Khoa Khoa học ứng dụng (Đại học chính quy)
Trần Thúy Ái
Trần Thúy Ái
Ngày sinh: 26-08 (24)
Trà Vinh
Lớp: 12060202
Kỹ thuật hóa học
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 11-01 (25)
Lớp: 11060301
Công nghệ sinh học
Chuyên viên: Kho bạc nah2 nước tỉnh bình thuận
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Đỗ Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-10 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Hoàng Lưu Phúc
Nguyễn Hoàng Lưu Phúc
Ngày sinh: 06-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Trung Nghĩa
Phạm Trung Nghĩa
Ngày sinh: 24-11 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 18-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Ngô Thanh Dũng
Ngô Thanh Dũng
Ngày sinh: 29-11 (26)
Bình Định
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Lê Thị Kim Cho
Lê Thị Kim Cho
Ngày sinh: 09-09 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Triệu Yến Trinh
Triệu Yến Trinh
Ngày sinh: 07-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Ngọc Trúc Thi
Phạm Ngọc Trúc Thi
Ngày sinh: 08-07 (26)
Bình Dương
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Phạm Hồng Thư
Phạm Hồng Thư
Ngày sinh: 18-11 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10060302
Công nghệ sinh học
Trần Thị Huyền Trân
Trần Thị Huyền Trân
Ngày sinh: 01-10 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Bùi Thanh Tâm
Bùi Thanh Tâm
Ngày sinh: 15-09 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Nguyễn Thị Thu Tuyên
Ngày sinh: 16-11 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Huỳnh Diễm Trinh
Huỳnh Diễm Trinh
Ngày sinh: 24-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Nguyễn Phạm Bích Ngân
Ngày sinh: 05-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Tôn Nữ Thiên Hương
Tôn Nữ Thiên Hương
Ngày sinh: 05-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Nguyễn Bảo Duy
Trần Nguyễn Bảo Duy
Ngày sinh: 27-10 (26)
Khánh Hoà
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Kim Hương
Trần Thị Kim Hương
Ngày sinh: 22-12 (26)
Bến Tre
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Lê Thị Hồng Diệu
Lê Thị Hồng Diệu
Ngày sinh: 23-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Vân Anh
Trần Thị Vân Anh
Ngày sinh: 22-06 (26)
Cà Mau
Lớp: 10060301
Công nghệ sinh học
Trần Thị Cẩm Tú
Trần Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Trần Thọ Hoài Nam
Trần Thọ Hoài Nam
Ngày sinh: 25-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Đặng Quang Dũng
Đặng Quang Dũng
Ngày sinh: 07-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10060201
Công nghệ hóa học
Lê Diệp Trung Thành
Lê Diệp Trung Thành
Ngày sinh: 23-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hữu Phát
Nguyễn Hữu Phát
Ngày sinh: 19-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Chung Hoàng Huynh
Chung Hoàng Huynh
Ngày sinh: 30-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 09-06 (27)
Hà Tây
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lâm Thanh Nhật Hà
Lâm Thanh Nhật Hà
Ngày sinh: 08-03 (27)
Cà Mau
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lê Văn Đại
Lê Văn Đại
Ngày sinh: 08-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Võ Tuyết Thanh Trúc
Võ Tuyết Thanh Trúc
Ngày sinh: 07-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 11-09 (27)
Phú Yên
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Bích Nga
Trần Thị Bích Nga
Ngày sinh: 08-12 (27)
Bình Định
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 25-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09060202
Công nghệ hóa học
Lê Phương Đảo
Lê Phương Đảo
Ngày sinh: 04-10 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Hồ Công Nhất
Hồ Công Nhất
Ngày sinh: 24-02 (30)
Phú Yên
Lớp: 09060201
Công nghệ hóa học
Lê Thị Kim Anh
Lê Thị Kim Anh
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Đỗ Đức Anh
Đỗ Đức Anh
Ngày sinh: 12-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Minh Thông
Nguyễn Lê Minh Thông
Ngày sinh: 11-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hồng Vĩnh Thành
Hồng Vĩnh Thành
Ngày sinh: 09-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Trần Minh Phúc
Trần Minh Phúc
Ngày sinh: 24-07 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Phạm Thị Điểm
Phạm Thị Điểm
Ngày sinh: 23-02 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Nguyễn Lê Thanh Tuyền
Ngày sinh: 11-06 (27)
Bến Tre
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phan Thị Hoàng Kim
Nguyễn Phan Thị Hoàng Kim
Ngày sinh: 06-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Hồ Ngọc Hoàng Kim
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09060301
Công nghệ sinh học
Hoàng Tuấn Phi
Hoàng Tuấn Phi
Ngày sinh: 28-08 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Văn Ngọc
Nguyễn Văn Ngọc
Ngày sinh: 20-05 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 03-04 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Trần Minh Tân
Trần Minh Tân
Ngày sinh: 22-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 19-01 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 14-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Văn Phong
Nguyễn Văn Phong
Ngày sinh: 19-07 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Đinh Tiến Vũ
Đinh Tiến Vũ
Ngày sinh: 07-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Hoàng Thị Thanh Xuân
Hoàng Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 06-10 (28)
Bình Phước
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Huỳnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 25-05 (29)
Minh Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Lê Nguyễn Nhã Tiên
Ngày sinh: 30-11 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Lê Thị Thu Thảo
Lê Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 20-08 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Cao Thị Cẩm Hằng
Cao Thị Cẩm Hằng
Ngày sinh: 06-01 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
Ngày sinh: 07-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08SH1D
Công nghệ sinh học
Đặng Thanh Khâm
Đặng Thanh Khâm
Ngày sinh: 11-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Minh Hiếu
Ngày sinh: 06-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Tấn Tài
Nguyễn Tấn Tài
Ngày sinh: 19-07 (28)
Cà Mau
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Phạm Thanh Phương
Phạm Thanh Phương
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Dương
Nguyễn Thị Dương
Ngày sinh: 13-01 (28)
Bắc Ninh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Đỗ Chí Thông
Đỗ Chí Thông
Ngày sinh: 23-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH1D
Công nghệ hóa học
Trần Quang Đức
Trần Quang Đức
Ngày sinh: 07-03 (29)
Bình Phước
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Lê Thị Ngọc Loan
Lê Thị Ngọc Loan
Ngày sinh: 19-08 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Hoài Linh
Nguyễn Hoài Linh
Ngày sinh: 25-10 (30)
Tây Ninh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Nguyễn Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 04-12 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Thị Hoài Sang
Nguyễn Thị Hoài Sang
Ngày sinh: 04-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Hoàng Mỹ Quỳnh Trang
Ngày sinh: 01-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Dương Diệu Thúy
Dương Diệu Thúy
Ngày sinh: 14-02 (29)
Bạc Liêu
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Đinh Thị Mỹ Huệ
Đinh Thị Mỹ Huệ
Ngày sinh: 17-02 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Trần Nguyễn Duy Linh
Trần Nguyễn Duy Linh
Ngày sinh: 06-01 (31)
Hà Nội
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Cao Thị Lê Dung
Cao Thị Lê Dung
Ngày sinh: 29-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08HH2D
Công nghệ hóa học
Nguyễn Đức Thao Trường
Nguyễn Đức Thao Trường
Ngày sinh: 16-03 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Văn Như Vinh
Lê Văn Như Vinh
Ngày sinh: 15-10 (29)
Phú Yên
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Ngô Thị Kim Thảo
Ngô Thị Kim Thảo
Ngày sinh: 07-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 27-07 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 07SH2D
Công nghệ sinh học (2008)
Lê Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 10-10 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Âu Dương Tuyết Mai
Âu Dương Tuyết Mai
Ngày sinh: 25-12 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Trương Thị Sáng
Trương Thị Sáng
Ngày sinh: 07-07 (30)
Thanh Hóa
Lớp: 07SH1D
Công nghệ sinh học (2008)
Nguyễn Huyền Minh Thuy
Nguyễn Huyền Minh Thuy
Ngày sinh: 12-01 (30)
Long An
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Quang Hiển
Lê Quang Hiển
Ngày sinh: 25-10 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH3D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Thị Thu Thúy
Lê Thị Thu Thúy
Ngày sinh: 17-01 (30)
Quảng Nam
Lớp: 07HH2D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Nguyễn Thị Ngọc Liễu
Ngày sinh: 02-07 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lương Khánh Linh
Lương Khánh Linh
Ngày sinh: 21-04 (30)
An Giang
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 19-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Nhật Khoa
Nguyễn Nhật Khoa
Ngày sinh: 18-12 (29)
Tiền Giang
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Phạm Nguyễn Thục Hòa
Phạm Nguyễn Thục Hòa
Ngày sinh: 01-01 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Ngô Nguyễn Phương Duy
Ngô Nguyễn Phương Duy
Ngày sinh: 04-01 (29)
Long An
Lớp: 07HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Thụy Mỹ Hòa
Trần Thụy Mỹ Hòa
Ngày sinh: 16-08 (30)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Ngọc Trí
Trần Ngọc Trí
Ngày sinh: 16-11 (30)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Lê Võ Xuân Sơn
Lê Võ Xuân Sơn
Ngày sinh: 20-11 (30)
Đồng Nai
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Đỗ Phương Hồng
Đỗ Phương Hồng
Ngày sinh: 28-07 (30)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Nguyễn Anh Linh
Nguyễn Anh Linh
Ngày sinh: 28-07 (30)
Khánh Hòa
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Dương Thanh Hoàng
Dương Thanh Hoàng
Ngày sinh: 15-01 (30)
Thái Bình
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trần Đan Thanh
Trần Đan Thanh
Ngày sinh: 19-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)
Trang Châu Anh
Trang Châu Anh
Ngày sinh: 25-01 (32)
Đồng Tháp
Lớp: 06HH1D
Công nghệ hóa học (2008)