Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Nguyễn Thanh Tú
Nguyễn Thanh Tú
Ngày sinh: 30-03 (24)
Lâm Đồng
Lớp: 12070601
Quản trị kinh doanh
Phạm Lê Kim Trúc
Phạm Lê Kim Trúc
Ngày sinh: 02-01 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12070501
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hiền Phương
Nguyễn Thị Hiền Phương
Ngày sinh: 10-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11070601
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 14-03 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11070501
Quản trị kinh doanh
Đàm Ngọc Huyền
Đàm Ngọc Huyền
Ngày sinh: 02-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Thị Thùy Linh
Võ Thị Thùy Linh
Ngày sinh: 03-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Châu Anh Thư
Châu Anh Thư
Ngày sinh: 30-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Văn Thiện
Nguyễn Văn Thiện
Ngày sinh: 08-07 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Phúc
Nguyễn Hoàng Phúc
Ngày sinh: 11-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thanh Trường Vũ
Nguyễn Thanh Trường Vũ
Ngày sinh: 06-01 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Cao Nguyễn Ngọc Luân
Cao Nguyễn Ngọc Luân
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Thảo Vy
Nguyễn Thị Thảo Vy
Ngày sinh: 22-08 (26)
Bình Dương
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trương Thị Thanh Trúc
Trương Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 02-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Thị Vân Anh
Lê Thị Vân Anh
Ngày sinh: 24-05 (26)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Kim Anh Tuấn
Nguyễn Kim Anh Tuấn
Ngày sinh: 08-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Hồng Ngọc
Phạm Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 19-02 (26)
Long An
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hoàng Thị Khánh Vân
Hoàng Thị Khánh Vân
Ngày sinh: 28-11 (26)
Hải Dương
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phan Thị Thúy Kiều
Phan Thị Thúy Kiều
Ngày sinh: 20-06 (26)
Bình Định
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trương Thị Thu Hiền
Trương Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 07-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 03-11 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Văn Thành Tiến
Văn Thành Tiến
Ngày sinh: 02-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Thu Thảo
Phạm Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 12-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Ngọc Hằng
Lê Thị Ngọc Hằng
Ngày sinh: 06-07 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hà Thị Kim Cúc
Hà Thị Kim Cúc
Ngày sinh: 13-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Nga
Trần Thị Nga
Ngày sinh: 03-11 (27)
Vĩnh Phúc
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
Ngày sinh: 26-02 (26)
Bến Tre
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Ngô Tuấn Kiệt
Ngô Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 07-02 (27)
Cà Mau
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Quý Hương
Trần Thị Quý Hương
Ngày sinh: 13-03 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Hương Giang
Trần Thị Hương Giang
Ngày sinh: 06-12 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Dương Hạ Giang
Dương Hạ Giang
Ngày sinh: 27-12 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Nguyễn Thị Ngọc Dung
Ngày sinh: 01-02 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Diệu Loan
Trần Thị Diệu Loan
Ngày sinh: 05-06 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lương Thị Kim Loan
Lương Thị Kim Loan
Ngày sinh: 10-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Kim Thanh
Nguyễn Thị Kim Thanh
Ngày sinh: 24-05 (27)
Bến Tre
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Duy Tân
Nguyễn Duy Tân
Ngày sinh: 26-03 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Trung Thiện
Phạm Trung Thiện
Ngày sinh: 11-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Xuân Thiên
Nguyễn Xuân Thiên
Ngày sinh: 16-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Đoàn Ngọc Huy
Nguyễn Đoàn Ngọc Huy
Ngày sinh: 30-09 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Thân Thiên Kim
Thân Thiên Kim
Ngày sinh: 26-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Nguyễn Hoàng Kim Uyên
Ngày sinh: 29-02 (26)
Kon Tum
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Yến
Trần Thị Yến
Ngày sinh: 10-09 (27)
Long An
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thái Bảo
Nguyễn Thái Bảo
Ngày sinh: 19-03 (27)
Bình Định
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Ngọc Huy
Nguyễn Ngọc Huy
Ngày sinh: 24-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Hương Giang
Đinh Thị Hương Giang
Ngày sinh: 13-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Hồ Quốc Huy
Hồ Quốc Huy
Ngày sinh: 13-06 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Hoàng Ngọc Tường Oanh
Hoàng Ngọc Tường Oanh
Ngày sinh: 23-10 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lâm Huỳnh Thu Thảo
Lâm Huỳnh Thu Thảo
Ngày sinh: 05-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Dạ Lan Thanh
Lê Dạ Lan Thanh
Ngày sinh: 05-11 (27)
An Giang
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 09-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy
Trần Thị Thúy
Ngày sinh: 20-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Thới Thị Công
Thới Thị Công
Ngày sinh: 22-11 (27)
Gia Lai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tá Chánh
Nguyễn Tá Chánh
Ngày sinh: 13-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Thái Hữu Luyện
Thái Hữu Luyện
Ngày sinh: 28-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Trần Hoài Nam
Trần Hoài Nam
Ngày sinh: 26-11 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Mai Thơ
Lê Thị Mai Thơ
Ngày sinh: 15-11 (28)
Bình Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Thị Ty Cô
Lê Thị Ty Cô
Ngày sinh: 30-12 (28)
Long An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thanh Hoàng
Trần Thanh Hoàng
Ngày sinh: 31-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Ngọc Khuyên
Phạm Thị Ngọc Khuyên
Ngày sinh: 16-09 (28)
Tây Ninh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Ngày sinh: 19-07 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Lê Quốc Khánh
Lê Quốc Khánh
Ngày sinh: 28-02 (29)
Vĩnh Phú
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Mai Loan
Trần Thị Mai Loan
Ngày sinh: 20-05 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Ngọ
Nguyễn Văn Ngọ
Ngày sinh: 31-08 (28)
Nam Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Vũ Văn Sơn
Vũ Văn Sơn
Ngày sinh: 03-08 (28)
Gia Lai
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Đặng Nguyễn Hồng Thắm
Đặng Nguyễn Hồng Thắm
Ngày sinh: 22-08 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Tích
Nguyễn Văn Tích
Ngày sinh: 05-09 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Thanh Trúc
Nguyễn Thanh Trúc
Ngày sinh: 01-01 (28)
Long An
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Chương Ngọc Bích
Chương Ngọc Bích
Ngày sinh: 01-08 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Chu Mạnh Cường
Chu Mạnh Cường
Ngày sinh: 26-05 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Lê Bảo Duy
Nguyễn Lê Bảo Duy
Ngày sinh: 04-12 (29)
Minh Hải
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Ngọc Diễm
Nguyễn Ngọc Diễm
Ngày sinh: 19-10 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Lê Thị Thanh Loan
Lê Thị Thanh Loan
Ngày sinh: 07-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Trần Thị Kim Yến
Trần Thị Kim Yến
Ngày sinh: 05-01 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Đỗ Thị Kim Ngân
Đỗ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 09-12 (28)
Sóc Trăng
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Hoàng Thanh Thúy
Trần Hoàng Thanh Thúy
Ngày sinh: 11-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Nguyễn Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 07-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đỗ Đăng Khoa
Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 23-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trương Thị Ngọc Hà
Trương Thị Ngọc Hà
Ngày sinh: 05-04 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Diễm Chinh
Nguyễn Thị Diễm Chinh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 31-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thị Thúy Ngà
Phạm Thị Thúy Ngà
Ngày sinh: 12-03 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Trần Thúy Phượng
Nguyễn Trần Thúy Phượng
Ngày sinh: 15-06 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Cẩm Trinh
Nguyễn Cẩm Trinh
Ngày sinh: 08-06 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Linh Huệ
Nguyễn Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 08-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 19-08 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thùy Trinh
Nguyễn Thị Thùy Trinh
Ngày sinh: 28-11 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đào Thị Thúy Hạnh
Đào Thị Thúy Hạnh
Ngày sinh: 19-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 09-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Bích
Trần Thị Bích
Ngày sinh: 04-12 (28)
Nam Định
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Quốc Toàn
Đặng Quốc Toàn
Ngày sinh: 31-05 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Hữu Thắng
Trần Hữu Thắng
Ngày sinh: 19-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 05-08 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Hà Thế Khoa
Hà Thế Khoa
Ngày sinh: 06-09 (29)
Ninh Bình
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Long Hưng
Nguyễn Long Hưng
Ngày sinh: 10-09 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Đỗ Trúc Linh
Đỗ Trúc Linh
Ngày sinh: 06-08 (29)
Kiên Giang
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Trần Thị Ngọc Trầm
Trần Thị Ngọc Trầm
Ngày sinh: 20-02 (31)
Bình Định
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Mai Đức Phúc
Mai Đức Phúc
Ngày sinh: 30-06 (29)
Đà Nẵng
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Dương Duy
Dương Duy
Ngày sinh: 16-04 (30)
Đồng Nai
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Phan Tú Anh
Phan Tú Anh
Ngày sinh: 19-06 (29)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Đào Thị Thanh Huyền
Đào Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 15-03 (30)
TP.HCM
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 06-08 (34)
Bình Phước
Lớp: 06QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)