Khoa Kế toán (Đại học chính quy)
Trần Thị Bích Hoa
Trần Thị Bích Hoa
Ngày sinh: 25-10 (24)
Quảng Ngãi
Lớp: 12020102
Kế toán
Hà Hải Đăng
Hà Hải Đăng
Ngày sinh: 18-12 (24)
Bình Định
Lớp: 12020101
Kế toán
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 14-05 (24)
Bến Tre
Lớp: 12020101
Kế toán
Phạm Tiến Vũ
Phạm Tiến Vũ
Ngày sinh: 08-05 (25)
Phú Yên
Lớp: 11020101
Kế toán
Nguyễn Thảo Uyên
Nguyễn Thảo Uyên
Ngày sinh: 16-06 (25)
Bình Thuận
Lớp: 11020101
Kế toán
Nguyễn Tuyết Nhung
Nguyễn Tuyết Nhung
Ngày sinh: 08-11 (25)
Long An
Lớp: 11020101
Kế toán
Lê Thị Kim Yến
Lê Thị Kim Yến
Ngày sinh: 10-06 (25)
Gia Lai
Lớp: 11020102
Kế toán
Phạm Thị Thu Hiền
Phạm Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 06-09 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 11020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Trâm
Nguyễn Hoàng Trâm
Ngày sinh: 10-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Xuân Đăng
Nguyễn Xuân Đăng
Ngày sinh: 20-10 (33)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Ngô Thị Thúy Hoài
Ngô Thị Thúy Hoài
Ngày sinh: 16-01 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
Ngày sinh: 03-09 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Huệ Hương
Nguyễn Thị Huệ Hương
Ngày sinh: 29-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Thị Thanh Nhung
Hồ Thị Thanh Nhung
Ngày sinh: 21-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Ngọc Sinh Nhật
Nguyễn Ngọc Sinh Nhật
Ngày sinh: 25-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Hồng Phú
Lê Thị Hồng Phú
Ngày sinh: 19-02 (26)
Sông Bé
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Xuân Mai
Đặng Thị Xuân Mai
Ngày sinh: 16-02 (26)
Gia Lai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Ngày sinh: 15-07 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thùy Vân
Phạm Thị Thùy Vân
Ngày sinh: 18-02 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị An
Phan Thị An
Ngày sinh: 25-01 (26)
Gia Lai
Lớp: 10020102
Kế toán - Kiểm toán
Ngô Diệu Huyền
Ngô Diệu Huyền
Ngày sinh: 10-04 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Ngân
Nguyễn Thị Thu Ngân
Ngày sinh: 02-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Hoàng Hải
Nguyễn Hoàng Hải
Ngày sinh: 20-03 (26)
Phú Yên
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Giang Nguyễn Lan Vy
Giang Nguyễn Lan Vy
Ngày sinh: 01-07 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thu Hằng
Phạm Thu Hằng
Ngày sinh: 04-11 (27)
Bình Định
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Thị Thanh Dung
Hồ Thị Thanh Dung
Ngày sinh: 09-08 (26)
Bình Định
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Phan Lê Minh Nguyệt
Phan Lê Minh Nguyệt
Ngày sinh: 21-06 (26)
Long An
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Hồ Thị Yên Lành
Hồ Thị Yên Lành
Ngày sinh: 06-05 (26)
Gia Lai
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Kiều Thi
Lê Thị Kiều Thi
Ngày sinh: 20-12 (26)
Kiên Giang
Lớp: 10020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thọ Huy
Nguyễn Thọ Huy
Ngày sinh: 06-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Quách Thị Hồng Huế
Quách Thị Hồng Huế
Ngày sinh: 08-12 (27)
Hoà Bình
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Thoa
Trần Thị Thoa
Ngày sinh: 30-09 (28)
Bắc Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Mộng Tuyền
Huỳnh Mộng Tuyền
Ngày sinh: 27-02 (27)
Cà Mau
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Kim Xuân
Trần Thị Kim Xuân
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Minh Vương
Phạm Minh Vương
Ngày sinh: 13-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Diễm
Lê Thị Diễm
Ngày sinh: 10-04 (28)
Hải Phòng
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Hoan
Trần Thị Hoan
Ngày sinh: 12-11 (27)
Hưng Yên
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thanh Huyền
Trần Thanh Huyền
Ngày sinh: 30-05 (27)
Vĩnh Phú
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Lê Vũ Thanh Ngân
Lê Vũ Thanh Ngân
Ngày sinh: 06-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Kim Ngọc
Đặng Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tây Ninh
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Mai Thị Bích Nhật
Mai Thị Bích Nhật
Ngày sinh: 04-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thảo Nguyên
Phạm Thảo Nguyên
Ngày sinh: 19-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Văn Thị Cẩm Nhung
Văn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 06-06 (27)
Quảng Trị
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 10-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Thị Trúc
Đỗ Thị Trúc
Ngày sinh: 02-07 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Thanh Trúc
Đặng Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 21-10 (27)
Long An
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Ngọc Dương
Phạm Ngọc Dương
Ngày sinh: 30-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020102
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Mỹ Kiêm
Trần Thị Mỹ Kiêm
Ngày sinh: 27-09 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Đỗ Thùy Linh
Lê Đỗ Thùy Linh
Ngày sinh: 06-03 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Trần Hoàng Kim
Trần Hoàng Kim
Ngày sinh: 04-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Vũ Thị Kim Oanh
Vũ Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 10-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Đỗ Kim Ngân
Lê Đỗ Kim Ngân
Ngày sinh: 21-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Trọng Tài
Nguyễn Trọng Tài
Ngày sinh: 02-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Hồng Thương
Nguyễn Thị Hồng Thương
Ngày sinh: 25-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thùy Trang
Phạm Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 10-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Võ Quang Vinh
Võ Quang Vinh
Ngày sinh: 01-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Minh Diễm
Lê Thị Minh Diễm
Ngày sinh: 16-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020101
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Xuân Yến
Phạm Thị Xuân Yến
Ngày sinh: 08-09 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lương Huy Hưng
Lương Huy Hưng
Ngày sinh: 24-10 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Ngọc Duyên
Trần Thị Ngọc Duyên
Ngày sinh: 28-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Đoàn Hạnh Dung
Lê Đoàn Hạnh Dung
Ngày sinh: 12-02 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Nga
Lê Thị Nga
Ngày sinh: 10-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thùy Linh
Phạm Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 08-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 01-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Minh Thư
Trần Thị Minh Thư
Ngày sinh: 05-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Minh Dũng
Trần Minh Dũng
Ngày sinh: 02-06 (28)
Vĩnh Phú
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Phạm Thị Thùy Dương
Phạm Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 06-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 16-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Thị Thu Thanh
Lê Thị Thu Thanh
Ngày sinh: 22-04 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Thị Hồng Vân
Đỗ Thị Hồng Vân
Ngày sinh: 18-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Nam Trung
Lê Nam Trung
Ngày sinh: 28-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK1D
Kế toán - Kiểm toán
Bùi Thị ánh Duyên
Bùi Thị ánh Duyên
Ngày sinh: 29-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Hà Thị Quỳnh
Hà Thị Quỳnh
Ngày sinh: 05-11 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Ngô Ngọc Lâm
Ngô Ngọc Lâm
Ngày sinh: 19-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Huỳnh Thương Thương
Huỳnh Thương Thương
Ngày sinh: 08-07 (28)
Quảng Bình
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Phan Thị Anh Thư
Phan Thị Anh Thư
Ngày sinh: 03-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 02-09 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trầm Thị Thu Vân
Trầm Thị Thu Vân
Ngày sinh: 08-12 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Trần Thị Kim Hồng
Trần Thị Kim Hồng
Ngày sinh: 08-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Lê Mai Liên
Lê Mai Liên
Ngày sinh: 08-10 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Đỗ Thị Như Hoàng
Đỗ Thị Như Hoàng
Ngày sinh: 16-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Thái Thị Lin Na
Thái Thị Lin Na
Ngày sinh: 12-10 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 04-04 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Hán Thị Thùy Trinh
Hán Thị Thùy Trinh
Ngày sinh: 13-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Đặng Thị Diệu Uyên
Đặng Thị Diệu Uyên
Ngày sinh: 27-02 (28)
Gia Lai
Lớp: 08KK2D
Kế toán - Kiểm toán
Nguyễn Như Thanh
Nguyễn Như Thanh
Ngày sinh: 06-08 (30)
Kon Tum
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Trịnh Tú Uyên
Trịnh Tú Uyên
Ngày sinh: 18-07 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Phan Anh Tuấn
Phan Anh Tuấn
Ngày sinh: 17-11 (30)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 07TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 12-06 (30)
Quảng Bình
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Bùi Quốc Huy
Bùi Quốc Huy
Ngày sinh: 11-10 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Võ Thị Thúy Huỳnh
Võ Thị Thúy Huỳnh
Ngày sinh: 23-05 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Thị Lý
Nguyễn Thị Lý
Ngày sinh: 27-11 (29)
Quảng Nam
Lớp: 07TT1D
Tài chính - Tín dụng (2008)
Nguyễn Đông Phương
Nguyễn Đông Phương
Ngày sinh: 28-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trần Lê Phương Thùy
Trần Lê Phương Thùy
Ngày sinh: 06-03 (30)
Cà Mau
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Nguyễn Vy Thảo
Nguyễn Vy Thảo
Ngày sinh: 06-07 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trần Thị Nhung
Trần Thị Nhung
Ngày sinh: 28-12 (30)
Bắc Giang
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Trần Thị Nhung
Trần Thị Nhung
Ngày sinh: 02-02 (30)
Ninh Bình
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Đinh Thị Tuyết Nhung
Đinh Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 09-07 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Đường Phi Hùng
Đường Phi Hùng
Ngày sinh: 22-07 (29)
Bình Phước
Lớp: 07KK2D
Kế toán kiểm toán (2008)
Đặng Thái Hoàng
Đặng Thái Hoàng
Ngày sinh: 12-11 (36)
Tây Ninh
Lớp: 06TT2D
Tài chính - Tín dụng (2008)