Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Nguyễn Thái Vin
Nguyễn Thái Vin
Ngày sinh: 26-06 (25)
Bình Định
Lớp: 11080101
Kỹ thuật công trình xây dựng
Trịnh Thị Minh Thi
Trịnh Thị Minh Thi
Ngày sinh: 15-11 (27)
Tây Ninh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Từ Quốc Mạnh
Từ Quốc Mạnh
Ngày sinh: 17-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phan Thị Kiến Hòa
Phan Thị Kiến Hòa
Ngày sinh: 21-10 (26)
Bến Tre
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Huyền Diệu
Nguyễn Huyền Diệu
Ngày sinh: 19-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trương Quyền Tông
Trương Quyền Tông
Ngày sinh: 29-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Quang Tài
Nguyễn Quang Tài
Ngày sinh: 04-02 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Phạm Đình Bảo
Phạm Đình Bảo
Ngày sinh: 28-01 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Đức Duy Anh
Phạm Đức Duy Anh
Ngày sinh: 19-04 (26)
Gia Lai
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Kim Ngân
Hoàng Kim Ngân
Ngày sinh: 02-11 (26)
Quảng Trị
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Hoàng
Nguyễn Trần Hoàng
Ngày sinh: 09-06 (26)
Gia Lai
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Đình Hiếu
Hoàng Đình Hiếu
Ngày sinh: 21-06 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Hoàng Nhựt
Bùi Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 03-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hửu Duyên
Trương Hửu Duyên
Ngày sinh: 20-02 (26)
An Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Thoại
Nguyễn Trọng Thoại
Ngày sinh: 20-10 (27)
Kiên Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Quốc Thảo
Huỳnh Quốc Thảo
Ngày sinh: 08-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Ngày sinh: 19-06 (27)
Nghệ An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Xuân Oanh
Nguyễn Thị Xuân Oanh
Ngày sinh: 07-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Hoàng Thụy Vi
Lê Hoàng Thụy Vi
Ngày sinh: 11-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Bùi Ngọc Hải
Bùi Ngọc Hải
Ngày sinh: 01-11 (27)
Gia Lai
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 16-06 (28)
Tây Ninh
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Hữu Hậu
Nguyễn Hữu Hậu
Ngày sinh: 14-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trịnh Thế Vương
Trịnh Thế Vương
Ngày sinh: 12-06 (27)
Bình Định
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Võ Duy Tùng
Võ Duy Tùng
Ngày sinh: 06-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Phan Hải Đăng
Phan Hải Đăng
Ngày sinh: 18-09 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Đặng Ngọc ánh
Đặng Ngọc ánh
Ngày sinh: 29-09 (27)
Nghệ An
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Minh Cảnh
Trần Minh Cảnh
Ngày sinh: 01-08 (27)
Bình Định
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Bao
Trần Văn Bao
Ngày sinh: 31-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lâm Danh
Nguyễn Lâm Danh
Ngày sinh: 16-10 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Văn Cường
Đinh Văn Cường
Ngày sinh: 06-09 (31)
An Giang
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Trọng Thắng
Bùi Trọng Thắng
Ngày sinh: 23-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Nguyên Nhạc
Trần Nguyên Nhạc
Ngày sinh: 08-07 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Bảo Tồn
Lương Bảo Tồn
Ngày sinh: 20-03 (27)
Phú Yên
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trần Thịnh
Nguyễn Trần Thịnh
Ngày sinh: 11-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 31-12 (27)
Bình Định
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Trung
Nguyễn Quang Trung
Ngày sinh: 05-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Anh Phương
Lê Anh Phương
Ngày sinh: 27-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Quang Học
Trần Quang Học
Ngày sinh: 19-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Vinh
Nguyễn Văn Vinh
Ngày sinh: 25-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lâm Minh Trí
Lâm Minh Trí
Ngày sinh: 10-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Thành Phúc
Trương Thành Phúc
Ngày sinh: 03-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Duy Khải
Võ Duy Khải
Ngày sinh: 29-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Xuân Hưng
Trịnh Xuân Hưng
Ngày sinh: 11-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Mạnh Huy
Phạm Mạnh Huy
Ngày sinh: 26-03 (28)
Quảng Bình
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Thế Ngàn
Phạm Thế Ngàn
Ngày sinh: 03-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Trần Văn Mẫn
Lê Trần Văn Mẫn
Ngày sinh: 25-09 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Thái Tông Khánh
Thái Tông Khánh
Ngày sinh: 08-07 (29)
Hậu Giang
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Giang
Lê Văn Giang
Ngày sinh: 28-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Trần Tấn Phát
Phạm Trần Tấn Phát
Ngày sinh: 01-04 (28)
Quãng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Tuyên
Nguyễn Xuân Tuyên
Ngày sinh: 12-06 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Vũ Tuân
Huỳnh Vũ Tuân
Ngày sinh: 21-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Yên Vy
Nguyễn Yên Vy
Ngày sinh: 15-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Hiếu Liêm
Huỳnh Hiếu Liêm
Ngày sinh: 08-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Anh Khoa
Ngày sinh: 02-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 14-11 (28)
Nam Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Mạnh Phú Hoàng
Đỗ Mạnh Phú Hoàng
Ngày sinh: 06-07 (28)
Nam Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Trung Minh
Trương Trung Minh
Ngày sinh: 26-06 (28)
Bình Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 15-02 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Duy Toàn
Nguyễn Duy Toàn
Ngày sinh: 28-06 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Hoàng Phú
Trần Hoàng Phú
Ngày sinh: 01-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Đức Tuấn
Bùi Đức Tuấn
Ngày sinh: 20-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung
Ngày sinh: 01-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Hoàng Quang Vũ
Hoàng Quang Vũ
Ngày sinh: 18-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
Ngày sinh: 20-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Tạ Trung Luân
Tạ Trung Luân
Ngày sinh: 05-09 (28)
Phú Yên
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Hồ Ngọc Trinh
Hồ Ngọc Trinh
Ngày sinh: 18-12 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Thanh Trúc
Huỳnh Thanh Trúc
Ngày sinh: 14-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Đinh Thị Lâm Nguyệt
Đinh Thị Lâm Nguyệt
Ngày sinh: 31-07 (28)
Gia Lai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Nguyễn Thị Hồng Điệp
Ngày sinh: 07-11 (28)
Lào Cai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trương Cộng Hòa
Trương Cộng Hòa
Ngày sinh: 09-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Thu Vân
Nguyễn Thị Thu Vân
Ngày sinh: 29-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Hữu Song Tùng
Trần Hữu Song Tùng
Ngày sinh: 22-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Văn Đông
Lê Văn Đông
Ngày sinh: 07-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Phạm Quốc Thiện
Phạm Quốc Thiện
Ngày sinh: 23-07 (28)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ngày sinh: 15-06 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lương Thế Đạt
Lương Thế Đạt
Ngày sinh: 01-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Phước Thọ
Lê Phước Thọ
Ngày sinh: 22-04 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 15-07 (30)
Tây Ninh
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Thanh Nghị
Lê Thanh Nghị
Ngày sinh: 12-09 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Minh Tân
Lê Minh Tân
Ngày sinh: 05-11 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Anh Luân
Nguyễn Anh Luân
Ngày sinh: 20-02 (29)
Cà Mau
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Lê Vĩ Lê
Lê Vĩ Lê
Ngày sinh: 15-10 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đinh Thị Phượng
Đinh Thị Phượng
Ngày sinh: 06-04 (30)
Tiền Giang
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Võ Mạnh Hùng
Võ Mạnh Hùng
Ngày sinh: 03-10 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Trọng Nghĩa
Dương Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 23-01 (29)
Long An
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đào Quang Nam
Đào Quang Nam
Ngày sinh: 15-08 (29)
Bình Phước
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Võ Trường Giang
Võ Trường Giang
Ngày sinh: 20-04 (30)
Quảng Bình
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Ngô Hoàng Thanh Long
Ngô Hoàng Thanh Long
Ngày sinh: 29-05 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Quãng Thị Kim Oanh
Quãng Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 18-01 (29)
Bến Tre
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Trần Đình Ngũ Long
Trần Đình Ngũ Long
Ngày sinh: 29-03 (30)
Đồng Tháp
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Phạm Mạnh Hùng
Phạm Mạnh Hùng
Ngày sinh: 12-12 (30)
Kon Tum
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Hoàng Anh Vỹ
Hoàng Anh Vỹ
Ngày sinh: 20-02 (33)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Phạm Quang Tùng
Phạm Quang Tùng
Ngày sinh: 26-02 (31)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Võ Tuyên
Võ Tuyên
Ngày sinh: 30-08 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Thị Hương Ly
Dương Thị Hương Ly
Ngày sinh: 20-05 (30)
Đaklak
Lớp: 06QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Dương Xuân Hoàn
Dương Xuân Hoàn
Ngày sinh: 01-05 (33)
Nam Định
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Phan Hữu Vũ
Phan Hữu Vũ
Ngày sinh: 15-01 (35)
Sóc Trăng
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Đăng Duy
Trần Đăng Duy
Ngày sinh: 12-12 (31)
Quãng ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Anh Tân
Nguyễn Anh Tân
Ngày sinh: 14-04 (30)
NULL
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Thịnh Văn Nam
Thịnh Văn Nam
Ngày sinh: 20-10 (32)
Nam Định
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)