Khoa Môi trường và BHLĐ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 06-11 (24)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12090201
Khoa học môi trường
Trần Cẩm Nhung
Trần Cẩm Nhung
Ngày sinh: 03-03 (24)
Long An
Lớp: 12090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 13-03 (27)
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên Phòng Dự án: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan
Nguyễn Huỳnh Hoài Thương
Nguyễn Huỳnh Hoài Thương
Ngày sinh: 21-06 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Đặng Quang Trung
Đặng Quang Trung
Ngày sinh: 20-12 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Hồng Nhung
Lê Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 26-09 (27)
Hải Phòng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Huỳnh Thị Xuyến
Huỳnh Thị Xuyến
Ngày sinh: 16-03 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Tăng Minh Tú
Tăng Minh Tú
Ngày sinh: 30-11 (27)
Sông Bé
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Quang Thành
Trần Quang Thành
Ngày sinh: 12-07 (26)
TP Hà nội (Tỉnh Hà tây cũ)
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Sen
Trần Thị Sen
Ngày sinh: 22-11 (26)
Hải Hưng
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thành Lương
Nguyễn Thị Thành Lương
Ngày sinh: 24-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Mai Đức Hùng
Mai Đức Hùng
Ngày sinh: 11-12 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 28-08 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Vũ Minh Cường
Vũ Minh Cường
Ngày sinh: 02-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Lê Thị Thu An
Lê Thị Thu An
Ngày sinh: 14-09 (26)
Long An
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Đào Quốc Dũng
Đào Quốc Dũng
Ngày sinh: 10-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Phạm Thúy An
Phạm Thúy An
Ngày sinh: 08-12 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Tiến Đức Thịnh
Nguyễn Tiến Đức Thịnh
Ngày sinh: 28-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Tấn Mỹ
Huỳnh Tấn Mỹ
Ngày sinh: 12-10 (26)
Bình Định
Lớp: 10090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Lý Thị ánh Nguyệt
Lý Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 21-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Mai Nguyễn Khánh Hưng
Mai Nguyễn Khánh Hưng
Ngày sinh: 16-12 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Ngô Tấn Trí
Ngô Tấn Trí
Ngày sinh: 27-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Đặng Thị Tố Quyên
Đặng Thị Tố Quyên
Ngày sinh: 21-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Văn Thị Kim Thơ
Văn Thị Kim Thơ
Ngày sinh: 14-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090301
Bảo hộ lao động
Lê Thị Thanh Thảo
Lê Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 28-02 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Đồng Thị Kiều Phương
Đồng Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 20-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Hồ Thị Thúy Ngân
Hồ Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 08-12 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên tổng hợp VP Sở: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh
Vũ Thị Kim Loan
Vũ Thị Kim Loan
Ngày sinh: 26-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Loan
Ngày sinh: 27-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Thị Như Liêm
Võ Thị Như Liêm
Ngày sinh: 01-02 (26)
Bình Định
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Iso & Training: Ông ty TNHH Việt Nam Onamba
Nguyễn Hoài Duyên
Nguyễn Hoài Duyên
Ngày sinh: 20-10 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Phạm Minh Tuấn
Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 14-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Trần Thị Thu Phong
Trần Thị Thu Phong
Ngày sinh: 08-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Thị Kiều Oanh
Võ Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-06 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
Ngày sinh: 11-05 (27)
Long An
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Cán bộ HSE: Công ty Giày Fuluh
Nguyễn Thị Thúy
Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 06-12 (27)
Gia Lai
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Võ Hoàng Yến
Võ Hoàng Yến
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Ngày sinh: 15-09 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090201
Khoa học môi trường
Nhân viên Phòng Dự án: Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan
Nguyễn Xuân Cường
Nguyễn Xuân Cường
Ngày sinh: 22-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Quách Yến Vi
Quách Yến Vi
Ngày sinh: 16-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 14-06 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Bá Phước
Nguyễn Bá Phước
Ngày sinh: 20-06 (28)
Tây Ninh
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Ngọc Thành
Nguyễn Ngọc Thành
Ngày sinh: 29-08 (27)
Long An
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Hoàng Thái
Hồ Hoàng Thái
Ngày sinh: 27-03 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Cao Cẩm Trang
Cao Cẩm Trang
Ngày sinh: 09-05 (28)
Cà Mau
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị ái Loan
Nguyễn Thị ái Loan
Ngày sinh: 09-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Nông Đức Nhân
Nông Đức Nhân
Ngày sinh: 02-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Hoài Thương
Trần Hoài Thương
Ngày sinh: 16-12 (27)
Bến Tre
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Tô Đình Nghĩa
Tô Đình Nghĩa
Ngày sinh: 25-12 (28)
Bình Thuận
Lớp: 09090101
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Khắc Nguyên
Huỳnh Khắc Nguyên
Ngày sinh: 20-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Chuyên viên: Phòng TN&MT huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Vũ Thị Thu Huyền
Vũ Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 22-10 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Kim Tân
Nguyễn Kim Tân
Ngày sinh: 12-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Nguyễn Huỳnh Thúy Vy
Ngày sinh: 19-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trịnh Thị Kim Tuyền
Trịnh Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 16-04 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Lê Thị Thu Thủy
Lê Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 27-12 (28)
Nam Định
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ
Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ
Ngày sinh: 18-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Nguyễn Nghiêm Tường Vi
Ngày sinh: 30-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Quảng Nam
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Trần Thị Mỹ Phụng
Trần Thị Mỹ Phụng
Ngày sinh: 27-02 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Dương Thị Hoàng Diệu
Dương Thị Hoàng Diệu
Ngày sinh: 01-01 (28)
Phú Yên
Lớp: 08MT1D
Khoa học môi trường
Tống Ngọc Mai Uyên
Tống Ngọc Mai Uyên
Ngày sinh: 06-11 (34)
Lâm Đồng
Lớp: 08MT1N
Khoa học môi trường (2008)
Lý Thanh Toàn
Lý Thanh Toàn
Ngày sinh: 23-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Ngọc Tình
Võ Ngọc Tình
Ngày sinh: 20-05 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Huỳnh Minh Thiện
Huỳnh Minh Thiện
Ngày sinh: 10-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Thanh ý
Trần Thanh ý
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Tiền Giang
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Võ Thị Dương
Võ Thị Dương
Ngày sinh: 08-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Văn Chương
Nguyễn Văn Chương
Ngày sinh: 05-01 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 19-09 (28)
Hà Tây
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hoàng Đức Huy
Hoàng Đức Huy
Ngày sinh: 03-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 07-07 (28)
Kon Tum
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Cao Thụy Tường Vy
Cao Thụy Tường Vy
Ngày sinh: 03-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Trần Thị Cẩm Tú
Trần Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 01-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 10-11 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Nguyễn Duy Hưng
Nguyễn Duy Hưng
Ngày sinh: 10-06 (30)
Quảng Bình
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Hồ Minh Hải
Hồ Minh Hải
Ngày sinh: 24-11 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08CM1D
Cấp thoát nước môi trường nước
Đỗ Thị Thành
Đỗ Thị Thành
Ngày sinh: 10-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Thị Hoàng Diễm
Lê Thị Hoàng Diễm
Ngày sinh: 27-03 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Thị Bảo Châu
Nguyễn Thị Bảo Châu
Ngày sinh: 04-01 (29)
Đồng Tháp
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Hoàng Thị Mỹ Nhung
Hoàng Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 06-04 (29)
Quảng Trị
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Công ty CPCN Cao su Miền Nam
Phạm Trung Nam
Phạm Trung Nam
Ngày sinh: 16-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Đỗ Đức Minh Thắng
Đỗ Đức Minh Thắng
Ngày sinh: 25-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nhân viên Bảo hộ lao động: Liên hiệp HTX thương mại Sài Gòn
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày sinh: 06-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Lê Đức Hòa
Lê Đức Hòa
Ngày sinh: 27-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08BH1D
Bảo hộ lao động
Nguyễn Đức Ngân
Nguyễn Đức Ngân
Ngày sinh: 22-06 (30)
Hậu Giang
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 28-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Tô Thành Khoa
Tô Thành Khoa
Ngày sinh: 10-10 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đặng Vũ Mi Trúc
Đặng Vũ Mi Trúc
Ngày sinh: 01-04 (29)
Bình Định
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Lâm Thị Thùy Dung
Lâm Thị Thùy Dung
Ngày sinh: 17-09 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Hinh
Nguyễn Thị Hinh
Ngày sinh: 14-01 (29)
Bình Thuận
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Ngày sinh: 28-08 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Thái Thị Trà Giang
Thái Thị Trà Giang
Ngày sinh: 17-07 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 07MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Đặng Ngọc Hoàng Trúc
Đặng Ngọc Hoàng Trúc
Ngày sinh: 06-02 (30)
Gia Lai-Kon Tum
Lớp: 07CM2D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Phương Hồng
Nguyễn Thị Phương Hồng
Ngày sinh: 23-08 (29)
Tây Ninh
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Trương Nhựt Hà
Trương Nhựt Hà
Ngày sinh: 06-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm
Ngày sinh: 20-10 (30)
Phú Khánh
Lớp: 07CM1D
Cấp thoát nước và môi trường nước (2008)
Nguyễn Công Bình
Nguyễn Công Bình
Ngày sinh: 15-11 (29)
Bình Dương
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Đinh Thanh Xuân
Đinh Thanh Xuân
Ngày sinh: 15-02 (29)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Trịnh Thị Hiền
Trịnh Thị Hiền
Ngày sinh: 01-12 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 07BH1D
Bảo hộ lao động (2008)
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hoàng
Ngày sinh: 15-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06MT1D
Khoa học môi trường (2008)
Phan Trúc
Phan Trúc
Ngày sinh: 18-02 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 06BH1D
Bảo hộ lao động (2008)