Khoa Quản trị kinh doanh (Đại học chính quy)
Phạm Lê Kim Trúc
Phạm Lê Kim Trúc
Ngày sinh: 02-01 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 12070501
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 23-05 (24)
Hưng Yên
Lớp: 12070001
Quản trị kinh doanh
Võ Tú Trân
Võ Tú Trân
Ngày sinh: 02-07 (25)
Phú Yên
Lớp: 11070301
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Kim Loan
Nguyễn Kim Loan
Ngày sinh: 02-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Bùi Thị Như Ngọc
Bùi Thị Như Ngọc
Ngày sinh: 25-03 (26)
Bến Tre
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Văn Thiện
Nguyễn Văn Thiện
Ngày sinh: 08-07 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Anh Phương
Nguyễn Hoàng Anh Phương
Ngày sinh: 21-10 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn ánh Chiêu Dương
Nguyễn ánh Chiêu Dương
Ngày sinh: 02-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Diệp Ngọc Yến
Nguyễn Diệp Ngọc Yến
Ngày sinh: 02-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Thị Vi Na
Trần Thị Vi Na
Ngày sinh: 18-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đinh Thị Ngọc Oanh
Đinh Thị Ngọc Oanh
Ngày sinh: 20-03 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trương Thị Thanh Trúc
Trương Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 02-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày sinh: 15-12 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Huỳnh Hải Yến
Huỳnh Hải Yến
Ngày sinh: 15-02 (26)
An Giang
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trần Kim Châu
Trần Kim Châu
Ngày sinh: 09-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hồ Nhật Anh
Hồ Nhật Anh
Ngày sinh: 13-02 (26)
Sông Bé
Lớp: 10070601
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Trương Hướng Lương
Trương Hướng Lương
Ngày sinh: 17-03 (26)
An Giang
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Ngọc Xuân Khanh
Nguyễn Ngọc Xuân Khanh
Ngày sinh: 01-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Kim Nhàn
Nguyễn Thị Kim Nhàn
Ngày sinh: 27-01 (26)
An Giang
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Bảo Trân
Trần Bảo Trân
Ngày sinh: 29-12 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Ngô Bảo Thành
Ngô Bảo Thành
Ngày sinh: 13-05 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Thị Uyên
Đặng Thị Uyên
Ngày sinh: 11-11 (26)
Nam Hà
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phạm Thị Hồng Ngọc
Phạm Thị Hồng Ngọc
Ngày sinh: 19-02 (26)
Long An
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thảo Vy
Nguyễn Thảo Vy
Ngày sinh: 19-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Hoàng Yến
Nguyễn Hoàng Yến
Ngày sinh: 06-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 10070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Ngày sinh: 15-08 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Vũ Thị Vân
Vũ Thị Vân
Ngày sinh: 05-07 (26)
Sông Bé
Lớp: 10070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Trần Thị Nga
Trần Thị Nga
Ngày sinh: 03-11 (27)
Vĩnh Phúc
Lớp: 10070001
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nhữ Thị Bích Hà
Nhữ Thị Bích Hà
Ngày sinh: 18-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Cao Phương Linh
Cao Phương Linh
Ngày sinh: 20-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Tô Thị Phương Kiều
Tô Thị Phương Kiều
Ngày sinh: 02-10 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trịnh Phương Linh
Trịnh Phương Linh
Ngày sinh: 18-08 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vy Lê Thiên Ngọc
Vy Lê Thiên Ngọc
Ngày sinh: 06-06 (27)
Long An
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Vũ Thị Thanh Ngân
Vũ Thị Thanh Ngân
Ngày sinh: 03-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đặng Thị Phước Thắng
Đặng Thị Phước Thắng
Ngày sinh: 09-03 (27)
Long An
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Đoàn Thị Thu Trang
Đoàn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 10-12 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 05-02 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Thùy Trâm
Nguyễn Thị Thùy Trâm
Ngày sinh: 06-09 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09070501
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Trúc Phương
Nguyễn Thị Trúc Phương
Ngày sinh: 25-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Bùi Thanh Nhã
Bùi Thanh Nhã
Ngày sinh: 20-03 (27)
Trà Vinh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngày sinh: 22-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Nguyễn Trọng Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa
Ngày sinh: 09-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070002
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Huỳnh Hồng Nhung
Huỳnh Hồng Nhung
Ngày sinh: 01-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Bùi Thùy Dương
Bùi Thùy Dương
Ngày sinh: 02-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nhân viên: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam
Nguyễn Bình Phương Duyên
Nguyễn Bình Phương Duyên
Ngày sinh: 11-02 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thu Hằng
Võ Thị Thu Hằng
Ngày sinh: 28-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Nga
Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày sinh: 24-11 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Phương
Vũ Thị Phương
Ngày sinh: 06-08 (28)
Kon Tum
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Hoàng Ngọc Tường Oanh
Hoàng Ngọc Tường Oanh
Ngày sinh: 23-10 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Lê Dạ Lan Thanh
Lê Dạ Lan Thanh
Ngày sinh: 05-11 (27)
An Giang
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang
Ngày sinh: 10-02 (27)
Bình Định
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 09-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Duy Toàn
Nguyễn Duy Toàn
Ngày sinh: 08-02 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Thúy Vân
Đặng Thị Thúy Vân
Ngày sinh: 02-01 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Thới Thị Công
Thới Thị Công
Ngày sinh: 22-11 (27)
Gia Lai
Lớp: 09070101
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Thanh Nam
Bùi Thị Thanh Nam
Ngày sinh: 14-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Kim Thoa
Trần Thị Kim Thoa
Ngày sinh: 17-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09070001
Quản trị kinh doanh
Bùi Ngọc Phương Dung
Bùi Ngọc Phương Dung
Ngày sinh: 05-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Hoàng Quốc Cường
Hoàng Quốc Cường
Ngày sinh: 12-09 (28)
Lâm Đồng
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Đinh Thị Huyền Cơ
Đinh Thị Huyền Cơ
Ngày sinh: 11-11 (29)
Phú Yên
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Huỳnh Nguyễn Thúy An
Huỳnh Nguyễn Thúy An
Ngày sinh: 01-01 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Nhật Huy
Bùi Nhật Huy
Ngày sinh: 04-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
Ngày sinh: 02-10 (30)
Nam Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Đoàn Nguyên
Nguyễn Đoàn Nguyên
Ngày sinh: 30-07 (28)
Quảng Trị
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Nguyễn Văn Ngọ
Nguyễn Văn Ngọ
Ngày sinh: 31-08 (28)
Nam Định
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Huỳnh Thị Yến Nga
Huỳnh Thị Yến Nga
Ngày sinh: 19-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Đặng Nguyễn Hồng Thắm
Đặng Nguyễn Hồng Thắm
Ngày sinh: 22-08 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Phạm Thị Phương Thảo
Phạm Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 28-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT2D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị tài chính
Bùi Quốc Tiến
Bùi Quốc Tiến
Ngày sinh: 29-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Phạm Thị Gấm
Phạm Thị Gấm
Ngày sinh: 29-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Bùi Quốc Vinh
Bùi Quốc Vinh
Ngày sinh: 07-10 (31)
Quảng Ngãi
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Vòng Huy Cường
Vòng Huy Cường
Ngày sinh: 10-07 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Marketing
Võ Thị Thanh Tuyền
Võ Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 05-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Lê Phương Di
Lê Phương Di
Ngày sinh: 04-08 (28)
An Giang
Lớp: 08QQ2D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thái Phương
Nguyễn Thái Phương
Ngày sinh: 15-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Diễm Chinh
Nguyễn Thị Diễm Chinh
Ngày sinh: 01-01 (29)
Thuận Hải
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Hoàng Vũ
Nguyễn Hoàng Vũ
Ngày sinh: 31-03 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Võ Hồng Nhung
Võ Hồng Nhung
Ngày sinh: 13-01 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Phạm Thị Thúy Ngà
Phạm Thị Thúy Ngà
Ngày sinh: 12-03 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Đỗ Thị Hằng Vi
Đỗ Thị Hằng Vi
Ngày sinh: 21-06 (29)
TP. Đà Nẵng
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
Ngày sinh: 10-08 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Nguyễn Thị Linh Huệ
Nguyễn Thị Linh Huệ
Ngày sinh: 08-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QQ1D
Quản trị kinh doanh - CN Kinh doanh quốc tế
Hồ Cỏng Cú
Hồ Cỏng Cú
Ngày sinh: 08-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Băng Nga
Nguyễn Thị Băng Nga
Ngày sinh: 06-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Ngô Anh Tuấn
Ngô Anh Tuấn
Ngày sinh: 23-07 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Nguyễn Thị Minh Trang
Nguyễn Thị Minh Trang
Ngày sinh: 25-10 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Phùng Kim Yến
Phùng Kim Yến
Ngày sinh: 05-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Lê Thị Tố Hằng
Lê Thị Tố Hằng
Ngày sinh: 28-01 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Hồ Thái Chí
Hồ Thái Chí
Ngày sinh: 04-03 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh
Nhân viên: Công ty TNHH MTV Nhà hàng trên sông
Vũ Tuấn Kiệt
Vũ Tuấn Kiệt
Ngày sinh: 20-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trịnh Nhã Vân
Trịnh Nhã Vân
Ngày sinh: 01-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị Thu Thảo
Trần Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 17-11 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QN1D
Quản trị kinh doanh - CN Quản trị khách sạn
Trần Thị ánh Nguyệt
Trần Thị ánh Nguyệt
Ngày sinh: 09-04 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 07QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)
Phạm Mỹ Lan
Phạm Mỹ Lan
Ngày sinh: 07-03 (29)
TP.HCM
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Võ Thị Lương
Võ Thị Lương
Ngày sinh: 08-10 (30)
Hà Tĩnh
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Hùng
Ngày sinh: 08-08 (29)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Ngô Tấn Hội
Ngô Tấn Hội
Ngày sinh: 21-07 (30)
Phú Yên
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Đức Minh
Nguyễn Đức Minh
Ngày sinh: 06-11 (31)
Đồng Nai
Lớp: 07QT1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Phan Tú Anh
Phan Tú Anh
Ngày sinh: 19-06 (29)
BàRịa-VũngTàu
Lớp: 07QQ1D
Quản trị kinh doanh (2008)
Lê Thị Phương Anh
Lê Thị Phương Anh
Ngày sinh: 26-05 (31)
TPHCM
Lớp: 06QT2D
Quản trị kinh doanh (2008)