Khoa Điện - Điện tử (Đại học chính quy)
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
Ngày sinh: 17-10 (27)
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Cán bộ kỹ thuật: Công ty TNHH Viễn Thông Xuân Long
Võ Thành Ân
Võ Thành Ân
Ngày sinh: 25-06 (26)
Long An
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Phạm Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh: 03-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Thanh Tráng
Nguyễn Thanh Tráng
Ngày sinh: 11-08 (27)
Phú Yên
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Anh Nhân
Nguyễn Anh Nhân
Ngày sinh: 04-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Biện Hữu Nhân
Biện Hữu Nhân
Ngày sinh: 18-10 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10040003
Điện - Điện tử
Đặng Việt Anh
Đặng Việt Anh
Ngày sinh: 03-04 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Duy Khang
Nguyễn Duy Khang
Ngày sinh: 24-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Huỳnh Hải Duy
Trần Huỳnh Hải Duy
Ngày sinh: 15-08 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hương Nhài
Nguyễn Thị Hương Nhài
Ngày sinh: 21-09 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Võ Anh Kiệt
Võ Anh Kiệt
Ngày sinh: 07-09 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trương Văn Thân
Trương Văn Thân
Ngày sinh: 25-06 (26)
Bình Định
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 09-08 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Thị Hà Giang
Nguyễn Thị Hà Giang
Ngày sinh: 25-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Quí Đạo
Trần Quí Đạo
Ngày sinh: 25-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10040002
Điện - Điện tử
Trần Văn Thành
Trần Văn Thành
Ngày sinh: 14-07 (26)
Long An
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Huỳnh Anh Tuấn
Huỳnh Anh Tuấn
Ngày sinh: 19-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Vũ Quốc Thịnh
Vũ Quốc Thịnh
Ngày sinh: 24-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10040001
Điện - Điện tử
Phạm Thanh Lịch
Phạm Thanh Lịch
Ngày sinh: 10-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
Ngày sinh: 07-01 (28)
Bắc Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Dương Phước Hùng
Dương Phước Hùng
Ngày sinh: 15-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040003
Điện - Điện tử
Nguyễn Minh Nga
Nguyễn Minh Nga
Ngày sinh: 02-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Đình Văn
Lê Đình Văn
Ngày sinh: 06-04 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Nguyễn Khắc Điệp
Nguyễn Khắc Điệp
Ngày sinh: 06-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Lê Thanh Tú
Lê Thanh Tú
Ngày sinh: 23-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Phó Giám Đốc: Công ty Cổ Phần TV XD TM Nam Trung
Lê Anh Tú
Lê Anh Tú
Ngày sinh: 22-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040002
Điện - Điện tử
Nguyễn Hạnh Tú
Nguyễn Hạnh Tú
Ngày sinh: 06-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Hoàng Anh
Đinh Hoàng Anh
Ngày sinh: 05-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đinh Văn Vinh
Đinh Văn Vinh
Ngày sinh: 21-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lê Hoàng Phong
Lê Hoàng Phong
Ngày sinh: 07-10 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Lưu Nguyễn Hà Nam
Lưu Nguyễn Hà Nam
Ngày sinh: 19-03 (27)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Võ Sỹ Bắc
Võ Sỹ Bắc
Ngày sinh: 29-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09040001
Điện - Điện tử
Đỗ Duy Bình
Đỗ Duy Bình
Ngày sinh: 25-11 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Văn Lập
Trần Văn Lập
Ngày sinh: 21-09 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Lê Tuấn Kiệt
Lê Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 14-01 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Quang Huy
Phạm Quang Huy
Ngày sinh: 05-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Văn Sáng
Trịnh Văn Sáng
Ngày sinh: 02-07 (28)
Hoà Bình
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trịnh Đăng Nam
Trịnh Đăng Nam
Ngày sinh: 05-11 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Văn Vinh
Phạm Văn Vinh
Ngày sinh: 01-10 (31)
Đồng Nai
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Tài
Trần Đức Tài
Ngày sinh: 06-11 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Võ Thành Nhiên
Võ Thành Nhiên
Ngày sinh: 25-09 (29)
Bến Tre
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Phạm Hải Đăng
Phạm Hải Đăng
Ngày sinh: 16-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD3D
Điều khiển tự động
Trần Đức Phú
Trần Đức Phú
Ngày sinh: 15-09 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Bá Duy
Phạm Bá Duy
Ngày sinh: 06-04 (28)
Cửu Long
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
Ngày sinh: 22-08 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Lê Minh Châu
Phạm Lê Minh Châu
Ngày sinh: 05-09 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đinh Văn Hoàng
Đinh Văn Hoàng
Ngày sinh: 07-07 (28)
Bình Định
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Nguyễn Văn Đoài
Trần Nguyễn Văn Đoài
Ngày sinh: 24-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thanh Nhàn
Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày sinh: 26-01 (28)
Long An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Nguyên
Lê Hoàng Nguyên
Ngày sinh: 25-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Huy Lực
Nguyễn Huy Lực
Ngày sinh: 16-05 (28)
Nghệ An
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Thanh Liêm
Nguyễn Thanh Liêm
Ngày sinh: 13-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Huỳnh Việt Khải
Huỳnh Việt Khải
Ngày sinh: 15-04 (28)
Cà Mau
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phan Vĩnh Phúc
Phan Vĩnh Phúc
Ngày sinh: 03-12 (28)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Dương Trà
Thái Dương Trà
Ngày sinh: 08-09 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Trần Thị Nha Trang
Trần Thị Nha Trang
Ngày sinh: 16-04 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Võ Công Toàn
Võ Công Toàn
Ngày sinh: 23-12 (29)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Phạm Duy Thanh
Phạm Duy Thanh
Ngày sinh: 06-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Ngọc Anh Vũ
Nguyễn Ngọc Anh Vũ
Ngày sinh: 10-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Đoàn Ngọc Tuấn
Đoàn Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 12-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê Hoàng Tuấn
Lê Hoàng Tuấn
Ngày sinh: 02-08 (28)
Bến Tre
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Bảo Vinh
Lương Bảo Vinh
Ngày sinh: 08-10 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Nguyễn Nữ Mai Trâm
Ngày sinh: 27-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Trọng Tiến
Ngày sinh: 16-12 (29)
Gia Lai
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lương Minh Thư
Lương Minh Thư
Ngày sinh: 25-03 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Nam Mỹ
Hoàng Nam Mỹ
Ngày sinh: 18-03 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thiều Quang Vinh
Thiều Quang Vinh
Ngày sinh: 03-09 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Văn Bổng
Nguyễn Văn Bổng
Ngày sinh: 06-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Thái Hoàng Anh
Thái Hoàng Anh
Ngày sinh: 11-06 (28)
Hà Nội
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Nguyễn Hoành Vũ
Nguyễn Hoành Vũ
Ngày sinh: 18-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Lê An Khang
Lê An Khang
Ngày sinh: 09-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD2D
Điện tử viễn thông
Hoàng Quốc Hùng
Hoàng Quốc Hùng
Ngày sinh: 08-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Trường Công
Nguyễn Trường Công
Ngày sinh: 25-10 (30)
Gia Lai
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Võ Nhị Anh
Võ Nhị Anh
Ngày sinh: 12-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Ngô Công Tuấn
Trần Ngô Công Tuấn
Ngày sinh: 11-11 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Đình Quý
Nguyễn Đình Quý
Ngày sinh: 18-03 (28)
Nghệ Tĩnh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Phước Quang
Trần Phước Quang
Ngày sinh: 20-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Trần Văn Lộc
Trần Văn Lộc
Ngày sinh: 16-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Khiết
Nguyễn Văn Khiết
Ngày sinh: 15-12 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hồ Thành Tuấn
Hồ Thành Tuấn
Ngày sinh: 03-03 (28)
Minh Hải
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Lê Trung Tín
Lê Trung Tín
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bình Định
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Thanh Phú
Nguyễn Thanh Phú
Ngày sinh: 02-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Đỗ Văn Đại
Đỗ Văn Đại
Ngày sinh: 10-04 (28)
Sông Bé
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 18-11 (30)
Ninh Bình
Lớp: 08DD1D
Kỹ thuật điện
Hồ Minh Tâm
Hồ Minh Tâm
Ngày sinh: 01-01 (29)
Trà Vinh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Phan Chí Thạch
Phan Chí Thạch
Ngày sinh: 26-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Vũ Trần Công Thành
Vũ Trần Công Thành
Ngày sinh: 18-09 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Hồ Trọng Tưởng
Hồ Trọng Tưởng
Ngày sinh: 30-03 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Đỗ Thái Sơn
Đỗ Thái Sơn
Ngày sinh: 02-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Lê Văn Quí
Lê Văn Quí
Ngày sinh: 20-02 (29)
Phú Yên
Lớp: 07DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Dương Văn Long
Dương Văn Long
Ngày sinh: 18-11 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Tạ Hữu Hùng
Tạ Hữu Hùng
Ngày sinh: 21-11 (29)
Hải Hưng
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hoàng Hiệp
Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày sinh: 04-04 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Trần Phước Nhân
Trần Phước Nhân
Ngày sinh: 30-12 (30)
Trà Vinh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Kiều Minh Tú Anh
Kiều Minh Tú Anh
Ngày sinh: 14-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
Ngày sinh: 19-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07DD1D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Nguyễn Ngọc Hoài Quốc
Ngày sinh: 21-09 (30)
Bình Thuận
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)
Võ Duy Khang
Võ Duy Khang
Ngày sinh: 06-06 (30)
Bình Định
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Dương Chí Công
Dương Chí Công
Ngày sinh: 22-01 (30)
TPHCM
Lớp: 06DD3D
Điện - Điện Tử (2008)
Nguyễn Hữu Hải
Nguyễn Hữu Hải
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Đồng Nai
Lớp: 06DD2D
Điện - Điện Tử (2008)