Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Trần Cẩm Nhung
Trần Cẩm Nhung
Ngày sinh: 03-03 (24)
Long An
Lớp: 12090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Phương Quỳnh
Trần Thị Phương Quỳnh
Ngày sinh: 11-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Tấn Đức
Nguyễn Tấn Đức
Ngày sinh: 01-08 (25)
Bến Tre
Lớp: 11090201
Khoa học môi trường
Trương Quang Tiến
Trương Quang Tiến
Ngày sinh: 20-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Phước Thọ
Lê Phước Thọ
Ngày sinh: 05-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lương Nguyễn Bảo Trân
Lương Nguyễn Bảo Trân
Ngày sinh: 18-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Âu Thị Kiều Nhiên
Âu Thị Kiều Nhiên
Ngày sinh: 11-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thanh Nam
Lê Thanh Nam
Ngày sinh: 13-05 (26)
Gia Lai
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Trần Thị Bích Hoa
Trần Thị Bích Hoa
Ngày sinh: 29-04 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Quang Trung
Đặng Quang Trung
Ngày sinh: 20-12 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Phan Thị Thanh Hoa
Phan Thị Thanh Hoa
Ngày sinh: 10-11 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Nhật Trường
Lê Nhật Trường
Ngày sinh: 30-01 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Sen
Trần Thị Sen
Ngày sinh: 22-11 (26)
Hải Hưng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Bùi Nguyễn Minh Nguyệt
Bùi Nguyễn Minh Nguyệt
Ngày sinh: 07-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Mai Đức Hùng
Mai Đức Hùng
Ngày sinh: 11-12 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Vũ Minh Cường
Vũ Minh Cường
Ngày sinh: 02-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Thu An
Lê Thị Thu An
Ngày sinh: 14-09 (26)
Long An
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Nguyễn Thị Mỹ Trinh
Ngày sinh: 17-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Ngọc Phương Dung
Lê Ngọc Phương Dung
Ngày sinh: 04-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Bảo Hòa
Nguyễn Bảo Hòa
Ngày sinh: 28-09 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Ngày sinh: 29-04 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Hoàng Ân
Phạm Hoàng Ân
Ngày sinh: 10-07 (26)
Sông Bé
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Thanh Minh Quân
Hồ Thanh Minh Quân
Ngày sinh: 30-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lý Thị ánh Nguyệt
Lý Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 21-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đặng Thị Tố Quyên
Đặng Thị Tố Quyên
Ngày sinh: 21-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Phương Ngân
Nguyễn Thị Phương Ngân
Ngày sinh: 12-09 (27)
Gia Lai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Huỳnh Đăng Quang
Huỳnh Đăng Quang
Ngày sinh: 01-01 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Quỳnh Giao
Lê Quỳnh Giao
Ngày sinh: 04-03 (28)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Trọng Duy
Lê Trọng Duy
Ngày sinh: 13-02 (27)
Long An
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Nguyễn Hoài Duyên
Nguyễn Hoài Duyên
Ngày sinh: 20-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hồ Thị Thu
Hồ Thị Thu
Ngày sinh: 10-07 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phạm Thị Diệu Quyên
Phạm Thị Diệu Quyên
Ngày sinh: 11-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên: Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật TMDV Kỷ Nguyên
Võ Thị Kiều Oanh
Võ Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phan Thị Hồng Nhanh
Phan Thị Hồng Nhanh
Ngày sinh: 07-10 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Hoàng Yến
Võ Hoàng Yến
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Ngọc Cẩm
Lê Thị Ngọc Cẩm
Ngày sinh: 30-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Lương Thị Xuân Hậu
Lương Thị Xuân Hậu
Ngày sinh: 20-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 14-06 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 11-01 (27)
Long An
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Minh Phương
Nguyễn Thị Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Hoàng Thái
Hồ Hoàng Thái
Ngày sinh: 27-03 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Cao Cẩm Trang
Cao Cẩm Trang
Ngày sinh: 09-05 (28)
Cà Mau
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Lê Đức Phú
Lê Đức Phú
Ngày sinh: 16-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị ái Loan
Nguyễn Thị ái Loan
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Minh Trang
Phạm Minh Trang
Ngày sinh: 31-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Tuấn Phong
Trần Tuấn Phong
Ngày sinh: 17-05 (27)
Minh Hải
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Nhật Kỷ
Hồ Nhật Kỷ
Ngày sinh: 24-10 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Vũ Thị Thu Huyền
Vũ Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 22-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Ngọc Lành
Nguyễn Ngọc Lành
Ngày sinh: 17-08 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nhân viên môi trường: Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Việt Nam
Trịnh Thị Kim Tuyền
Trịnh Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 16-04 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Minh Trang
Trần Minh Trang
Ngày sinh: 06-02 (28)
Hải Phòng
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Thị Thu Thủy
Lê Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 27-12 (28)
Nam Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Võ Thị Mỹ Hạnh
Võ Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 25-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 16-07 (28)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ
Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ
Ngày sinh: 18-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Nguyễn Thị Xuân Huyền
Ngày sinh: 18-05 (28)
Hà Nam Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Ngọc Loan
Nguyễn Ngọc Loan
Ngày sinh: 06-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Quảng Nam
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trương Thị Thùy Trang
Trương Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 04-09 (28)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thị Mỹ Phụng
Trần Thị Mỹ Phụng
Ngày sinh: 27-02 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Đào Nguyễn Vũ
Đào Nguyễn Vũ
Ngày sinh: 01-01 (28)
Bình Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Dương Thị Hoàng Diệu
Dương Thị Hoàng Diệu
Ngày sinh: 01-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Ngày sinh: 02-08 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Tống Ngọc Mai Uyên
Tống Ngọc Mai Uyên
Ngày sinh: 06-11 (34)
Lâm Đồng
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Lý Thanh Toàn
Lý Thanh Toàn
Ngày sinh: 23-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Ngọc Tình
Võ Ngọc Tình
Ngày sinh: 20-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Minh Thiện
Huỳnh Minh Thiện
Ngày sinh: 10-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Phạm Chiến Thắng
Phạm Chiến Thắng
Ngày sinh: 23-05 (28)
Hà Tĩnh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Vũ Thị Bảo Tuyền
Vũ Thị Bảo Tuyền
Ngày sinh: 18-01 (28)
Sông Bé
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Điện Quang Tuyên
Bùi Điện Quang Tuyên
Ngày sinh: 10-11 (29)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Xuân Đăng
Nguyễn Thị Xuân Đăng
Ngày sinh: 19-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Hữu Đại
Nguyễn Hữu Đại
Ngày sinh: 09-10 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
Ngày sinh: 08-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Chương
Nguyễn Văn Chương
Ngày sinh: 05-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Phan Duy Khánh
Phan Duy Khánh
Ngày sinh: 01-05 (28)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Bùi Thị Hồng
Bùi Thị Hồng
Ngày sinh: 26-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Toàn
Nguyễn Minh Toàn
Ngày sinh: 13-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Thái Sơn
Nguyễn Văn Thái Sơn
Ngày sinh: 28-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Tường
Nguyễn Minh Tường
Ngày sinh: 28-01 (29)
Bình Định
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Trung Tuấn
Nguyễn Trung Tuấn
Ngày sinh: 15-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Lê Hoàng Bảo
Hồ Lê Hoàng Bảo
Ngày sinh: 03-03 (28)
Gia Lai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 27-06 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Đỗ Hoàng Minh
Đỗ Hoàng Minh
Ngày sinh: 19-05 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày sinh: 05-11 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thanh Xuân
Nguyễn Thanh Xuân
Ngày sinh: 08-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đặng Văn Hoàn
Đặng Văn Hoàn
Ngày sinh: 23-06 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Phạm Trung Nam
Phạm Trung Nam
Ngày sinh: 16-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Đức Hòa
Lê Đức Hòa
Ngày sinh: 27-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Minh
Nguyễn Thị Minh
Ngày sinh: 20-11 (29)
Thái Bình
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Nguyễn Thị Thanh Trâm
Ngày sinh: 03-07 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Hồng Phong
Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 21-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lâm Thị Thùy Dung
Lâm Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 17-09 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lê Nguyễn Quang Trọng
Lê Nguyễn Quang Trọng
Ngày sinh: 25-03 (32)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Trường Bảo Trân
Nguyễn Trường Bảo Trân
Ngày sinh: 11-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Đặng Ngọc Quốc
Đặng Ngọc Quốc
Ngày sinh: 17-08 (29)
Ninh Thuận
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Ngô Thị Hiệp
Ngô Thị Hiệp
Ngày sinh: 16-08 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Lý Thị Thu Ba
Lý Thị Thu Ba
Ngày sinh: 17-08 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Ngày sinh: 25-09 (30)
Hải Dương
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Phạm Thị Phương Trúc
Phạm Thị Phương Trúc
Ngày sinh: 01-05 (30)
Nha Trang
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 10-07 (32)
Đồng Tháp
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)