Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Ngô Huệ Bảo
Ngô Huệ Bảo
Ngày sinh: 16-12 (25)
Kiên Giang
Lớp: 12000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Nguyễn Lâm Kỳ Duyên
Nguyễn Lâm Kỳ Duyên
Ngày sinh: 24-08 (24)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 12000103
Ngôn ngữ Anh
Chướng Thanh Liên
Chướng Thanh Liên
Ngày sinh: 28-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11000201
Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngụy Thanh Phương
Ngụy Thanh Phương
Ngày sinh: 03-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11000103
Ngôn ngữ Anh
Bùi Thị Sinh
Bùi Thị Sinh
Ngày sinh: 12-07 (26)
Hải Dương
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Đại Qui
Trần Đại Qui
Ngày sinh: 22-12 (25)
Gia Lai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Phương
Trần Thị Kiều Phương
Ngày sinh: 08-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Tsú Ngọc Vân
Tsú Ngọc Vân
Ngày sinh: 01-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Bùi Thị Duyên
Bùi Thị Duyên
Ngày sinh: 18-10 (26)
Sông Bé
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Trần Thị Bích Trâm
Trần Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 07-10 (26)
Bình Dương
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 07-08 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Lý Sếnh Phông
Lý Sếnh Phông
Ngày sinh: 15-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Dương Cẩm Nhung
Dương Cẩm Nhung
Ngày sinh: 12-03 (26)
Quảng Trị
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Trần Thị Kiều Dung
Trần Thị Kiều Dung
Ngày sinh: 30-05 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Huỳnh Hoàng Ân
Huỳnh Hoàng Ân
Ngày sinh: 15-07 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Kim Dung
Nguyễn Thị Kim Dung
Ngày sinh: 13-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Phùng Phổ Cương
Phùng Phổ Cương
Ngày sinh: 18-05 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Phạm Thị Hạnh Tiên
Phạm Thị Hạnh Tiên
Ngày sinh: 14-02 (26)
Gia Lai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Anh Thư
Ngày sinh: 30-05 (26)
Bến Tre
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trần Duy Thịnh
Trần Duy Thịnh
Ngày sinh: 18-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Trương Hoàng Yến
Trương Hoàng Yến
Ngày sinh: 23-01 (26)
Sông Bé
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Mạch Quốc Vinh
Mạch Quốc Vinh
Ngày sinh: 19-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngày sinh: 08-03 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đào Ngọc Thanh Trang
Đào Ngọc Thanh Trang
Ngày sinh: 05-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Hoàng Lê Minh Thư
Hoàng Lê Minh Thư
Ngày sinh: 29-04 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Thai
Nguyễn Thị Kim Thai
Ngày sinh: 20-11 (27)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Thị Bích Trâm
Phạm Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 03-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đỗ Ngọc Phương Vy
Đỗ Ngọc Phương Vy
Ngày sinh: 23-05 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Phạm Nguyễn Thị Hoàng Trúc
Ngày sinh: 08-12 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 17-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Huỳnh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 18-03 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Cao Hồng Phương
Cao Hồng Phương
Ngày sinh: 02-01 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Loan
Nguyễn Thị Kiều Loan
Ngày sinh: 07-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Kim Ngân
Huỳnh Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 12-04 (26)
Long An
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Lê Thị Bích Hà
Lê Thị Bích Hà
Ngày sinh: 14-11 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Trầm Tuyết Hạnh
Trầm Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 26-04 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Lê Vũ Đức Duy
Lê Vũ Đức Duy
Ngày sinh: 09-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Hoàng
Nguyễn Thanh Hoàng
Ngày sinh: 22-04 (29)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Bùi Thị Hoài
Bùi Thị Hoài
Ngày sinh: 02-10 (26)
Thái Bình
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Võ Thị Kim Thủy
Võ Thị Kim Thủy
Ngày sinh: 21-06 (27)
An Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phạm Thùy Giang
Phạm Thùy Giang
Ngày sinh: 01-04 (27)
Quảng Bình
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thành Đức
Nguyễn Thành Đức
Ngày sinh: 10-03 (28)
Tây Ninh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Linh Huệ
Nguyễn Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 29-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Ngô Thị Phượng Hằng
Ngô Thị Phượng Hằng
Ngày sinh: 06-10 (27)
Bình Định
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Hạnh
Ngày sinh: 27-03 (28)
Long An
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phạm Quỳnh Kha Ly
Phạm Quỳnh Kha Ly
Ngày sinh: 20-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lê Thị Huyền
Lê Thị Huyền
Ngày sinh: 25-12 (27)
Hải Hưng
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Ung Thị Thu Mai
Ung Thị Thu Mai
Ngày sinh: 20-05 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Như Khánh Trang
Trần Như Khánh Trang
Ngày sinh: 20-01 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phan Thùy Trang
Phan Thùy Trang
Ngày sinh: 05-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Đặng Thị Phi Yến
Đặng Thị Phi Yến
Ngày sinh: 22-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Lâm Thị Huỳnh Như
Lâm Thị Huỳnh Như
Ngày sinh: 06-10 (27)
Trà Vinh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Anh Ngữ Quốc Tế Nam Mỹ & Trường Anh Ngữ New york
Trần Thị Ni Na
Trần Thị Ni Na
Ngày sinh: 15-02 (28)
Bình Thuận
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thủy Triều
Nguyễn Thị Thủy Triều
Ngày sinh: 11-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Ngô Thị Huyền Diệu
Ngô Thị Huyền Diệu
Ngày sinh: 14-09 (27)
Minh Hải
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Hồ Huỳnh Trọng
Hồ Huỳnh Trọng
Ngày sinh: 18-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Nguyệt
Nguyễn Minh Nguyệt
Ngày sinh: 18-05 (27)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 20-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Xuân Thanh Thanh
Nguyễn Xuân Thanh Thanh
Ngày sinh: 01-07 (33)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trương Thị Thu Hằng
Trương Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 29-01 (28)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Ngọc Diễm
Huỳnh Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 12-08 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Hồ Thị Thanh Hương
Hồ Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 24-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lương Thị Thắm
Lương Thị Thắm
Ngày sinh: 06-12 (27)
Sông Bé
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Xương Bích Ly
Xương Bích Ly
Ngày sinh: 23-05 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Nguyễn Phong Nhã
Nguyễn Phong Nhã
Ngày sinh: 24-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Bích Hiển
Nguyễn Thị Bích Hiển
Ngày sinh: 21-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Phạm Lê Phương Quỳnh
Phạm Lê Phương Quỳnh
Ngày sinh: 18-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Nguyễn Hoài Ly Uyên
Ngày sinh: 17-07 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Hà Thị Bích Nhã
Hà Thị Bích Nhã
Ngày sinh: 28-11 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Nguyễn Thị Trúc Giang
Nguyễn Thị Trúc Giang
Ngày sinh: 05-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Trần Vũ Việt An
Trần Vũ Việt An
Ngày sinh: 19-07 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Dương Thị Ngọc Yến
Dương Thị Ngọc Yến
Ngày sinh: 20-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
H Ngỗn Êban
H Ngỗn Êban
Ngày sinh: 27-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Mai Thị Thìn
Mai Thị Thìn
Ngày sinh: 25-10 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Đàm Thị Thu Thảo
Đàm Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 19-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phạm Thị Hảo
Phạm Thị Hảo
Ngày sinh: 08-02 (28)
Thái Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phan Thị An
Phan Thị An
Ngày sinh: 10-08 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Vũ Thị Huê
Vũ Thị Huê
Ngày sinh: 04-04 (29)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lan Phương
Nguyễn Thị Lan Phương
Ngày sinh: 15-02 (28)
Quảng Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 15-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Thảo
Ngày sinh: 02-08 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Võ Thị Bích Đào
Võ Thị Bích Đào
Ngày sinh: 18-04 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Hương Thùy Trâm
Trần Hương Thùy Trâm
Ngày sinh: 03-08 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lê Thị Lệ Nguyệt
Lê Thị Lệ Nguyệt
Ngày sinh: 24-05 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Phan Cẩm Uyên
Nguyễn Phan Cẩm Uyên
Ngày sinh: 06-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trương Cẩm Tú
Trương Cẩm Tú
Ngày sinh: 23-09 (28)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 07-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Văn Thị Hằng
Văn Thị Hằng
Ngày sinh: 12-12 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 04-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường THCS Chuẩn Quốc Gia Nguyễn Gia Thiều, Q11, Tp. HCM
Nguyễn Thị Bích Vân
Nguyễn Thị Bích Vân
Ngày sinh: 13-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Trương Thị Thùy Trang
Nguyễn Trương Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 10-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Bùi Văn Bình
Bùi Văn Bình
Ngày sinh: 01-09 (28)
Trà Vinh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lê Ánh
Nguyễn Thị Lê Ánh
Ngày sinh: 09-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo Viên Anh văn: Hệ thống trường Việt - Mỹ
Trần Mộng Thúy An
Trần Mộng Thúy An
Ngày sinh: 27-03 (29)
TPHCM
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Đặng Trần Anh Thư
Đặng Trần Anh Thư
Ngày sinh: 06-08 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Lê Thị Hát
Lê Thị Hát
Ngày sinh: 21-06 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Ngô Thụy Mai Thy
Ngô Thụy Mai Thy
Ngày sinh: 23-09 (29)
TP.HCM
Lớp: 07AV2D
Tiếng Anh (2008)
Bùi Xuân Bách
Bùi Xuân Bách
Ngày sinh: 29-10 (30)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Ngày sinh: 07-11 (32)
Long An
Lớp: 06TA3D
Trung - Anh (2008)
Hồ Xuân An
Hồ Xuân An
Ngày sinh: 20-04 (30)
TPHCM
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)