Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Nguyễn Đặng Hoài Thương
Nguyễn Đặng Hoài Thương
Ngày sinh: 31-10 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 130B0103
Tài chính - Ngân hàng
Hồ Ngọc Bảo Khuyên
Hồ Ngọc Bảo Khuyên
Ngày sinh: 12-07 (23)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 130B0103
Tài chính - Ngân hàng
Phạm Hồng Linh
Phạm Hồng Linh
Ngày sinh: 18-02 (24)
Đồng Nai
Lớp: 120B0101
Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Hùng Cường
Nguyễn Hùng Cường
Ngày sinh: 22-10 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 120B0101
Tài chính - Ngân hàng
Trịnh Thị Hồng Hạnh
Trịnh Thị Hồng Hạnh
Ngày sinh: 25-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 110B0101
Tài chính - Ngân hàng
Đặng Ngọc Minh Thư
Đặng Ngọc Minh Thư
Ngày sinh: 29-03 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 110B0102
Tài chính tín dụng
Trang Thắng Biêu
Trang Thắng Biêu
Ngày sinh: 28-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 110B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Hoa Sen
Lê Thị Hoa Sen
Ngày sinh: 12-07 (25)
Bình Định
Lớp: 110B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Ngày sinh: 22-06 (26)
Hà Tĩnh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng
Ngày sinh: 09-06 (26)
Cà Mau
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Lê Thùy Hiếu
Trần Lê Thùy Hiếu
Ngày sinh: 19-04 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hoàng Nhân
Nguyễn Hoàng Nhân
Ngày sinh: 18-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Ngày sinh: 20-02 (26)
Gia Lai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Võ Kim Phương
Lê Võ Kim Phương
Ngày sinh: 04-09 (26)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Hoàng Oanh
Trần Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 23-07 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Sang
Nguyễn Thị Sang
Ngày sinh: 03-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Như Quỳnh
Vũ Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 21-03 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Lệ Thu
Bùi Thị Lệ Thu
Ngày sinh: 05-09 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Đặng Phương Uyên
Nguyễn Đặng Phương Uyên
Ngày sinh: 14-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lê Thị Tú
Lê Thị Tú
Ngày sinh: 16-08 (26)
Nghệ An
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Chí Bảo
Nguyễn Chí Bảo
Ngày sinh: 08-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lý Thanh Quang
Lý Thanh Quang
Ngày sinh: 13-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Khương Như
Nguyễn Ngọc Khương Như
Ngày sinh: 25-05 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Tấn Tùng
Huỳnh Tấn Tùng
Ngày sinh: 24-09 (26)
Bình Định
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Thanh Hằng
Trần Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 10-08 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Tạ Minh Khánh Hà
Tạ Minh Khánh Hà
Ngày sinh: 22-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Ngày sinh: 17-12 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Thu Huyền
Nguyễn Ngọc Thu Huyền
Ngày sinh: 30-12 (26)
Phú Yên
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thảo My
Nguyễn Thảo My
Ngày sinh: 27-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Hồng Minh
Nguyễn Ngọc Hồng Minh
Ngày sinh: 06-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Hoàng Phi Long
Lê Hoàng Phi Long
Ngày sinh: 20-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Hoàng Minh Tâm
Ngô Hoàng Minh Tâm
Ngày sinh: 31-08 (26)
Kon Tum
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 08-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 14-06 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Xuân Trang
Nguyễn Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 01-03 (26)
Vĩnh Long
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Đức Toàn
Nguyễn Đức Toàn
Ngày sinh: 21-03 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Ngô Duy Tùng
Ngô Duy Tùng
Ngày sinh: 26-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Cao Ngọc Trâm
Cao Ngọc Trâm
Ngày sinh: 28-10 (26)
Bình Thuận
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Yến Như
Nguyễn Thị Yến Như
Ngày sinh: 17-01 (26)
Bến Tre
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Bích Yến
Lê Bích Yến
Ngày sinh: 06-02 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Hồng Loan
Trần Thị Hồng Loan
Ngày sinh: 10-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Đăng Hằng Quyên
Nguyễn Đăng Hằng Quyên
Ngày sinh: 09-05 (27)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Tố Uyên
Nguyễn Thị Tố Uyên
Ngày sinh: 02-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Huỳnh Nguyễn Đoan Trinh
Huỳnh Nguyễn Đoan Trinh
Ngày sinh: 26-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Võ Minh Chương
Võ Minh Chương
Ngày sinh: 02-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hoàng Thị Kim ánh
Hoàng Thị Kim ánh
Ngày sinh: 27-07 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Vũ Thị Thu Hiền
Vũ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 21-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Bảo Linh
Trần Bảo Linh
Ngày sinh: 15-10 (27)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Đỗ Thị Xuân Thảo
Đỗ Thị Xuân Thảo
Ngày sinh: 20-11 (28)
Hậu Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hoàng Văn Thái
Hoàng Văn Thái
Ngày sinh: 20-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Tiêu Thị Sương
Tiêu Thị Sương
Ngày sinh: 08-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thanh Trang
Nguyễn Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 23-07 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Minh Thùy
Nguyễn Minh Thùy
Ngày sinh: 26-02 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Phạm Tuyết Vân
Nguyễn Phạm Tuyết Vân
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Hoàng Đức
Lê Hoàng Đức
Ngày sinh: 20-08 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Quốc Cường
Lê Quốc Cường
Ngày sinh: 16-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Mai Hoàng Giang
Mai Hoàng Giang
Ngày sinh: 26-08 (27)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thanh Duy
Nguyễn Thanh Duy
Ngày sinh: 12-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Như Hoàn
Lê Như Hoàn
Ngày sinh: 15-09 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Thúy Kiều
Trần Thị Thúy Kiều
Ngày sinh: 25-09 (27)
Bình Định
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Hà Thành Mỹ
Nguyễn Hà Thành Mỹ
Ngày sinh: 04-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Dương Thị Khánh Ly
Dương Thị Khánh Ly
Ngày sinh: 16-06 (27)
Liên bang Nga
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thụy Phương Oanh
Nguyễn Thụy Phương Oanh
Ngày sinh: 12-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Thùy Như
Lê Thị Thùy Như
Ngày sinh: 16-03 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
Ngày sinh: 25-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Chung Thị Thanh Tâm
Chung Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 08-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 09-01 (27)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thanh Thảo
Nguyễn Thanh Thảo
Ngày sinh: 05-02 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đặng Thị Thái Thanh
Đặng Thị Thái Thanh
Ngày sinh: 27-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Đoàn Anh Trí
Đoàn Anh Trí
Ngày sinh: 01-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Ngọc Quỳnh Trâm
Lê Ngọc Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 19-08 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Thương
Trần Thị Thương
Ngày sinh: 25-08 (27)
Gia Lai
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Tú Uyên
Nguyễn Thị Tú Uyên
Ngày sinh: 29-10 (28)
Kon Tum
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Viết Anh
Nguyễn Viết Anh
Ngày sinh: 22-08 (28)
Minh Hải
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Chuyên viên QHKH Doanh Nghiệp: Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Sở Giao Dịch 2
Nguyễn Trần Thục Anh
Nguyễn Trần Thục Anh
Ngày sinh: 03-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Trợ giảng.: Khoa Tài chính ngân hàng – Trường đại học Tôn Đức Thắng
Tạ Tuyết Nhung
Tạ Tuyết Nhung
Ngày sinh: 14-11 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
Ngày sinh: 23-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Kế toán.: Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam.
Vũ Lê Trâm Anh
Vũ Lê Trâm Anh
Ngày sinh: 06-09 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Hiền Dung
Phạm Thị Hiền Dung
Ngày sinh: 16-02 (28)
Bình Định
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Võ Thị Nhung
Võ Thị Nhung
Ngày sinh: 09-10 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trương Thu Hằng
Trương Thu Hằng
Ngày sinh: 07-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Phạm Thị Thúy Hằng
Phạm Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 02-09 (28)
Minh Hải
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Huyền Linh
Nguyễn Thị Huyền Linh
Ngày sinh: 13-01 (28)
Sông Bé
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Hà Linh Khôi
Hà Linh Khôi
Ngày sinh: 21-09 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Việt Phúc
Nguyễn Việt Phúc
Ngày sinh: 08-08 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ngày sinh: 15-09 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Thị Tâm
Ngày sinh: 01-05 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lý Lệ Thu
Lý Lệ Thu
Ngày sinh: 29-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên văn phòng: Hội Lương thực Thực phẩm Tp.HCM
Chu Minh Tiến
Chu Minh Tiến
Ngày sinh: 28-07 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lê Nguyễn Minh Trang
Lê Nguyễn Minh Trang
Ngày sinh: 20-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lưu Thị Hoa
Lưu Thị Hoa
Ngày sinh: 16-10 (28)
Kiên Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Ngọc Giàu
Trần Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 23-07 (29)
An Giang
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Hồ Thị Ngọc Dung
Hồ Thị Ngọc Dung
Ngày sinh: 11-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Phạm Thanh Liêm
Phạm Thanh Liêm
Ngày sinh: 22-07 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Hoàng Minh
Trần Hoàng Minh
Ngày sinh: 21-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Lâm Thanh Nguyên
Lâm Thanh Nguyên
Ngày sinh: 07-06 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Ngô Minh Phong
Ngô Minh Phong
Ngày sinh: 06-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Vũ Thị Vương Thi
Vũ Thị Vương Thi
Ngày sinh: 20-03 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Ngô Minh Trang
Ngô Minh Trang
Ngày sinh: 30-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Trường ái
Nguyễn Thị Trường ái
Ngày sinh: 28-07 (29)
Đắk Lắk
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng