Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Trần Thị Kim Phương
Trần Thị Kim Phương
Ngày sinh: 11-09 (25)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Lý ánh Phụng
Lý ánh Phụng
Ngày sinh: 24-06 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Ngày sinh: 23-08 (25)
Bình Định
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Tô Hoàng Nguyên
Nguyễn Tô Hoàng Nguyên
Ngày sinh: 03-07 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Trúc Mi
Nguyễn Huỳnh Trúc Mi
Ngày sinh: 30-03 (25)
Bạc Liêu
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Dương Thị Diễm
Dương Thị Diễm
Ngày sinh: 01-04 (25)
Bình Thuận
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Nguyễn Hoàng Trúc Quân
Ngày sinh: 28-10 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày sinh: 19-11 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 09-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Thị ánh Linh
Lê Thị ánh Linh
Ngày sinh: 10-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Thị Phương Thảo
Lê Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-04 (25)
Đồng Tháp
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Trà Vinh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Ka Hìn
Ka Hìn
Ngày sinh: 29-11 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Thu Hiền
Đỗ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 13-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Hồ Điệp
Lê Hồ Điệp
Ngày sinh: 02-02 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Ngày sinh: 29-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Lương Bảo Toàn
Nguyễn Lương Bảo Toàn
Ngày sinh: 11-12 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Lan Phương
Nguyễn Lan Phương
Ngày sinh: 13-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Bùi Trung Hiếu
Bùi Trung Hiếu
Ngày sinh: 22-03 (26)
Gia Lai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Thủy Tiên
Trần Thị Thủy Tiên
Ngày sinh: 01-01 (26)
Đắk Lắk
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Phan Thị Quỳnh Như
Phan Thị Quỳnh Như
Ngày sinh: 22-06 (26)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Ngày sinh: 23-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Lý Kim Hầu
Lý Kim Hầu
Ngày sinh: 29-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Minh
Nguyễn Thị Như Minh
Ngày sinh: 17-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Võ Thảo Ngân
Trần Võ Thảo Ngân
Ngày sinh: 20-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thy
Nguyễn Ngọc Thy
Ngày sinh: 15-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Bích Phương
Nguyễn Thị Bích Phương
Ngày sinh: 13-01 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Bích Phương
Nguyễn Bích Phương
Ngày sinh: 28-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Ngọc Phát
Trần Ngọc Phát
Ngày sinh: 17-10 (26)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Thúy
Lê Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 15-05 (26)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vương Nguyễn Vân An
Vương Nguyễn Vân An
Ngày sinh: 08-10 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Vũ Thị Tươi
Vũ Thị Tươi
Ngày sinh: 04-07 (26)
Nam Hà
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 18-04 (26)
Bình Dương
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Ngày sinh: 15-02 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lâm Thị Minh Tâm
Lâm Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 01-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Viết Thông
Nguyễn Viết Thông
Ngày sinh: 01-01 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 14-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 08-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lã Thanh Tuyền
Lã Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Hiền
Lê Thị Thanh Hiền
Ngày sinh: 12-04 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Đình Khả
Trương Đình Khả
Ngày sinh: 10-02 (30)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Tạ Thị Hằng
Tạ Thị Hằng
Ngày sinh: 19-11 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lương Thị Trúc Chi
Lương Thị Trúc Chi
Ngày sinh: 17-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Ngày sinh: 21-05 (27)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị Cẩm Linh
Lê Thị Cẩm Linh
Ngày sinh: 06-10 (27)
Long An
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Nhứt Nương
Võ Thị Nhứt Nương
Ngày sinh: 10-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Hồ Thụy Tuyết Như
Hồ Thụy Tuyết Như
Ngày sinh: 10-03 (27)
Bến Tre
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Quỳnh Nhung
Võ Thị Quỳnh Nhung
Ngày sinh: 26-12 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phùng Tấn Thông
Phùng Tấn Thông
Ngày sinh: 06-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Lê ánh Phượng
Trần Lê ánh Phượng
Ngày sinh: 12-09 (28)
Bình Thuận
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 12-04 (28)
Bình Dương
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Trần Huỳnh Mỹ Anh
Ngày sinh: 09-10 (27)
TP. Cần Thơ
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trần Thị Hồng
Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 18-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Đào Thị Chinh
Đào Thị Chinh
Ngày sinh: 15-04 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Nên
Nguyễn Thị Kim Nên
Ngày sinh: 07-09 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Bích Ngọc
Đỗ Thị Bích Ngọc
Ngày sinh: 18-08 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Hồ Đắc Quỳnh Trâm
Ngày sinh: 11-04 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Minh Trí
Nguyễn Minh Trí
Ngày sinh: 18-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Thy
Nguyễn Lê Thy
Ngày sinh: 01-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Đậu Thị Hồng Giang
Đậu Thị Hồng Giang
Ngày sinh: 25-08 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thế Duy
Nguyễn Thế Duy
Ngày sinh: 27-03 (27)
Long An
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Cao Văn Cường
Cao Văn Cường
Ngày sinh: 20-11 (28)
Minh Hải
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Diễm Thắm
Phùng Thị Diễm Thắm
Ngày sinh: 17-07 (28)
Bến Tre
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lương Thị Phương Thảo
Lương Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 17-01 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Võ Kiều Oanh
Võ Kiều Oanh
Ngày sinh: 15-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Yến Nhi
Trần Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 28-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lâm Uyên Thương
Lâm Uyên Thương
Ngày sinh: 20-04 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phan Nguyên Tường Vi
Phan Nguyên Tường Vi
Ngày sinh: 28-11 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Đoàn Ngọc Linh
Đoàn Ngọc Linh
Ngày sinh: 19-07 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Huỳnh Vũ Hoàng Lan
Huỳnh Vũ Hoàng Lan
Ngày sinh: 17-01 (31)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lưu Ngọc Hạnh
Lưu Ngọc Hạnh
Ngày sinh: 10-05 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Hữu Dư
Phạm Hữu Dư
Ngày sinh: 22-02 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Cẩm Tú
Lê Cẩm Tú
Ngày sinh: 20-09 (28)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Ngày sinh: 14-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Diễm My
Phạm Thị Diễm My
Ngày sinh: 22-08 (28)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Văn Lượng
Nguyễn Văn Lượng
Ngày sinh: 20-07 (31)
Nghệ An
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Cao Trí
Nguyễn Cao Trí
Ngày sinh: 13-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Vy Thúy
Phạm Thị Vy Thúy
Ngày sinh: 23-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Lưu Thị Thanh Thuyền
Lưu Thị Thanh Thuyền
Ngày sinh: 09-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Nguyễn Trần Trúc Lâm
Ngày sinh: 11-09 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phan Thị Ngọc Giàu
Phan Thị Ngọc Giàu
Ngày sinh: 13-11 (29)
Bình Định
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Châu Hướng Dương
Nguyễn Châu Hướng Dương
Ngày sinh: 17-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Nguyễn Lê Ngọc Diệp
Ngày sinh: 20-03 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Phương Loan
Phạm Thị Phương Loan
Ngày sinh: 06-03 (30)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Oanh
Hồ Thị Tuyết Oanh
Ngày sinh: 10-06 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Đinh Thị Ngọc
Đinh Thị Ngọc
Ngày sinh: 10-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Ngày sinh: 02-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 17-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Kiều Trang
Ngày sinh: 14-12 (28)
Long An
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Trung
Nguyễn Ngọc Trung
Ngày sinh: 27-03 (30)
Bình Phước
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Thị Phương Thanh
Lê Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 17-04 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trịnh Thị Cẩm Tú
Trịnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-03 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Đoàn Xuân Triều
Nguyễn Đoàn Xuân Triều
Ngày sinh: 25-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Hoàng Trâm
Trần Thị Hoàng Trâm
Ngày sinh: 24-11 (29)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Xuân Dung
Lê Xuân Dung
Ngày sinh: 26-01 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Nguyễn Thị Hồng Anh
Ngày sinh: 17-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà
Ngày sinh: 15-02 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Thị Bích Hồng
Vũ Thị Bích Hồng
Ngày sinh: 05-11 (29)
TP.HCM
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 28-11 (30)
Hà Nội
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh