Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Trần Thúy Ái
Trần Thúy Ái
Ngày sinh: 26-08 (24)
Trà Vinh
Lớp: 12060202
Kỹ thuật hóa học
Phạm Đức Tài
Phạm Đức Tài
Ngày sinh: 07-03 (28)
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nhân viên dự toán: Chi nhánh Nhà máy tôn Hoa Sen - Phú Mỹ
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Hoàng Lưu Phúc
Nguyễn Hoàng Lưu Phúc
Ngày sinh: 06-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Trung Nghĩa
Phạm Trung Nghĩa
Ngày sinh: 24-11 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Ngô Thanh Dũng
Ngô Thanh Dũng
Ngày sinh: 29-11 (26)
Bình Định
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Thị Kim Cho
Lê Thị Kim Cho
Ngày sinh: 09-09 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Ngọc Trúc Thi
Phạm Ngọc Trúc Thi
Ngày sinh: 08-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Hồng Thư
Phạm Hồng Thư
Ngày sinh: 18-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phương Khanh
Nguyễn Phương Khanh
Ngày sinh: 08-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Ngày sinh: 16-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Huỳnh Diễm Trinh
Huỳnh Diễm Trinh
Ngày sinh: 24-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Ngày sinh: 05-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Nguyễn Bảo Duy
Trần Nguyễn Bảo Duy
Ngày sinh: 27-10 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Lê Thị Hồng Diệu
Lê Thị Hồng Diệu
Ngày sinh: 23-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Cẩm Tú
Trần Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Vũ Thị Tuyết Ngân
Vũ Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 15-09 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hồng Phố
Nguyễn Thị Hồng Phố
Ngày sinh: 20-08 (26)
Gia Lai
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Bùi Hoa Kỳ
Bùi Hoa Kỳ
Ngày sinh: 26-05 (26)
Kon Tum
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoa
Nguyễn Thị Hoa
Ngày sinh: 03-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Lê Diệp Trung Thành
Lê Diệp Trung Thành
Ngày sinh: 23-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hữu Phát
Nguyễn Hữu Phát
Ngày sinh: 19-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lê Văn Đại
Lê Văn Đại
Ngày sinh: 08-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hải Duy
Nguyễn Hải Duy
Ngày sinh: 04-02 (27)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Võ Tuyết Thanh Trúc
Võ Tuyết Thanh Trúc
Ngày sinh: 07-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Bùi Nhất Sang
Bùi Nhất Sang
Ngày sinh: 23-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Bích Nga
Trần Thị Bích Nga
Ngày sinh: 08-12 (27)
Bình Định
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ly
Nguyễn Thị Kim Ly
Ngày sinh: 20-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Thu Hường
Trần Thị Thu Hường
Ngày sinh: 09-02 (27)
Nam Hà
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lê Phương Đảo
Lê Phương Đảo
Ngày sinh: 04-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Trung Dũng
Nguyễn Trung Dũng
Ngày sinh: 25-09 (28)
Tiền Giang
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Nguyễn Quốc Dũng
Nguyễn Quốc Dũng
Ngày sinh: 09-04 (27)
Nghệ An
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đỗ Đức Anh
Đỗ Đức Anh
Ngày sinh: 12-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Minh Thông
Nguyễn Lê Minh Thông
Ngày sinh: 11-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Nguyễn Ngọc Thùy Linh
Ngày sinh: 15-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Ngày sinh: 11-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Kim Trang
Nguyễn Thị Kim Trang
Ngày sinh: 16-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Mai Thị Phương Thảo
Mai Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-10 (27)
An Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Võ Thị Diễm Xinh
Võ Thị Diễm Xinh
Ngày sinh: 03-10 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 03-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trương Thị Xuân Thu
Trương Thị Xuân Thu
Ngày sinh: 03-01 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thị Khuyến
Lê Thị Khuyến
Ngày sinh: 18-11 (28)
Bến Tre
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Tăng Nguyễn Trâm Anh
Ngày sinh: 25-04 (28)
Sông Bé
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 07-08 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Thái Thị Ngọc Hiền
Thái Thị Ngọc Hiền
Ngày sinh: 29-03 (29)
Hậu Giang
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 25-05 (29)
Minh Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thị Thu Thảo
Lê Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-08 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Hoàng Chinh
Nguyễn Hoàng Chinh
Ngày sinh: 04-07 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Giảng Viên: Đại Học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Chí An
Nguyễn Chí An
Ngày sinh: 24-01 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 19-07 (28)
Cà Mau
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Yến Hồng
Phạm Thị Yến Hồng
Ngày sinh: 29-09 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thị Trà Giang
Phạm Thị Trà Giang
Ngày sinh: 27-03 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đặng Ngọc Phương Thảo
Đặng Ngọc Phương Thảo
Ngày sinh: 13-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thanh Phương
Phạm Thanh Phương
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thanh Huy
Phạm Thanh Huy
Ngày sinh: 22-06 (28)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Trần Thị Thanh Hiền
Trần Thị Thanh Hiền
Ngày sinh: 12-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Hồng Tường Vy
Hồng Tường Vy
Ngày sinh: 10-08 (28)
Bến Tre
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đỗ Chí Thông
Đỗ Chí Thông
Ngày sinh: 23-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Dương Thị Lệ Hằng
Dương Thị Lệ Hằng
Ngày sinh: 18-01 (28)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Tuấn Dương
Trần Tuấn Dương
Ngày sinh: 28-10 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thanh Tú
Nguyễn Thanh Tú
Ngày sinh: 28-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Lê Thị Ngọc Loan
Lê Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 19-08 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 04-12 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoài Sang
Nguyễn Thị Hoài Sang
Ngày sinh: 04-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Ngày sinh: 01-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Diệu Thúy
Dương Diệu Thúy
Ngày sinh: 14-02 (29)
Bạc Liêu
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Bùi Minh Tâm
Bùi Minh Tâm
Ngày sinh: 20-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đặng Thị Tường Vi
Đặng Thị Tường Vi
Ngày sinh: 04-12 (28)
Phú Yên
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đinh Thị Mỹ Huệ
Đinh Thị Mỹ Huệ
Ngày sinh: 17-02 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
Ngày sinh: 18-10 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Khánh Duy
Trần Khánh Duy
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Nguyễn Duy Linh
Trần Nguyễn Duy Linh
Ngày sinh: 06-01 (31)
Hà Nội
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Phụng Thanh
Trần Phụng Thanh
Ngày sinh: 01-06 (29)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Như Vinh
Lê Văn Như Vinh
Ngày sinh: 15-10 (29)
Phú Yên
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Ngô Thị Kim Thảo
Ngô Thị Kim Thảo
Ngày sinh: 07-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 27-07 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Văn Thị Quế Phương
Văn Thị Quế Phương
Ngày sinh: 18-12 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 10-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Âu Dương Tuyết Mai
Âu Dương Tuyết Mai
Ngày sinh: 25-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trương Thị Sáng
Trương Thị Sáng
Ngày sinh: 07-07 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Loan
Lê Thị Phương Loan
Ngày sinh: 10-04 (30)
Quảng Trị
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Nguyễn Thảo Uyên Ly
Ngày sinh: 03-09 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Vũ Hằng Vi
Nguyễn Vũ Hằng Vi
Ngày sinh: 01-02 (30)
Quảng Nam
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Quang Hiển
Lê Quang Hiển
Ngày sinh: 25-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH3D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Hoàng Sang
Nguyễn Hoàng Sang
Ngày sinh: 25-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Vũ Thành Sơn
Vũ Thành Sơn
Ngày sinh: 20-07 (29)
Nam Định
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Thị Thanh Nga
Lê Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 18-08 (30)
Gia Lai
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyễn Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 21-08 (30)
Tiền Giang
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Ngày sinh: 02-07 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Đức Huy
Nguyễn Đức Huy
Ngày sinh: 27-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lương Khánh Linh
Lương Khánh Linh
Ngày sinh: 21-04 (30)
An Giang
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Phạm Nguyễn Thục Hòa
Phạm Nguyễn Thục Hòa
Ngày sinh: 01-01 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thị Ngọc ánh
Trần Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 08-11 (30)
Sông Bé
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Ngày sinh: 16-11 (30)
Bà Rịa-Vũng Tàu
Lớp: 06SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trần Ngọc Trí
Trần Ngọc Trí
Ngày sinh: 16-11 (30)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Võ Xuân Sơn
Lê Võ Xuân Sơn
Ngày sinh: 20-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Anh Linh
Nguyễn Anh Linh
Ngày sinh: 28-07 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)