Khoa Tài chính ngân hàng (Đại học chính quy)
Hồ Ngọc Bảo Khuyên
Hồ Ngọc Bảo Khuyên
Ngày sinh: 12-07 (23)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 130B0103
Tài chính - Ngân hàng
Phạm Thị Ngọc An
Phạm Thị Ngọc An
Ngày sinh: 30-07 (23)
Bến Tre
Lớp: 130B0102
Tài chính - Ngân hàng
Phạm Hồng Linh
Phạm Hồng Linh
Ngày sinh: 18-02 (24)
Đồng Nai
Lớp: 120B0101
Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Hùng Cường
Nguyễn Hùng Cường
Ngày sinh: 22-10 (24)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 120B0101
Tài chính - Ngân hàng
Trần Song Hảo Hảo
Trần Song Hảo Hảo
Ngày sinh: 13-08 (24)
Bình Dương
Lớp: 120B0102
Tài chính - Ngân hàng
Lê Thanh Hòa
Lê Thanh Hòa
Ngày sinh: 01-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 110B0101
Tài chính - Ngân hàng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 15-09 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 110B0101
Tài chính - Ngân hàng
Phạm Thị Thật
Phạm Thị Thật
Ngày sinh: 12-12 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 110B0109
Tài chính tín dụng
Lê Hà Thanh Hiền
Lê Hà Thanh Hiền
Ngày sinh: 09-04 (26)
Thừa Thiên Huế
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Huỳnh Thị Minh Kiều
Huỳnh Thị Minh Kiều
Ngày sinh: 10-08 (27)
Bình Định
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Lê Thùy Hiếu
Trần Lê Thùy Hiếu
Ngày sinh: 19-04 (27)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Phan Thị Thu Ngân
Phan Thị Thu Ngân
Ngày sinh: 26-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Nữ Tuyết Mai
Nguyễn Nữ Tuyết Mai
Ngày sinh: 22-04 (26)
Đắk Nông
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hoàng Nhân
Nguyễn Hoàng Nhân
Ngày sinh: 18-04 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Thị Hoàng Oanh
Trần Thị Hoàng Oanh
Ngày sinh: 23-07 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Mai Sương
Nguyễn Thị Mai Sương
Ngày sinh: 06-10 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hương Thảo
Nguyễn Thị Hương Thảo
Ngày sinh: 06-11 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Cao Thị Xuân Trang
Cao Thị Xuân Trang
Ngày sinh: 14-03 (26)
Long An
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Phạm Tú Trinh
Nguyễn Phạm Tú Trinh
Ngày sinh: 10-04 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Trần Ngọc Bảo Trân
Trần Ngọc Bảo Trân
Ngày sinh: 23-08 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Chí Bảo
Nguyễn Chí Bảo
Ngày sinh: 08-11 (26)
Tiền Giang
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lý Thị Bạch Yến
Lý Thị Bạch Yến
Ngày sinh: 14-06 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Dung
Nguyễn Thị Phương Dung
Ngày sinh: 15-02 (26)
Phú Yên
Lớp: 100B0102
Tài chính tín dụng
Lưu Trường Giang
Lưu Trường Giang
Ngày sinh: 29-03 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Văn Cảnh
Nguyễn Văn Cảnh
Ngày sinh: 04-06 (26)
Gia Lai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Trần Thị Thanh Hiếu
Trần Thị Thanh Hiếu
Ngày sinh: 04-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Tạ Minh Khánh Hà
Tạ Minh Khánh Hà
Ngày sinh: 22-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Võ Thị Tuyết Linh
Võ Thị Tuyết Linh
Ngày sinh: 12-08 (26)
Phú Yên
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Ngọc Thu Huyền
Nguyễn Ngọc Thu Huyền
Ngày sinh: 30-12 (26)
Phú Yên
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thảo My
Nguyễn Thảo My
Ngày sinh: 27-11 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Hoàng Phi Long
Lê Hoàng Phi Long
Ngày sinh: 20-02 (27)
Tiền Giang
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hồng Oanh
Nguyễn Thị Hồng Oanh
Ngày sinh: 02-09 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Duy Quang
Nguyễn Duy Quang
Ngày sinh: 01-12 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 08-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Thị Bích Trâm
Lê Thị Bích Trâm
Ngày sinh: 27-03 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lê Bích Yến
Lê Bích Yến
Ngày sinh: 06-02 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 100B0101
Tài chính tín dụng
Lý Bội Hạnh
Lý Bội Hạnh
Ngày sinh: 19-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trương Việt Đức
Trương Việt Đức
Ngày sinh: 02-08 (27)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Diệu My
Nguyễn Thị Diệu My
Ngày sinh: 11-01 (27)
Hà Tây
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 05-10 (27)
Nam Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phạm Thị út
Phạm Thị út
Ngày sinh: 19-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Võ Minh Chương
Võ Minh Chương
Ngày sinh: 02-04 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Ngày sinh: 14-12 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Phan Thị Ngọc Hậu
Phan Thị Ngọc Hậu
Ngày sinh: 02-10 (27)
Bình Phước
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Đặng Đăng Khánh
Nguyễn Đặng Đăng Khánh
Ngày sinh: 01-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Thân Thị Thúy Nga
Thân Thị Thúy Nga
Ngày sinh: 15-06 (27)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Kiều My
Lê Thị Kiều My
Ngày sinh: 07-02 (27)
Bình Định
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thúy Hồng Nhung
Nguyễn Thúy Hồng Nhung
Ngày sinh: 16-08 (27)
Khánh Hoà
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng Techcombank.
Nguyễn Thị Diệu Nhân
Nguyễn Thị Diệu Nhân
Ngày sinh: 07-09 (28)
Khánh Hoà
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Phạm Đình Phước
Phạm Đình Phước
Ngày sinh: 22-07 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Thu Sương
Nguyễn Thị Thu Sương
Ngày sinh: 10-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Việt Trúc
Nguyễn Thị Việt Trúc
Ngày sinh: 11-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trương Hải Yến
Trương Hải Yến
Ngày sinh: 02-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Hồ Anh Vũ
Hồ Anh Vũ
Ngày sinh: 03-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Phạm Tuyết Vân
Nguyễn Phạm Tuyết Vân
Ngày sinh: 09-06 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Lê Hoàng Đức
Lê Hoàng Đức
Ngày sinh: 20-08 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
Ngày sinh: 18-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020302
Ngân hàng (2009)
Chuyên viên quan hệ khách hàng.: Ngân hàng TMCP phát triển nhà thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Lữ Quỳnh Giao
Nguyễn Lữ Quỳnh Giao
Ngày sinh: 13-10 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Giao dịch viên.: Ngân hàng Sacombank.
Đàm Quang Huy
Đàm Quang Huy
Ngày sinh: 05-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phùng Đức Kiên
Phùng Đức Kiên
Ngày sinh: 10-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Dương Thị Kim Ngân
Dương Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 24-06 (27)
Hậu Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngày sinh: 04-03 (27)
Bình Phước
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Triệu Thị Tố Như
Trần Triệu Thị Tố Như
Ngày sinh: 29-04 (27)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Trần Chí Tâm
Trần Chí Tâm
Ngày sinh: 25-04 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Hoàng Song
Nguyễn Hoàng Song
Ngày sinh: 10-04 (27)
Cà Mau
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Như Quỳnh
Lê Thị Như Quỳnh
Ngày sinh: 25-09 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 16-09 (31)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 21-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Hoàng Thị Kim Thành
Hoàng Thị Kim Thành
Ngày sinh: 29-05 (27)
Sông Bé
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Phạm Thị Ngọc Trâm
Phạm Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 16-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Võ Quang Bình
Võ Quang Bình
Ngày sinh: 11-09 (27)
Long An
Lớp: 09020301
Ngân hàng (2009)
Thái Bình Phương Trang
Thái Bình Phương Trang
Ngày sinh: 20-12 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thanh Phương
Nguyễn Thanh Phương
Ngày sinh: 24-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Tạ Tuyết Nhung
Tạ Tuyết Nhung
Ngày sinh: 14-11 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đồng Thị Thúy Ngân
Đồng Thị Thúy Ngân
Ngày sinh: 14-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Quốc Đạt
Nguyễn Quốc Đạt
Ngày sinh: 19-02 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Hồ Sỹ Đại
Nguyễn Hồ Sỹ Đại
Ngày sinh: 25-08 (28)
Bình Định
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Bùi Thị Ngân Giang
Bùi Thị Ngân Giang
Ngày sinh: 19-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Chuyên viên hành chính nhân sự: Trường Mầm non Én Nhỏ
Võ Thị Nhung
Võ Thị Nhung
Ngày sinh: 09-10 (29)
Hà Tĩnh
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Trọng Hoàng
Nguyễn Trọng Hoàng
Ngày sinh: 10-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Huyền Linh
Nguyễn Thị Huyền Linh
Ngày sinh: 13-01 (28)
Sông Bé
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Đinh Sơn Ngọc
Đinh Sơn Ngọc
Ngày sinh: 30-09 (28)
Gia Lai
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Chuyên viên khách hàng: Ngân hàng Sacombank – PGD Lăng Cha Cả Tp.
Lương Thị Thùy Nhung
Lương Thị Thùy Nhung
Ngày sinh: 28-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Phương Thanh
Nguyễn Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 07-02 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Lý Lệ Thu
Lý Lệ Thu
Ngày sinh: 29-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Nhân viên văn phòng: Hội Lương thực Thực phẩm Tp.HCM
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 08-12 (28)
Hà Giang
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Trần Thị Triều Tiên
Trần Thị Triều Tiên
Ngày sinh: 10-05 (28)
Ninh Thuận
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Dương Thị Huỳnh Vân
Dương Thị Huỳnh Vân
Ngày sinh: 08-12 (28)
Quảng Nam
Lớp: 08TT2D
Tài chính - Tín dụng
Finance settlement assistant: Pacific Sea Com
Trần Ngọc Thanh Hiền
Trần Ngọc Thanh Hiền
Ngày sinh: 22-10 (28)
Vũng Tàu - Côn Đảo
Lớp: 08TT2D
Tài chính tín dụng
Mai Trần Phương Đào
Mai Trần Phương Đào
Ngày sinh: 14-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Võ Thị Mỹ Dung
Võ Thị Mỹ Dung
Ngày sinh: 12-10 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 13-09 (29)
Minh Hải
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Dương Thị Phương Thanh
Dương Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 30-04 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Trần Lam Đan Thùy
Trần Lam Đan Thùy
Ngày sinh: 24-01 (28)
Sông Bé
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Văn Thị Minh Thu
Văn Thị Minh Thu
Ngày sinh: 02-11 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Vũ Phạm Minh Tuấn
Vũ Phạm Minh Tuấn
Ngày sinh: 04-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Ngô Minh Trang
Ngô Minh Trang
Ngày sinh: 30-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Vũ Lâm
Nguyễn Vũ Lâm
Ngày sinh: 10-09 (29)
Sông Bé
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày sinh: 19-07 (28)
Gia Lai - Kon Tum
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng
Vũ Tuấn Anh
Vũ Tuấn Anh
Ngày sinh: 09-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08TT1D
Tài chính tín dụng