Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Trần Thị Phương Quỳnh
Trần Thị Phương Quỳnh
Ngày sinh: 11-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 03-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Dương Thế Khanh
Dương Thế Khanh
Ngày sinh: 20-10 (26)
Bến Tre
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Minh Khánh
Lê Minh Khánh
Ngày sinh: 12-01 (27)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Minh Hương
Nguyễn Thị Minh Hương
Ngày sinh: 04-07 (26)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Tuấn Vũ
Nguyễn Tuấn Vũ
Ngày sinh: 26-04 (26)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Tống Thị Thu Thủy
Tống Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 30-07 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Âu Thị Kiều Nhiên
Âu Thị Kiều Nhiên
Ngày sinh: 11-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thanh Nam
Lê Thanh Nam
Ngày sinh: 13-05 (26)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Quang Trung
Đặng Quang Trung
Ngày sinh: 20-12 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Phước Hợp
Đặng Phước Hợp
Ngày sinh: 16-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Minh Hồng
Nguyễn Thị Minh Hồng
Ngày sinh: 05-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Minh Hoa
Nguyễn Thị Minh Hoa
Ngày sinh: 28-12 (26)
Bình Định
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lưu Ngọc Thuận
Lưu Ngọc Thuận
Ngày sinh: 20-10 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Bùi Nguyễn Minh Nguyệt
Bùi Nguyễn Minh Nguyệt
Ngày sinh: 07-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thành Lương
Nguyễn Thị Thành Lương
Ngày sinh: 24-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Thu An
Lê Thị Thu An
Ngày sinh: 14-09 (26)
Long An
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Lê Huyền Trâm
Nguyễn Lê Huyền Trâm
Ngày sinh: 22-09 (26)
Phú Yên
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Diệu Hiền
Nguyễn Thị Diệu Hiền
Ngày sinh: 26-10 (26)
Phú Yên
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thế Hân
Phạm Thế Hân
Ngày sinh: 19-07 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Phan Thành Nhân
Trần Phan Thành Nhân
Ngày sinh: 26-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Minh Trúc
Huỳnh Minh Trúc
Ngày sinh: 14-03 (26)
Long An
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bá Hòa
Nguyễn Bá Hòa
Ngày sinh: 02-08 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Anh Đức
Trần Anh Đức
Ngày sinh: 07-01 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Mai Cẩm Phúc
Mai Cẩm Phúc
Ngày sinh: 17-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Đồng Nai
Nguyễn Thị Phương Ngân
Nguyễn Thị Phương Ngân
Ngày sinh: 12-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Văn Thị Kim Thơ
Văn Thị Kim Thơ
Ngày sinh: 14-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đặng Thị Kim Thoa
Đặng Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 26-03 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
OHS Jet: Công ty Xi măng Holcim
Lê Trọng Duy
Lê Trọng Duy
Ngày sinh: 13-02 (27)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Hồ Thị Thúy Ngân
Hồ Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 08-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tổng hợp VP Sở: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh
Huỳnh Thị Nguyệt Minh
Huỳnh Thị Nguyệt Minh
Ngày sinh: 04-01 (28)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 27-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Thị Như Liêm
Võ Thị Như Liêm
Ngày sinh: 01-02 (26)
Bình Định
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Iso & Training: Ông ty TNHH Việt Nam Onamba
Phạm Thị Diệu Quyên
Phạm Thị Diệu Quyên
Ngày sinh: 11-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật TMDV Kỷ Nguyên
Võ Thị Kiều Oanh
Võ Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phan Thị Hồng Nhanh
Phan Thị Hồng Nhanh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hoàng Nữ Diệu Linh
Hoàng Nữ Diệu Linh
Ngày sinh: 26-09 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Cty TNHH Kỹ thuật Môi trường Bắc Nam
Nguyễn Hữu Trương
Nguyễn Hữu Trương
Ngày sinh: 21-12 (27)
Bình Định
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tư vấn môi trường: Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng-CEECO
Võ Hoàng Yến
Võ Hoàng Yến
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Ngọc Cẩm
Lê Thị Ngọc Cẩm
Ngày sinh: 30-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Vương Thu Hằng
Nguyễn Vương Thu Hằng
Ngày sinh: 25-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Đình Phú
Nguyễn Đình Phú
Ngày sinh: 26-02 (27)
Quảng Nam - Đà Nẵng
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Cao Cẩm Trang
Cao Cẩm Trang
Ngày sinh: 09-05 (28)
Cà Mau
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Hoàng Trung
Võ Hoàng Trung
Ngày sinh: 23-07 (27)
An Giang
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Đại Đức
Nguyễn Đại Đức
Ngày sinh: 01-08 (27)
Gia Lai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Oanh
Nguyễn Thị Oanh
Ngày sinh: 15-10 (28)
Ninh Bình
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Phạm Tấn Huy
Phạm Tấn Huy
Ngày sinh: 25-10 (28)
Sông Bé
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Kim Tân
Nguyễn Kim Tân
Ngày sinh: 12-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Tường Vy
Nguyễn Tường Vy
Ngày sinh: 07-04 (28)
Long An
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Ngày sinh: 19-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thanh Thu Trúc
Trần Thanh Thu Trúc
Ngày sinh: 24-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đỗ Thị Mỹ Trang
Đỗ Thị Mỹ Trang
Ngày sinh: 09-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đặng Kim An
Đặng Kim An
Ngày sinh: 23-10 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Võ Thành Phong
Võ Thành Phong
Ngày sinh: 10-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Ngọc Loan
Nguyễn Ngọc Loan
Ngày sinh: 06-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Quảng Nam
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Bích Liễu
Nguyễn Thị Bích Liễu
Ngày sinh: 17-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Dương Thị Hoàng Diệu
Dương Thị Hoàng Diệu
Ngày sinh: 01-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trầm Thị Tố Cẩm
Trầm Thị Tố Cẩm
Ngày sinh: 10-10 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Huỳnh Minh Thiện
Huỳnh Minh Thiện
Ngày sinh: 10-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Chiến Thắng
Phạm Chiến Thắng
Ngày sinh: 23-05 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Đắc Lợi
Bùi Đắc Lợi
Ngày sinh: 25-09 (29)
Quảng Nam-Đà Nẵng
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Thanh ý
Trần Thanh ý
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Điện Quang Tuyên
Bùi Điện Quang Tuyên
Ngày sinh: 10-11 (29)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Ngô Thị Trang
Ngô Thị Trang
Ngày sinh: 18-07 (28)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
Ngày sinh: 08-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Lương Tất Mỹ
Lương Tất Mỹ
Ngày sinh: 22-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 19-09 (28)
Hà Tây
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Thị Hồng
Bùi Thị Hồng
Ngày sinh: 26-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Thị Hạnh Hiếu
Trần Thị Hạnh Hiếu
Ngày sinh: 20-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Chu Thương Tín
Chu Thương Tín
Ngày sinh: 04-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 07-07 (28)
Kon Tum
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Duy Hưng
Ngày sinh: 10-06 (30)
Quảng Bình
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 27-06 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Đỗ Thị Thành
Đỗ Thị Thành
Ngày sinh: 10-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Thị Hoàng Diễm
Lê Thị Hoàng Diễm
Ngày sinh: 27-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Đỗ Ngọc Châu
Nguyễn Đỗ Ngọc Châu
Ngày sinh: 25-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thanh Xuân
Nguyễn Thanh Xuân
Ngày sinh: 08-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Hoàng Thị Mỹ Nhung
Hoàng Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 06-04 (29)
Quảng Trị
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Công ty CPCN Cao su Miền Nam
Đặng Công Nghị
Đặng Công Nghị
Ngày sinh: 26-08 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phạm Như Thiên Thanh
Phạm Như Thiên Thanh
Ngày sinh: 25-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang
Ngày sinh: 10-10 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Công Khoan
Nguyễn Công Khoan
Ngày sinh: 26-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Đức Hòa
Lê Đức Hòa
Ngày sinh: 27-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Minh
Nguyễn Thị Minh
Ngày sinh: 20-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 28-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Tô Thành Khoa
Tô Thành Khoa
Ngày sinh: 10-10 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đặng Vũ Mi Trúc
Đặng Vũ Mi Trúc
Ngày sinh: 01-04 (29)
Bình Định
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Hinh
Nguyễn Thị Hinh
Ngày sinh: 14-01 (29)
Bình Thuận
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Thái Thị Trà Giang
Thái Thị Trà Giang
Ngày sinh: 17-07 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Ngô Toàn Trung
Ngô Toàn Trung
Ngày sinh: 16-05 (30)
Tiền Giang
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Trường Bảo Trân
Nguyễn Trường Bảo Trân
Ngày sinh: 11-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Ngô Thị Hiệp
Ngô Thị Hiệp
Ngày sinh: 16-08 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 14-09 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Hồ Thị Hằng
Hồ Thị Hằng
Ngày sinh: 05-12 (29)
Quảng Nam
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm
Ngày sinh: 20-10 (30)
Phú Khánh
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Phạm Xuân Tuấn
Phạm Xuân Tuấn
Ngày sinh: 20-08 (32)
Thanh Hóa
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trịnh Thị Hiền
Trịnh Thị Hiền
Ngày sinh: 01-12 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Phạm Thị Phương Trúc
Phạm Thị Phương Trúc
Ngày sinh: 01-05 (30)
Nha Trang
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-07 (32)
Đồng Tháp
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)