Khoa Ngoại Ngữ (Đại học chính quy)
Nguyễn Thu Thảo
Nguyễn Thu Thảo
Ngày sinh: 11-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 12000109
Tiếng Anh
Phạm Thị Thu Trang
Phạm Thị Thu Trang
Ngày sinh: 23-05 (28)
TP Hải Phòng
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Lê Thị Đài Trang
Lê Thị Đài Trang
Ngày sinh: 19-10 (26)
Bình Dương
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Võ Thị Nguyên Thanh
Võ Thị Nguyên Thanh
Ngày sinh: 06-07 (26)
Bình Định
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Vũ Thiên Vũ
Vũ Thiên Vũ
Ngày sinh: 15-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Lok Wai Phụng
Lok Wai Phụng
Ngày sinh: 14-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000302
Trung - Anh
Ngô Thị Ngọc Mai
Ngô Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 19-07 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
Ngày sinh: 11-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000301
Trung - Anh
Trương Thảo Phương
Trương Thảo Phương
Ngày sinh: 30-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Trương Ngọc Trâm
Trương Ngọc Trâm
Ngày sinh: 23-07 (26)
Cà Mau
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Diễm Thanh
Nguyễn Thị Diễm Thanh
Ngày sinh: 22-11 (26)
Bình Định
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Lý Kiến Phát
Lý Kiến Phát
Ngày sinh: 30-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Dương Hồng Diệu
Dương Hồng Diệu
Ngày sinh: 05-04 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000201
Tiếng Trung Quốc
Phạm Thị Thư
Phạm Thị Thư
Ngày sinh: 08-08 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đặng Nguyễn Phương Uyên
Đặng Nguyễn Phương Uyên
Ngày sinh: 02-07 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Bùi Vũ Thị Lê Uyên
Bùi Vũ Thị Lê Uyên
Ngày sinh: 08-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Hoàng Lê Minh Thư
Hoàng Lê Minh Thư
Ngày sinh: 29-04 (26)
Ninh Thuận
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Phạm Vũ Thanh Trâm
Phạm Vũ Thanh Trâm
Ngày sinh: 11-06 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Lê Thuận Thiên
Lê Thuận Thiên
Ngày sinh: 06-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Đào Thị Thanh Thật
Đào Thị Thanh Thật
Ngày sinh: 10-03 (26)
Bình Định
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Zắn Trường Thanh
Zắn Trường Thanh
Ngày sinh: 10-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000103
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Long
Nguyễn Thanh Long
Ngày sinh: 12-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Diệu Linh
Nguyễn Thị Diệu Linh
Ngày sinh: 20-08 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Tú Quyên
Nguyễn Tú Quyên
Ngày sinh: 17-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 07-01 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh
Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh
Ngày sinh: 26-12 (26)
Long An
Lớp: 10000102
Tiếng Anh
Hà Thị Hải Hà
Hà Thị Hải Hà
Ngày sinh: 21-10 (26)
Hải Phòng
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Phạm Thanh Kim Cúc
Phạm Thanh Kim Cúc
Ngày sinh: 14-10 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Yến Lan
Nguyễn Hoàng Yến Lan
Ngày sinh: 22-12 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hiển Khánh
Nguyễn Ngọc Hiển Khánh
Ngày sinh: 04-10 (26)
Long An
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Vũ Thị Kim Hằng
Vũ Thị Kim Hằng
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu
Nguyễn Ngọc Minh Hiếu
Ngày sinh: 25-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hiên
Nguyễn Thị Hiên
Ngày sinh: 12-03 (26)
Thanh Hoá
Lớp: 10000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thành Đức
Nguyễn Thành Đức
Ngày sinh: 10-03 (28)
Tây Ninh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Đinh Thái Thùy Dương
Đinh Thái Thùy Dương
Ngày sinh: 12-04 (27)
Hà Nội
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Linh Huệ
Nguyễn Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 29-07 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phạm Quỳnh Kha Ly
Phạm Quỳnh Kha Ly
Ngày sinh: 20-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Phạm Kim Ngân
Phạm Kim Ngân
Ngày sinh: 24-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Lâm Tấn Lợi
Lâm Tấn Lợi
Ngày sinh: 16-04 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên Anh văn: Trung tâm Ngoại ngữ không gian
Dương Minh Tân
Dương Minh Tân
Ngày sinh: 12-09 (27)
Sông Bé
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Hồ Chơn Tâm
Hồ Chơn Tâm
Ngày sinh: 14-03 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Như Khánh Trang
Trần Như Khánh Trang
Ngày sinh: 20-01 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Đặng Thị Phi Yến
Đặng Thị Phi Yến
Ngày sinh: 22-11 (27)
Bến Tre
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Hồ Thị Như Uyên
Hồ Thị Như Uyên
Ngày sinh: 05-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Nguyễn Khoa Thiện
Nguyễn Khoa Thiện
Ngày sinh: 14-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Lâm Thị Huỳnh Như
Lâm Thị Huỳnh Như
Ngày sinh: 06-10 (27)
Trà Vinh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Giáo viên: Trường Anh Ngữ Quốc Tế Nam Mỹ & Trường Anh Ngữ New york
Lý Quốc Cường
Lý Quốc Cường
Ngày sinh: 07-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000102
Tiếng Anh
Trần Thị Hường
Trần Thị Hường
Ngày sinh: 06-08 (31)
Nam Định
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Huỳnh Kim Huệ
Huỳnh Kim Huệ
Ngày sinh: 12-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thùy Linh
Ngày sinh: 13-01 (27)
Hòa Bình
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Ngô Thị Hiền
Ngô Thị Hiền
Ngày sinh: 18-12 (27)
Cà Mau
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Giảng viên tập sự: Khoa Ngoại ngữ - Trường đại học Tôn Đức Thắng
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu
Ngày sinh: 20-02 (29)
Đồng Nai
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trương Thị Thu Hằng
Trương Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 29-01 (28)
Long An
Lớp: 09000101
Tiếng Anh
Trịnh Thị Thanh Xuân
Trịnh Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 10-05 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Lữ Thị Hằng
Lữ Thị Hằng
Ngày sinh: 19-02 (28)
Thanh Hoá
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Huỳnh Thị Ngọc Diễm
Huỳnh Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 12-08 (27)
TP.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Hồ Thị Thanh Hương
Hồ Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 24-05 (27)
Tây Ninh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Xương Bích Ly
Xương Bích Ly
Ngày sinh: 23-05 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Cao Tiểu Liên
Cao Tiểu Liên
Ngày sinh: 24-05 (27)
Tp.Hồ Chí Minh
Lớp: 09000301
Trung - Anh
Tăng Thy Mẫn
Tăng Thy Mẫn
Ngày sinh: 14-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Trần Thị Tuyết Mai
Trần Thị Tuyết Mai
Ngày sinh: 17-03 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09000201
Tiếng Trung Quốc
Phiên dịch viên: Công ty TNHH Thương Mại Trung Hoàn.
Nguyễn Thị Thiên Trang
Nguyễn Thị Thiên Trang
Ngày sinh: 14-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Kiều Thị Kim Tuyền
Kiều Thị Kim Tuyền
Ngày sinh: 10-10 (28)
Bến Tre
Lớp: 08TV1D
Tiếng Trung Quốc
Nguyễn Thị Diễm Trinh
Nguyễn Thị Diễm Trinh
Ngày sinh: 23-03 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Bùi Thị Ngọc Trâm
Bùi Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 18-10 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Lâm Anh Thư
Lâm Anh Thư
Ngày sinh: 18-04 (28)
Bình Định
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Hà Thị Bích Nhã
Hà Thị Bích Nhã
Ngày sinh: 28-11 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08TA2D
Trung - Anh
Huỳnh Thị Thu Trang
Huỳnh Thị Thu Trang
Ngày sinh: 25-02 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Quốc An
Nguyễn Quốc An
Ngày sinh: 28-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Dương Thị Ngọc Yến
Dương Thị Ngọc Yến
Ngày sinh: 20-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
H Ngỗn Êban
H Ngỗn Êban
Ngày sinh: 27-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TA1D
Trung - Anh
Nguyễn Thị ý Nhi
Nguyễn Thị ý Nhi
Ngày sinh: 02-06 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phạm Thị Hảo
Phạm Thị Hảo
Ngày sinh: 08-02 (28)
Thái Bình
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Lý Thị Thanh Bình
Lý Thị Thanh Bình
Ngày sinh: 14-12 (28)
Minh Hải
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc ánh
Nguyễn Thị Ngọc ánh
Ngày sinh: 04-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Phan Thị An
Phan Thị An
Ngày sinh: 10-08 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa
Ngày sinh: 09-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trương Thị Yến Nhi
Trương Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 19-05 (28)
Long An
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Võ Thanh Thùy
Võ Thanh Thùy
Ngày sinh: 26-10 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Huỳnh Thị Diễm Thông
Huỳnh Thị Diễm Thông
Ngày sinh: 06-12 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Thủy Trúc
Nguyễn Thủy Trúc
Ngày sinh: 15-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Võ Thị Bích Đào
Võ Thị Bích Đào
Ngày sinh: 18-04 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Đặng Thị Thùy Dương
Đặng Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 14-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Nguyễn Đại Dương
Nguyễn Đại Dương
Ngày sinh: 27-03 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Võ Ngọc Dũng
Võ Ngọc Dũng
Ngày sinh: 20-12 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV2D
Tiếng Anh
Trần Hương Thùy Trâm
Trần Hương Thùy Trâm
Ngày sinh: 03-08 (34)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Anh Thư
Nguyễn Trần Anh Thư
Ngày sinh: 09-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nhân viên: Công ty TNHH Framas Korea Vina.
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 29-11 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Phan Cẩm Uyên
Nguyễn Phan Cẩm Uyên
Ngày sinh: 06-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trần Thị Thanh Hằng
Trần Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 29-08 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Vinh Phú
Nguyễn Vinh Phú
Ngày sinh: 10-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Bùi Ngọc Anh Vũ
Bùi Ngọc Anh Vũ
Ngày sinh: 09-11 (28)
Gia Lai
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Lý Thị Minh Thư
Lý Thị Minh Thư
Ngày sinh: 08-05 (29)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Lê Ánh
Nguyễn Thị Lê Ánh
Ngày sinh: 09-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Giáo Viên Anh văn: Hệ thống trường Việt - Mỹ
Phan Thị Huê
Phan Thị Huê
Ngày sinh: 16-08 (28)
Bến Tre
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trần Thị Hải Anh
Trần Thị Hải Anh
Ngày sinh: 01-09 (28)
Nam Định
Lớp: 08AV1D
Tiếng Anh
Trần Mộng Thúy An
Trần Mộng Thúy An
Ngày sinh: 27-03 (29)
TPHCM
Lớp: 07TV1D
Tiếng Trung Quốc (2008)
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày sinh: 02-03 (29)
Vĩnh Long
Lớp: 07TA1D
Trung - Anh (2008)
Nguyễn Thị Phúc Trang
Nguyễn Thị Phúc Trang
Ngày sinh: 12-10 (31)
Gia Lai
Lớp: 06TA3D
Trung - Anh (2008)
Vũ Thị Kim Anh
Vũ Thị Kim Anh
Ngày sinh: 02-02 (30)
Lớp: 06TA1D
Trung - Anh (2008)