Khoa Kỹ thuật công trình (Đại học chính quy)
Nguyễn Thái Vin
Nguyễn Thái Vin
Ngày sinh: 26-06 (25)
Bình Định
Lớp: 11080101
Kỹ thuật công trình xây dựng
Trịnh Thị Minh Thi
Trịnh Thị Minh Thi
Ngày sinh: 15-11 (27)
Tây Ninh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Lê Thị Thanh Nhàn
Lê Thị Thanh Nhàn
Ngày sinh: 29-10 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Từ Quốc Mạnh
Từ Quốc Mạnh
Ngày sinh: 17-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Thị Hà Lan
Đỗ Thị Hà Lan
Ngày sinh: 10-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Trương Quyền Tông
Trương Quyền Tông
Ngày sinh: 29-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Huỳnh Ngọc ánh
Huỳnh Ngọc ánh
Ngày sinh: 10-10 (26)
Bến Tre
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Phạm Nguyễn Tuấn Anh
Phạm Nguyễn Tuấn Anh
Ngày sinh: 06-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Ngọc Nam
Nguyễn Ngọc Nam
Ngày sinh: 20-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Trần Anh Việt
Trần Anh Việt
Ngày sinh: 08-04 (26)
Bình Định
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Bùi Văn Hoàng
Bùi Văn Hoàng
Ngày sinh: 14-03 (26)
Ninh Bình
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Văn Có
Nguyễn Văn Có
Ngày sinh: 17-06 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Tấn Duy
Nguyễn Tấn Duy
Ngày sinh: 24-12 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Võ Hoài Phương
Đinh Võ Hoài Phương
Ngày sinh: 23-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Đình Phu
Lê Đình Phu
Ngày sinh: 28-09 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Hoàng Nhựt
Bùi Hoàng Nhựt
Ngày sinh: 03-03 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phùng Quốc Việt
Phùng Quốc Việt
Ngày sinh: 11-03 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 24-09 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Nguyên Giáp
Vũ Nguyên Giáp
Ngày sinh: 04-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Lâm Quốc Cường
Võ Lâm Quốc Cường
Ngày sinh: 15-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Thị Trà My
Đỗ Thị Trà My
Ngày sinh: 12-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Trần Ngọc Thúy Vy
Trần Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 11-10 (27)
Long An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai
Ngày sinh: 19-06 (27)
Nghệ An
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Đỗ Hoàng Khánh
Đỗ Hoàng Khánh
Ngày sinh: 10-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Thanh Sơn
Lê Thanh Sơn
Ngày sinh: 16-12 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09080301
Quy hoạch đô thị
Lê Quang Linh Kha
Lê Quang Linh Kha
Ngày sinh: 28-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Bùi Ngọc Hải
Bùi Ngọc Hải
Ngày sinh: 01-11 (27)
Gia Lai
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Phan Văn Tâm
Phan Văn Tâm
Ngày sinh: 04-07 (27)
Hà Tĩnh
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Nguyễn Chí Công
Nguyễn Chí Công
Ngày sinh: 09-06 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Võ Duy Tùng
Võ Duy Tùng
Ngày sinh: 06-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Huỳnh Hồng Sơn
Huỳnh Hồng Sơn
Ngày sinh: 11-05 (27)
Long An
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Đặng Ngọc ánh
Đặng Ngọc ánh
Ngày sinh: 29-09 (27)
Nghệ An
Lớp: 09080201
Xây dựng cầu đường
Trần Minh Cảnh
Trần Minh Cảnh
Ngày sinh: 01-08 (27)
Bình Định
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Văn Bao
Trần Văn Bao
Ngày sinh: 31-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Lâm Danh
Nguyễn Lâm Danh
Ngày sinh: 16-10 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Huỳnh
Lê Văn Huỳnh
Ngày sinh: 07-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Xuân Long
Nguyễn Xuân Long
Ngày sinh: 01-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trần Minh Thành
Trần Minh Thành
Ngày sinh: 26-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Võ Thanh Tân
Võ Thanh Tân
Ngày sinh: 02-02 (27)
Bến Tre
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Bùi Trọng Thắng
Bùi Trọng Thắng
Ngày sinh: 23-02 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phan Anh Đức
Phan Anh Đức
Ngày sinh: 05-09 (27)
Nam Hà
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Chánh Bảo Quý
Nguyễn Chánh Bảo Quý
Ngày sinh: 09-09 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lương Bảo Tồn
Lương Bảo Tồn
Ngày sinh: 20-03 (27)
Phú Yên
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Anh Phương
Lê Anh Phương
Ngày sinh: 27-01 (28)
Thuận Hải
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lý Quốc Tài
Lý Quốc Tài
Ngày sinh: 20-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09080101
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đặng Lý Giao Chi
Đặng Lý Giao Chi
Ngày sinh: 02-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trương Hán Bảo
Trương Hán Bảo
Ngày sinh: 07-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phó phòng kinh doanh – Chi nhánh Long an: Sino-Pacific Construction Consultancy Co, Ltd
Hà Duy Quang
Hà Duy Quang
Ngày sinh: 12-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Quang Hảo
Đinh Quang Hảo
Ngày sinh: 08-05 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Văn Linh
Nguyễn Văn Linh
Ngày sinh: 20-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lê Văn Giang
Lê Văn Giang
Ngày sinh: 28-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Phú
Nguyễn Anh Phú
Ngày sinh: 27-03 (28)
Hưng Yên
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hoàng Khánh Vân
Nguyễn Hoàng Khánh Vân
Ngày sinh: 30-08 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Vũ Tuân
Huỳnh Vũ Tuân
Ngày sinh: 21-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đinh Phạm Trung Hiếu
Đinh Phạm Trung Hiếu
Ngày sinh: 24-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Quang Đức
Nguyễn Quang Đức
Ngày sinh: 22-04 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 08XD2D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Trịnh Hồ Duy
Trịnh Hồ Duy
Ngày sinh: 31-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nhan Thế Duẩn
Nhan Thế Duẩn
Ngày sinh: 08-08 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Cái Thị Quỳnh Anh
Cái Thị Quỳnh Anh
Ngày sinh: 04-10 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hồng Phong
Nguyễn Hồng Phong
Ngày sinh: 28-01 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Huy Dự
Nguyễn Huy Dự
Ngày sinh: 10-10 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Hiếu Liêm
Huỳnh Hiếu Liêm
Ngày sinh: 08-03 (29)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Hữu Hùng
Nguyễn Hữu Hùng
Ngày sinh: 05-07 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Phạm Văn Huy
Phạm Văn Huy
Ngày sinh: 14-11 (28)
Nam Định
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn
Ngày sinh: 15-02 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Vũ Thành Trung
Vũ Thành Trung
Ngày sinh: 01-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Trọng Tiến
Nguyễn Trọng Tiến
Ngày sinh: 17-12 (29)
Phú Yên
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Huỳnh Phước Tiến
Huỳnh Phước Tiến
Ngày sinh: 10-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Đỗ Nguyễn Anh Minh
Đỗ Nguyễn Anh Minh
Ngày sinh: 25-12 (28)
Sông Bé
Lớp: 08XD1D
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 24-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung
Ngày sinh: 02-02 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Ngô Bích Ngọc
Ngô Bích Ngọc
Ngày sinh: 23-10 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Thị Mỹ Lộc
Lê Thị Mỹ Lộc
Ngày sinh: 02-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Nguyễn Thị Ngọc Giang
Ngày sinh: 28-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Thị Bích Ngọc
Lê Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 01-10 (29)
Nam Hà
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Lê Thảo Tiên
Nguyễn Lê Thảo Tiên
Ngày sinh: 26-12 (28)
Sông Bé
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Hữu Song Tùng
Trần Hữu Song Tùng
Ngày sinh: 22-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Hà Duy
Nguyễn Hà Duy
Ngày sinh: 09-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Trần Võ Hoàng Diễm
Trần Võ Hoàng Diễm
Ngày sinh: 24-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Mai Huỳnh Anh
Mai Huỳnh Anh
Ngày sinh: 09-02 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Lê Văn Đông
Lê Văn Đông
Ngày sinh: 07-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QH1D
Quy hoạch đô thị
Nguyễn Khánh Ngọc
Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày sinh: 30-08 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Anh Kiệt
Lê Anh Kiệt
Ngày sinh: 04-06 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Phạm Quốc Thiện
Phạm Quốc Thiện
Ngày sinh: 23-07 (28)
Gia Lai
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lương Thế Đạt
Lương Thế Đạt
Ngày sinh: 01-11 (28)
Phú Yên
Lớp: 08CD1D
Xây dựng cầu đường
Lê Phước Thọ
Lê Phước Thọ
Ngày sinh: 22-04 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
Ngày sinh: 09-01 (29)
Bình Định
Lớp: 07XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phạm Trí Quang
Phạm Trí Quang
Ngày sinh: 29-10 (29)
Phú Yên
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Đào Quang Nam
Đào Quang Nam
Ngày sinh: 15-08 (29)
Bình Phước
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Mai Tiến Hải
Mai Tiến Hải
Ngày sinh: 18-07 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07XD1D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phạm Nguyễn Trương Dương
Phạm Nguyễn Trương Dương
Ngày sinh: 14-12 (29)
Phú Yên
Lớp: 07QH1D
Quy hoạch đô thị (2008)
Trần Đình Ngũ Long
Trần Đình Ngũ Long
Ngày sinh: 29-03 (30)
Đồng Tháp
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 20-02 (29)
Bến Tre
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Nguyễn Đình Đăng
Nguyễn Đình Đăng
Ngày sinh: 26-02 (30)
Bình Trị Thiên
Lớp: 07CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Thanh Tùng
Trần Thanh Tùng
Ngày sinh: 29-09 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Phạm Quang Tùng
Phạm Quang Tùng
Ngày sinh: 26-02 (31)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Võ Tuyên
Võ Tuyên
Ngày sinh: 30-08 (30)
Quãng Ngãi
Lớp: 06XD2D
Xây dựng dân dụng công nghiệp (2008)
Dương Xuân Hoàn
Dương Xuân Hoàn
Ngày sinh: 01-05 (33)
Nam Định
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Phan Hữu Vũ
Phan Hữu Vũ
Ngày sinh: 15-01 (35)
Sóc Trăng
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)
Trần Huy Khả
Trần Huy Khả
Ngày sinh: 13-05 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 06CD1D
Cầu đường (2008)