Khoa Kế toán (Đại học chính quy)
Nguyễn Phương Hạ Thư
Nguyễn Phương Hạ Thư
Ngày sinh: 15-08 (24)
Ninh Thuận
Lớp: 12020101
Kế toán
Tăng Kiến Cường
Tăng Kiến Cường
Ngày sinh: 27-04 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12020101
Kế toán
Phạm Tiến Vũ
Phạm Tiến Vũ
Ngày sinh: 08-05 (25)
Phú Yên
Lớp: 11020101
Kế toán
Lê Võ Song Toàn
Lê Võ Song Toàn
Ngày sinh: 19-06 (25)
Hồ Chí Minh
Lớp: 11020102
Kế toán
Nguyễn Hoàng Trâm
Nguyễn Hoàng Trâm
Ngày sinh: 10-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11020102
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Thị Thùy
Bùi Thị Thùy
Ngày sinh: 25-06 (25)
Nghệ An
Lớp: 11020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Xuân Đăng
Nguyễn Xuân Đăng
Ngày sinh: 20-10 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thu Hằng
Phạm Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 15-09 (26)
Kon Tum
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Vân Hà
Phan Thị Vân Hà
Ngày sinh: 11-10 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Huệ Hương
Nguyễn Thị Huệ Hương
Ngày sinh: 29-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Nguyễn Thị Kim Nguyên
Ngày sinh: 03-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Hồng Phú
Lê Thị Hồng Phú
Ngày sinh: 19-02 (26)
Sông Bé
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Đỗ Đan Thụy
Phạm Đỗ Đan Thụy
Ngày sinh: 08-09 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Thị Mai
Đỗ Thị Mai
Ngày sinh: 01-03 (26)
Hà Tây
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Loan
Lê Thị Loan
Ngày sinh: 10-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Nhật Trường
Huỳnh Nhật Trường
Ngày sinh: 14-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Nữ Vương
Nguyễn Hoàng Nữ Vương
Ngày sinh: 23-05 (26)
Bình Định
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Trương Chí Cường
Trương Chí Cường
Ngày sinh: 20-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Giang Lệ Bình
Giang Lệ Bình
Ngày sinh: 21-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Nguyễn Thị Tuyết Hoa
Ngày sinh: 06-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Trúc Phương
Nguyễn Thị Trúc Phương
Ngày sinh: 27-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 03-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Minh Thành
Phạm Minh Thành
Ngày sinh: 19-03 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lương Thị Thanh Tâm
Lương Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 26-02 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Trí Tín
Nguyễn Trí Tín
Ngày sinh: 08-10 (26)
Bình Định
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Lan Hương
Nguyễn Thị Lan Hương
Ngày sinh: 14-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Ngọc Nhi
Trần Ngọc Nhi
Ngày sinh: 30-01 (26)
Gia Lai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Cao Thị Thư Nhàn
Cao Thị Thư Nhàn
Ngày sinh: 17-08 (26)
Gia Lai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Hoàng Thị Huyền Thương
Hoàng Thị Huyền Thương
Ngày sinh: 29-12 (27)
Nghệ An
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thanh Thùy
Trần Thanh Thùy
Ngày sinh: 07-12 (26)
Phú Yên
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Ngày sinh: 06-08 (26)
Bến Tre
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lưu Thị Dung
Lưu Thị Dung
Ngày sinh: 08-02 (26)
Vĩnh Phúc
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Bảo Khánh
Nguyễn Thị Bảo Khánh
Ngày sinh: 15-09 (27)
Bình Định
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Quách Thị Hồng Huế
Quách Thị Hồng Huế
Ngày sinh: 08-12 (27)
Hoà Bình
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 08-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Ngày sinh: 09-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Kim Xuân
Trần Thị Kim Xuân
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Nga
Nguyễn Thị Hồng Nga
Ngày sinh: 21-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Minh Mỹ
Nguyễn Thị Minh Mỹ
Ngày sinh: 12-08 (27)
Bình Định
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trịnh Phước Lợi
Trịnh Phước Lợi
Ngày sinh: 26-09 (28)
Bạc Liêu
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đào Thị Bảo Ngọc
Đào Thị Bảo Ngọc
Ngày sinh: 03-12 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thảo Nguyên
Phạm Thảo Nguyên
Ngày sinh: 19-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Lưu Thanh Tâm
Huỳnh Lưu Thanh Tâm
Ngày sinh: 13-10 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đinh Nữ Quỳnh Trang
Đinh Nữ Quỳnh Trang
Ngày sinh: 01-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Tựu
Nguyễn Thị Tựu
Ngày sinh: 12-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Nhật Tuấn
Phạm Nhật Tuấn
Ngày sinh: 18-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Ngọc Dương
Phạm Ngọc Dương
Ngày sinh: 30-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Linh Giang
Lê Thị Linh Giang
Ngày sinh: 01-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 05-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Hoa
Đặng Thị Hoa
Ngày sinh: 11-11 (27)
Thái Bình
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Thu Hương
Đặng Thị Thu Hương
Ngày sinh: 27-04 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Tuyết Lan
Phan Thị Tuyết Lan
Ngày sinh: 02-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Hoàng Kim
Trần Hoàng Kim
Ngày sinh: 04-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Vũ Thị Kim Oanh
Vũ Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 10-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Võ Thị Như Mai
Võ Thị Như Mai
Ngày sinh: 26-07 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
Ngày sinh: 21-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Đặng Phương Thảo
Trần Đặng Phương Thảo
Ngày sinh: 04-06 (27)
An Giang
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Đinh Ngọc Trung
Đinh Ngọc Trung
Ngày sinh: 20-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Võ Quang Vinh
Võ Quang Vinh
Ngày sinh: 01-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phan Mỹ Chi
Phan Mỹ Chi
Ngày sinh: 13-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Hồng Ngọc Anh
Đặng Hồng Ngọc Anh
Ngày sinh: 23-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Lương Huy Hưng
Lương Huy Hưng
Ngày sinh: 24-10 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Tạ Ngọc Hồi
Tạ Ngọc Hồi
Ngày sinh: 19-05 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Ngọc Duyên
Trần Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 28-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Thị Tiểu Ly
Bùi Thị Tiểu Ly
Ngày sinh: 12-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Mai Thị Kim Thảo
Mai Thị Kim Thảo
Ngày sinh: 20-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Thị Thanh Vân
Hồ Thị Thanh Vân
Ngày sinh: 14-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Đạo
Nguyễn Thị Đạo
Ngày sinh: 28-03 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Khánh Hồng
Nguyễn Thị Khánh Hồng
Ngày sinh: 18-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị ái Ly
Nguyễn Thị ái Ly
Ngày sinh: 01-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Diễm Trân
Trần Diễm Trân
Ngày sinh: 30-03 (28)
Sông Bé
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Thắm
Trần Thị Thắm
Ngày sinh: 20-11 (28)
Hà Nam
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Thị Hồng Vân
Đỗ Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 18-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Nam Trung
Lê Nam Trung
Ngày sinh: 28-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Cao Việt Đức
Cao Việt Đức
Ngày sinh: 02-08 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Anh Minh Khoa
Nguyễn Anh Minh Khoa
Ngày sinh: 23-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Ngọc Diễm Phi
Trần Ngọc Diễm Phi
Ngày sinh: 25-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Đình Giả Thảo
Nguyễn Đình Giả Thảo
Ngày sinh: 29-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Cảnh Tuấn Anh
Nguyễn Cảnh Tuấn Anh
Ngày sinh: 04-06 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Châm
Nguyễn Thị Châm
Ngày sinh: 12-07 (29)
Hà Bắc
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 11-07 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Thị Hằng
Đỗ Thị Hằng
Ngày sinh: 28-11 (28)
Hà Bắc
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Bế Thị Kim Ngân
Bế Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 22-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Đặng Thanh Phương
Huỳnh Đặng Thanh Phương
Ngày sinh: 19-12 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Cẩm Tú
Nguyễn Cẩm Tú
Ngày sinh: 08-03 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 17-10 (30)
Phú Yên
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Như Thanh
Nguyễn Như Thanh
Ngày sinh: 06-08 (30)
Kon Tum
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Phạm Thiên Quân
Phạm Thiên Quân
Ngày sinh: 16-11 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Lý Đức Trí
Lý Đức Trí
Ngày sinh: 23-09 (30)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Hồ Sông Hồng
Hồ Sông Hồng
Ngày sinh: 01-01 (30)
Trà Vinh
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Hoàng Thị Lan
Hoàng Thị Lan
Ngày sinh: 20-10 (30)
Bình Trị Thiên
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Đặng Tuấn Kiệt
Đặng Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 21-04 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Mai Huỳnh Phương Thảo
Mai Huỳnh Phương Thảo
Ngày sinh: 22-02 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07KK3D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trần Lê Phương Thùy
Trần Lê Phương Thùy
Ngày sinh: 06-03 (30)
Cà Mau
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Thế Vinh
Nguyễn Thế Vinh
Ngày sinh: 25-03 (29)
Bình Dương
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Vy Thảo
Nguyễn Vy Thảo
Ngày sinh: 06-07 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trần Thị Nhung
Trần Thị Nhung
Ngày sinh: 28-12 (30)
Bắc Giang
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Phạm Thị Huyền Trang
Phạm Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 11-01 (29)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Thị ánh Hồng
Nguyễn Thị ánh Hồng
Ngày sinh: 20-12 (30)
Gia Lai
Lớp: 06KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Huỳnh Phương Hải
Huỳnh Phương Hải
Ngày sinh: 26-10 (30)
TPHCM
Lớp: 06KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)