Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 17-10 (27)
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Lê Đức Minh
Lê Đức Minh
Ngày sinh: 23-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Ngọc Huân
Nguyễn Ngọc Huân
Ngày sinh: 12-11 (26)
Hòa Bình
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 03-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Trần Tấn Phúc
Trần Tấn Phúc
Ngày sinh: 07-09 (26)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Phạm Minh Thiện
Phạm Minh Thiện
Ngày sinh: 26-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thiên Nhân
Nguyễn Thiên Nhân
Ngày sinh: 03-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Huỳnh Hữu Lợi
Huỳnh Hữu Lợi
Ngày sinh: 03-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Võ Thanh Lam
Võ Thanh Lam
Ngày sinh: 16-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Danh Huy
Nguyễn Danh Huy
Ngày sinh: 03-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Công Danh
Ngày sinh: 07-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-02 (27)
Gia Lai
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nhựt
Nguyễn Minh Nhựt
Ngày sinh: 29-05 (26)
Sông Bé
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Phan Nguyễn Anh Khanh
Phan Nguyễn Anh Khanh
Ngày sinh: 03-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trịnh Văn Trung
Trịnh Văn Trung
Ngày sinh: 20-12 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
Ngày sinh: 17-04 (26)
Đăk Nông
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Diệp Duy Tùng
Diệp Duy Tùng
Ngày sinh: 06-03 (26)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Trần Văn Thành
Trần Văn Thành
Ngày sinh: 14-07 (26)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Phạm Thái Dương
Phạm Thái Dương
Ngày sinh: 27-01 (26)
Phú Yên
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Bùi Thanh Duy
Bùi Thanh Duy
Ngày sinh: 02-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Vũ Đức Cảnh
Vũ Đức Cảnh
Ngày sinh: 10-07 (27)
Hải Phòng
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thành Quang
Nguyễn Thành Quang
Ngày sinh: 13-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phan Bá Nhựt
Phan Bá Nhựt
Ngày sinh: 14-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Hoàng Ngọc Đức
Hoàng Ngọc Đức
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Lê Duy Khang
Lê Duy Khang
Ngày sinh: 07-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Phan Thái Hòa
Phan Thái Hòa
Ngày sinh: 01-10 (27)
Bình Định
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Trương Trần Thúy Nga
Trương Trần Thúy Nga
Ngày sinh: 29-03 (27)
Bình Định
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nga
Nguyễn Minh Nga
Ngày sinh: 02-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Vũ Văn Đức
Vũ Văn Đức
Ngày sinh: 18-12 (28)
Nam Hà
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Khoa Ngọc Bảo
Nguyễn Khoa Ngọc Bảo
Ngày sinh: 10-06 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 23-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Lê Anh Tú
Lê Anh Tú
Ngày sinh: 22-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Liêu Ngọc Hải
Liêu Ngọc Hải
Ngày sinh: 31-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hạnh Tú
Nguyễn Hạnh Tú
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Xuân Thịnh
Lê Xuân Thịnh
Ngày sinh: 26-03 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Minh Quyết
Lê Minh Quyết
Ngày sinh: 28-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Hoàng Anh
Đinh Hoàng Anh
Ngày sinh: 05-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Đình Đức
Phạm Đình Đức
Ngày sinh: 14-03 (27)
Bình Định
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Phạm Văn Hòa
Phạm Văn Hòa
Ngày sinh: 06-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Huỳnh Tấn Hạnh
Huỳnh Tấn Hạnh
Ngày sinh: 11-10 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trương Thái Di
Trương Thái Di
Ngày sinh: 21-01 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Duy Bình
Đỗ Duy Bình
Ngày sinh: 25-11 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phan Phước Lộc
Phan Phước Lộc
Ngày sinh: 17-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Văn Hưởng
Nguyễn Văn Hưởng
Ngày sinh: 05-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Đỗ Hoàng Nhựt
Đỗ Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 01-04 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Nguyễn Trung Tính
Nguyễn Trung Tính
Ngày sinh: 16-11 (29)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Hồ Văn Tín
Hồ Văn Tín
Ngày sinh: 15-10 (33)
Bến Tre
Lớp: 08DD2N
Điện - Điện Tử (2008)
Phạm Viết Dũng
Phạm Viết Dũng
Ngày sinh: 25-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hữu Chiến
Nguyễn Hữu Chiến
Ngày sinh: 05-10 (28)
Hưng Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 31-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lưu Bình Đông
Lưu Bình Đông
Ngày sinh: 01-01 (28)
Long An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Văn Đoài
Trần Nguyễn Văn Đoài
Ngày sinh: 24-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Nguyên
Lê Hoàng Nguyên
Ngày sinh: 25-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 13-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Minh Hùng
Nguyễn Minh Hùng
Ngày sinh: 12-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoài Thanh
Lê Hoài Thanh
Ngày sinh: 21-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phan Vĩnh Phúc
Phan Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 03-12 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thị Trúc Nhi
Nguyễn Thị Trúc Nhi
Ngày sinh: 13-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Bảo Duyên
Trần Thị Bảo Duyên
Ngày sinh: 22-06 (28)
Kon Tum
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Công Toàn
Võ Công Toàn
Ngày sinh: 23-12 (29)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tín
Nguyễn Trọng Tín
Ngày sinh: 18-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Bảo Vinh
Lương Bảo Vinh
Ngày sinh: 08-10 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Tạ Thị Toan
Tạ Thị Toan
Ngày sinh: 13-09 (29)
Hà Bắc
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Tân
Lê Thanh Tân
Ngày sinh: 27-11 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Bùi Phú Tân
Bùi Phú Tân
Ngày sinh: 28-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thiều Quang Vinh
Thiều Quang Vinh
Ngày sinh: 03-09 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Hoàng Anh
Thái Hoàng Anh
Ngày sinh: 11-06 (28)
Hà Nội
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hữu Quốc Hưng
Lê Hữu Quốc Hưng
Ngày sinh: 15-07 (28)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Ngô Công Tuấn
Trần Ngô Công Tuấn
Ngày sinh: 11-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Phước Quang
Trần Phước Quang
Ngày sinh: 20-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Anh Kiệt
Nguyễn Anh Kiệt
Ngày sinh: 30-01 (29)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hồ Thành Tuấn
Hồ Thành Tuấn
Ngày sinh: 03-03 (28)
Minh Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Cao Văn Trường
Cao Văn Trường
Ngày sinh: 10-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lê Trung Tín
Lê Trung Tín
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Thương
Nguyễn Văn Thương
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 19-03 (29)
Hải Hưng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Trần Nguyễn Nguyên Ngọc
Ngày sinh: 04-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đoàn Tấn Quang
Đoàn Tấn Quang
Ngày sinh: 02-04 (28)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 18-11 (30)
Ninh Bình
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Thế
Nguyễn Thanh Thế
Ngày sinh: 22-08 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hoàng Anh Vũ
Hoàng Anh Vũ
Ngày sinh: 08-08 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Trung
Trần Quang Trung
Ngày sinh: 26-09 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lại Minh Phụng
Lại Minh Phụng
Ngày sinh: 01-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Tạ Hữu Hùng
Tạ Hữu Hùng
Ngày sinh: 21-11 (29)
Hải Hưng
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 04-04 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Duy Hiệp
Nguyễn Duy Hiệp
Ngày sinh: 01-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Phước Nhân
Trần Phước Nhân
Ngày sinh: 30-12 (30)
Trà Vinh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Đình Bảo
Nguyễn Đình Bảo
Ngày sinh: 30-07 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Mai Liêu Chấn Bảo
Mai Liêu Chấn Bảo
Ngày sinh: 04-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Quang Anh
Trần Quang Anh
Ngày sinh: 10-03 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Bùi Ngọc Chiếu
Bùi Ngọc Chiếu
Ngày sinh: 10-10 (29)
Long An
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Ngày sinh: 21-09 (30)
Bình Thuận
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Hoàng Tuấn
Trần Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 10-12 (30)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Trương Văn Tiến
Trương Văn Tiến
Ngày sinh: 01-10 (31)
Quảng Nam
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Duy Khang
Võ Duy Khang
Ngày sinh: 06-06 (30)
Bình Định
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Trí Dũng
Võ Trí Dũng
Ngày sinh: 14-11 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Huỳnh Ngọc Đức
Huỳnh Ngọc Đức
Ngày sinh: 02-01 (30)
Long An
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)