Ngày sinh: 16-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Ngọc Thảo
Trần Thị Ngọc Thảo
Ngày sinh: 24-10 (28)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phú Thịnh
Nguyễn Phú Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (28)
Quảng Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Hoàng Thiện
Lê Hoàng Thiện
Ngày sinh: 02-01 (29)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 15-12 (27)
Bình Phước
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Thanh Thủy
Nguyễn Hoàng Thanh Thủy
Ngày sinh: 23-01 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trịnh Xuân Tình
Trịnh Xuân Tình
Ngày sinh: 11-07 (31)
Sông Bé
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Bá Tiền
Trần Bá Tiền
Ngày sinh: 07-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Võ Minh Thư
Lê Võ Minh Thư
Ngày sinh: 09-01 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đinh Văn Trương
Đinh Văn Trương
Ngày sinh: 19-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Thùy Trang
Trần Ngọc Thùy Trang
Ngày sinh: 19-08 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Trang
Nguyễn Thị Phương Trang
Ngày sinh: 14-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 19-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Hà Văn Tuấn
Hà Văn Tuấn
Ngày sinh: 19-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Hồng Vân
Phạm Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 10-02 (27)
Thái Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thúy Vy
Lê Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 14-09 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày sinh: 14-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thúy Vi
Trương Thúy Vi
Ngày sinh: 01-12 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 19-04 (27)
Phú Yên
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 10-05 (29)
Quảng Bình
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nữ Hoàng
Nguyễn Thị Nữ Hoàng
Ngày sinh: 14-03 (30)
Long An
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Dương
Lê Nguyễn Dương
Ngày sinh: 02-03 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Ngọc Diễm
Võ Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 07-05 (30)
Bến Tre
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Văn Hùng
Đặng Văn Hùng
Ngày sinh: 29-04 (28)
Hà Tây
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Huy Hoàng
Trần Huy Hoàng
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Văn Bội Khanh
Văn Bội Khanh
Ngày sinh: 23-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Vũ Nguyễn Như Khanh
Vũ Nguyễn Như Khanh
Ngày sinh: 11-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Hoàng Huy
Ngày sinh: 27-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 06-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Mai Tuấn Lợi
Mai Tuấn Lợi
Ngày sinh: 24-11 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 03-06 (28)
Long An
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 10-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phùng Thị Hồng Ngọc
Phùng Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 19-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Minh Ngọc
Lê Minh Ngọc
Ngày sinh: 05-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Đại Dương Nhựt
Lê Đại Dương Nhựt
Ngày sinh: 22-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 03-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Kim Thủy
Huỳnh Thị Kim Thủy
Ngày sinh: 05-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hải Yến
Trần Thị Hải Yến
Ngày sinh: 29-10 (29)
Vĩnh Phúc
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 11-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Văn Cường
Ngày sinh: 29-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Quốc Cường
Lê Quốc Cường
Ngày sinh: 14-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Kim Anh
Phạm Thị Kim Anh
Ngày sinh: 21-11 (29)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Dương Quốc Anh
Dương Quốc Anh
Ngày sinh: 12-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Ta Chi
Lê Ta Chi
Ngày sinh: 29-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Thanh Hà
Hoàng Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 12-11 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Duyên
Trần Thị Phương Duyên
Ngày sinh: 20-09 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Ngọc Duyên
Phạm Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 06-04 (30)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Thanh Hằng
Hồ Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 02-09 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 18-11 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Ngày sinh: 23-07 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Mạnh Hùng
Trần Mạnh Hùng
Ngày sinh: 20-09 (32)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Diệp Kiều
Võ Thị Diệp Kiều
Ngày sinh: 28-09 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Thiên Kiều
Mai Thị Thiên Kiều
Ngày sinh: 01-07 (29)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Dương Hoàng Huy
Dương Hoàng Huy
Ngày sinh: 28-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Loan
Lê Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 24-04 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Cao Nguyễn Thảo Linh
Cao Nguyễn Thảo Linh
Ngày sinh: 02-04 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Thu Nga
Trương Thị Thu Nga
Ngày sinh: 08-02 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 01-02 (29)
tp.HCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị ánh Ngọc
Nguyễn Thị ánh Ngọc
Ngày sinh: 09-08 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Mã Tố Nguyên
Mã Tố Nguyên
Ngày sinh: 25-08 (29)
hậu Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Nữ
Trần Ngọc Nữ
Ngày sinh: 07-11 (29)
Bạc Liêu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Hồng Nhịn
Võ Thị Hồng Nhịn
Ngày sinh: 26-01 (33)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Tăng Mai Quế
Tăng Mai Quế
Ngày sinh: 25-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Phụng
Nguyễn Ngọc Phụng
Ngày sinh: 09-08 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Đình Phiên
Trần Đình Phiên
Ngày sinh: 10-01 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy Quỳnh
Trần Thị Thúy Quỳnh
Ngày sinh: 09-02 (31)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Phương Thảo
Phan Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 06-05 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Ngô Phước Tiến
Ngô Phước Tiến
Ngày sinh: 01-05 (30)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Thiên Thy
Mai Thị Thiên Thy
Ngày sinh: 12-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Thi
Nguyễn Thị Phương Thi
Ngày sinh: 30-08 (30)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-09 (33)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Văn Chí Tuấn
Văn Chí Tuấn
Ngày sinh: 01-02 (29)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Lê Vinh
Nguyễn Lê Vinh
Ngày sinh: 10-11 (29)
Hậu Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Kim Yến
Trần Thị Kim Yến
Ngày sinh: 21-11 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Mỹ Xuân
Trần Mỹ Xuân
Ngày sinh: 12-02 (30)
Minh Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh