Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy - LT từ cao đẳng)
Trần Thị Anh Thư
Trần Thị Anh Thư
Ngày sinh: 19-10 (31)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Tấn Nhựt
Lê Tấn Nhựt
Ngày sinh: 22-04 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 12170561
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Lê Thị Thúy An
Nguyễn Lê Thị Thúy An
Ngày sinh: 27-03 (29)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Huỳnh Vũ Ngọc Châu
Ngày sinh: 09-11 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Thanh Bích
Phạm Thị Thanh Bích
Ngày sinh: 16-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Tú Anh
Trần Thị Tú Anh
Ngày sinh: 13-05 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Diễm Chi
Đỗ Thị Diễm Chi
Ngày sinh: 09-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Diễm
Lê Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 15-01 (27)
Long An
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Sĩ Dương
Nguyễn Sĩ Dương
Ngày sinh: 02-05 (27)
Băc Ninh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Ngày sinh: 31-05 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Lộc
Nguyễn Thanh Lộc
Ngày sinh: 27-02 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Quách Thị Hồng Ngọc
Quách Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 12-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Mỹ Ngọc
Bùi Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 27-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 11-11 (27)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Lê Tuyết Nhi
Lê Tuyết Nhi
Ngày sinh: 29-09 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Minh Ngọc
Vũ Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 12-08 (28)
Nam Hà
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Mỹ Ngọc
Trần Thị Mỹ Ngọc
Ngày sinh: 02-11 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 24-01 (27)
Vĩnh Long
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Chu Ngọc Như
Chu Ngọc Như
Ngày sinh: 06-06 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 03-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng
Ngày sinh: 05-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Phương
Nguyễn Thị Thanh Phương
Ngày sinh: 27-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Hà Trí Trung
Hà Trí Trung
Ngày sinh: 25-10 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Vân
Nguyễn Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 29-01 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 12170202
Quản trị kinh doanh
Cổ Thị Thu Hằng
Cổ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 29-04 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phan Thúc Khang
Phan Thúc Khang
Ngày sinh: 24-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Mai Lệ Huyền
Phan Thị Mai Lệ Huyền
Ngày sinh: 03-11 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
Nguyễn Ngọc Thanh Huyền
Ngày sinh: 21-05 (27)
TP. Phan Thiết
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Võ Huỳnh Huân
Võ Huỳnh Huân
Ngày sinh: 12-08 (27)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Bích Thảo
Đặng Thị Bích Thảo
Ngày sinh: 01-01 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Thanh Thảo
Bùi Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 24-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Ngô Hoàng Thái
Ngô Hoàng Thái
Ngày sinh: 04-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Trường Thạch
Đặng Trường Thạch
Ngày sinh: 11-08 (27)
Bình Dương
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Thi
Nguyễn Minh Thi
Ngày sinh: 29-09 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Toàn Thắng
Huỳnh Toàn Thắng
Ngày sinh: 06-06 (27)
Kiên Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hà Thu
Nguyễn Hà Thu
Ngày sinh: 09-11 (27)
Lai Châu
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Lương Thị Kim Thoa
Lương Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 05-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phú Thịnh
Nguyễn Phú Thịnh
Ngày sinh: 06-01 (28)
Quảng Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 15-12 (27)
Bình Phước
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Hồ Thị Thu Thủy
Hồ Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 26-03 (27)
Quảng Bình
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Bích Thùy
Nguyễn Thị Bích Thùy
Ngày sinh: 10-11 (29)
Bến Tre
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Thu
Nguyễn Thị Cẩm Thu
Ngày sinh: 08-09 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trịnh Xuân Tình
Trịnh Xuân Tình
Ngày sinh: 11-07 (31)
Sông Bé
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tiến
Nguyễn Ngọc Tiến
Ngày sinh: 12-12 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Thúy
Trần Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Quốc Trạng
Phạm Quốc Trạng
Ngày sinh: 24-08 (27)
Bình Định
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Phương Trang
Nguyễn Thị Phương Trang
Ngày sinh: 14-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 30-06 (30)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Trương Mộng Tuyền
Trương Mộng Tuyền
Ngày sinh: 24-05 (27)
xã Định An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Đoàn Kim Yến
Đoàn Kim Yến
Ngày sinh: 27-07 (27)
Long An
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Châu Thị Ngọc Giàu
Châu Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 08-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 12170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
Ngày sinh: 10-05 (29)
Quảng Bình
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Trường Giang
Đặng Trường Giang
Ngày sinh: 22-04 (29)
Kon Tum
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 12-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Bùi Quốc Điền
Bùi Quốc Điền
Ngày sinh: 08-10 (28)
Trà Vinh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Huy Hoàng
Trần Huy Hoàng
Ngày sinh: 04-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thu Hà
Trần Thị Thu Hà
Ngày sinh: 10-11 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Văn Bội Khanh
Văn Bội Khanh
Ngày sinh: 23-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Thương Huyền
Đặng Thị Thương Huyền
Ngày sinh: 27-04 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Lệ Huyên
Đinh Thị Lệ Huyên
Ngày sinh: 25-04 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Huy
Nguyễn Hoàng Huy
Ngày sinh: 27-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 06-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Mai Tuấn Lợi
Mai Tuấn Lợi
Ngày sinh: 24-11 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Cẩm Nhung
Phạm Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 29-03 (28)
Hậu Giang
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Thái Thị Thu Sương
Thái Thị Thu Sương
Ngày sinh: 26-02 (28)
Ninh Thuân
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Lê Mai Quỳnh Phương
Lê Mai Quỳnh Phương
Ngày sinh: 22-11 (28)
Ninh Thuân
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Tuyền
Phan Thị Tuyền
Ngày sinh: 02-04 (30)
Quảng Nam
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thanh Thủy
Ngày sinh: 22-05 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Kim Anh
Phạm Thị Kim Anh
Ngày sinh: 21-11 (29)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 11170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Quyên Chi
Võ Thị Quyên Chi
Ngày sinh: 10-02 (30)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Huỳnh Châu
Võ Thị Huỳnh Châu
Ngày sinh: 16-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Viết ánh
Nguyễn Viết ánh
Ngày sinh: 02-01 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Hoàng Thị Thanh Hà
Hoàng Thị Thanh Hà
Ngày sinh: 12-11 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Duyên
Trần Thị Phương Duyên
Ngày sinh: 20-09 (28)
Vĩnh Long
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Ngọc Duyên
Phạm Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 06-04 (30)
Long An
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Chấn Dũng
Nguyễn Chấn Dũng
Ngày sinh: 31-08 (32)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Kim Đính
Huỳnh Thị Kim Đính
Ngày sinh: 04-05 (29)
Sóc Trăng
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Huỳnh Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 18-11 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Khánh
Nguyễn Minh Khánh
Ngày sinh: 23-07 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Minh Hòa
Võ Thị Minh Hòa
Ngày sinh: 01-05 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Diệp Kiều
Võ Thị Diệp Kiều
Ngày sinh: 28-09 (29)
Bình Định
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thu Liễu
Nguyễn Thu Liễu
Ngày sinh: 26-06 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Trúc Ngân
Nguyễn Thị Trúc Ngân
Ngày sinh: 06-11 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phùng Gia Nghi
Phùng Gia Nghi
Ngày sinh: 25-02 (29)
tp.HCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Châu Ngọc Nhẫn
Châu Ngọc Nhẫn
Ngày sinh: 08-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Hồng Nhịn
Võ Thị Hồng Nhịn
Ngày sinh: 26-01 (33)
Bến Tre
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Quanh
Lê Thị Quanh
Ngày sinh: 04-07 (30)
Phú Yên
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Đào Quốc Phương
Đào Quốc Phương
Ngày sinh: 02-07 (30)
Phú Thọ
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Đình Phiên
Trần Đình Phiên
Ngày sinh: 10-01 (29)
Tiền Giang
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Mai Quyên
Huỳnh Mai Quyên
Ngày sinh: 09-06 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Đoàn Lê Thành
Đoàn Lê Thành
Ngày sinh: 08-09 (29)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Hồng Thắm
Phạm Thị Hồng Thắm
Ngày sinh: 11-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Sương
Nguyễn Thị Kim Sương
Ngày sinh: 14-06 (31)
Thuận Hải
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Nguyễn Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 03-03 (29)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Ngọc Trang
Phạm Thị Ngọc Trang
Ngày sinh: 05-07 (29)
TPHCM
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Khuất Nguyễn Kiều Mộng Tiên
Khuất Nguyễn Kiều Mộng Tiên
Ngày sinh: 20-09 (29)
Cần Thơ
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-09 (33)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Trâm
Lê Thị Thanh Trâm
Ngày sinh: 13-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Lâm Tú Uyên
Lâm Tú Uyên
Ngày sinh: 21-12 (31)
Bình Thuận
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Kim Yến
Trần Thị Kim Yến
Ngày sinh: 21-11 (29)
Tp. Hồ Chí Minh
Lớp: 10170201
Quản trị kinh doanh