Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Nguyễn Ngọc Huân
Nguyễn Ngọc Huân
Ngày sinh: 12-11 (26)
Hòa Bình
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thanh Tráng
Nguyễn Thanh Tráng
Ngày sinh: 11-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trương Thiên Phương
Trương Thiên Phương
Ngày sinh: 01-08 (26)
An Giang
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trần Tấn Phúc
Trần Tấn Phúc
Ngày sinh: 07-09 (26)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Anh Nhân
Nguyễn Anh Nhân
Ngày sinh: 04-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Võ Thanh Lam
Võ Thanh Lam
Ngày sinh: 16-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
Ngày sinh: 24-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 25-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hữu Cần
Nguyễn Hữu Cần
Ngày sinh: 07-10 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-02 (27)
Gia Lai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thịnh Phước
Nguyễn Thịnh Phước
Ngày sinh: 07-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nhựt
Nguyễn Minh Nhựt
Ngày sinh: 29-05 (26)
Sông Bé
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Nguyễn Anh Khanh
Phan Nguyễn Anh Khanh
Ngày sinh: 03-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trịnh Văn Trung
Trịnh Văn Trung
Ngày sinh: 20-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trương Văn Thân
Trương Văn Thân
Ngày sinh: 25-06 (26)
Bình Định
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Hà Giang
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Quí Đạo
Trần Quí Đạo
Ngày sinh: 25-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh: 17-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 07-01 (28)
Bắc Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Vũ Đức Cảnh
Vũ Đức Cảnh
Ngày sinh: 10-07 (27)
Hải Phòng
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Nguyễn Kiều Ngọc Thắng
Ngày sinh: 03-07 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phan Bá Nhựt
Phan Bá Nhựt
Ngày sinh: 14-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Dương Phước Hùng
Dương Phước Hùng
Ngày sinh: 15-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Lê Duy Khang
Lê Duy Khang
Ngày sinh: 07-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phan Thái Hòa
Phan Thái Hòa
Ngày sinh: 01-10 (27)
Bình Định
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Đức Vinh
Ngày sinh: 13-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phùng Hữu Thắng
Phùng Hữu Thắng
Ngày sinh: 23-09 (27)
Ninh Bình
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nga
Nguyễn Minh Nga
Ngày sinh: 02-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Vũ Văn Đức
Vũ Văn Đức
Ngày sinh: 18-12 (28)
Nam Hà
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Khắc Điệp
Nguyễn Khắc Điệp
Ngày sinh: 06-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phạm Vũ Duy Tùng
Phạm Vũ Duy Tùng
Ngày sinh: 02-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Anh Tú
Lê Anh Tú
Ngày sinh: 22-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Nguyễn Thái Thanh Lộc
Ngày sinh: 21-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Liêu Ngọc Hải
Liêu Ngọc Hải
Ngày sinh: 31-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Xuân Thịnh
Lê Xuân Thịnh
Ngày sinh: 26-03 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Ngày sinh: 07-10 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lưu Nguyễn Hà Nam
Lưu Nguyễn Hà Nam
Ngày sinh: 19-03 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Trần Ngọc Hoàng
Trần Ngọc Hoàng
Ngày sinh: 18-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Đình Đức
Phạm Đình Đức
Ngày sinh: 14-03 (27)
Bình Định
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Văn Hòa
Phạm Văn Hòa
Ngày sinh: 06-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trương Thái Di
Trương Thái Di
Ngày sinh: 21-01 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Thế Đức Anh
Nguyễn Thế Đức Anh
Ngày sinh: 07-04 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Minh Lợi
Lê Minh Lợi
Ngày sinh: 05-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Hồ Xuân Thịnh
Nguyễn Hồ Xuân Thịnh
Ngày sinh: 04-10 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Hoàng Nhựt
Đỗ Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 01-04 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Thị Mỹ Anh
Trần Thị Mỹ Anh
Ngày sinh: 25-10 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Văn Vinh
Phạm Văn Vinh
Ngày sinh: 01-10 (31)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đặng Bá Tùng
Đặng Bá Tùng
Ngày sinh: 15-08 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Tài
Trần Đức Tài
Ngày sinh: 06-11 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thành Nhiên
Võ Thành Nhiên
Ngày sinh: 25-09 (29)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Văn Tín
Hồ Văn Tín
Ngày sinh: 15-10 (33)
Bến Tre
Lớp: 08DD2N
Điện - Điện Tử (2008)
Phạm Bá Duy
Phạm Bá Duy
Ngày sinh: 06-04 (28)
Cửu Long
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 05-10 (28)
Hưng Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Lê Minh Châu
Phạm Lê Minh Châu
Ngày sinh: 05-09 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Khải
Huỳnh Việt Khải
Ngày sinh: 15-04 (28)
Cà Mau
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Bảo Duyên
Trần Thị Bảo Duyên
Ngày sinh: 22-06 (28)
Kon Tum
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Dương Trà
Thái Dương Trà
Ngày sinh: 08-09 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Nha Trang
Trần Thị Nha Trang
Ngày sinh: 16-04 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 18-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Duy Thanh
Phạm Duy Thanh
Ngày sinh: 06-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Văn Khiêm
Võ Văn Khiêm
Ngày sinh: 15-05 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 17-12 (28)
Bắc Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Bảo Vinh
Lương Bảo Vinh
Ngày sinh: 08-10 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Ngày sinh: 27-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Bùi Phú Tân
Bùi Phú Tân
Ngày sinh: 28-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Hoàng Anh
Thái Hoàng Anh
Ngày sinh: 11-06 (28)
Hà Nội
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 21-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trường Công
Nguyễn Trường Công
Ngày sinh: 25-10 (30)
Gia Lai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Võ Nhị Anh
Võ Nhị Anh
Ngày sinh: 12-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Ngô Công Tuấn
Trần Ngô Công Tuấn
Ngày sinh: 11-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quý
Nguyễn Đình Quý
Ngày sinh: 18-03 (28)
Nghệ Tĩnh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Hồng Minh
Ngày sinh: 09-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Văn Lộc
Trần Văn Lộc
Ngày sinh: 16-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Anh Kiệt
Nguyễn Anh Kiệt
Ngày sinh: 30-01 (29)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Từ Thanh Tuấn
Từ Thanh Tuấn
Ngày sinh: 24-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Cao Văn Trường
Cao Văn Trường
Ngày sinh: 10-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lê Trung Tín
Lê Trung Tín
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 19-03 (29)
Hải Hưng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Mạnh Huy
Đỗ Mạnh Huy
Ngày sinh: 02-12 (29)
Hậu Giang
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lưu Thanh Đạt
Lưu Thanh Đạt
Ngày sinh: 29-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Công Nguyên
Nguyễn Công Nguyên
Ngày sinh: 02-03 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Tấn Thuận
Huỳnh Tấn Thuận
Ngày sinh: 23-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Vũ Trần Công Thành
Vũ Trần Công Thành
Ngày sinh: 18-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hồ Trọng Tưởng
Hồ Trọng Tưởng
Ngày sinh: 30-03 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Thái Văn
Nguyễn Thái Văn
Ngày sinh: 10-08 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ngày sinh: 26-09 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Xuân Toàn
Nguyễn Xuân Toàn
Ngày sinh: 16-10 (29)
Thái Bình
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lại Minh Phụng
Lại Minh Phụng
Ngày sinh: 01-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Tấn Phát
Phan Tấn Phát
Ngày sinh: 23-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Dương Văn Long
Dương Văn Long
Ngày sinh: 18-11 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Duy Hiệp
Nguyễn Duy Hiệp
Ngày sinh: 01-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Mai Liêu Chấn Bảo
Mai Liêu Chấn Bảo
Ngày sinh: 04-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Anh
Trần Quang Anh
Ngày sinh: 10-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Bùi Ngọc Chiếu
Bùi Ngọc Chiếu
Ngày sinh: 10-10 (29)
Long An
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Nam Dương
Nguyễn Nam Dương
Ngày sinh: 24-11 (38)
Mộ Đức-Quảng Ngãi
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Hoàng Tuấn
Trần Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (30)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đăng Tiến
Nguyễn Đăng Tiến
Ngày sinh: 23-10 (31)
Đồng Nai
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Dương Chí Công
Dương Chí Công
Ngày sinh: 22-01 (30)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Ngọc Đức
Huỳnh Ngọc Đức
Ngày sinh: 02-01 (30)
Long An
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)