Khoa Ngoại Ngữ (Cao đẳng chính quy)
Hồ Thị Cẩm Oanh
Hồ Thị Cẩm Oanh
Ngày sinh: 23-08 (25)
Bình Định
Lớp: 11800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguyễn Thị Kim Phụng
Ngày sinh: 12-09 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
Ngày sinh: 19-11 (25)
Sóc Trăng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Ngày sinh: 09-01 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Thị ánh Linh
Lê Thị ánh Linh
Ngày sinh: 10-10 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trịnh Cao Thắng
Trịnh Cao Thắng
Ngày sinh: 15-12 (25)
Bình Dương
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Nguyễn Thị Trúc Hồng
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Trà Vinh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Phan Thị Thanh Hoài
Phan Thị Thanh Hoài
Ngày sinh: 23-06 (25)
Quảng Bình
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Ka Hìn
Ka Hìn
Ngày sinh: 29-11 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Đỗ Thị Thu Hiền
Đỗ Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 13-10 (25)
Bến Tre
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Lê Hồ Điệp
Lê Hồ Điệp
Ngày sinh: 02-02 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800102
Tiếng Anh
Trương Nguyễn Phương Thảo
Trương Nguyễn Phương Thảo
Ngày sinh: 19-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đặng Kim Ngọc Hương
Đặng Kim Ngọc Hương
Ngày sinh: 19-09 (25)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Dương
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngày sinh: 20-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Ngày sinh: 29-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Nguyễn Lan Phương
Nguyễn Lan Phương
Ngày sinh: 13-09 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Đoàn Nguyễn Mai Phương
Ngày sinh: 02-08 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11800101
Tiếng Anh
Đỗ Đăng Khoa
Đỗ Đăng Khoa
Ngày sinh: 25-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Nguyễn Thị Ngọc Hương
Ngày sinh: 18-08 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Nguyễn Hoàng Châu Trân
Ngày sinh: 23-02 (26)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Đoàn Mỹ Phương Trâm
Đoàn Mỹ Phương Trâm
Ngày sinh: 02-05 (26)
Khánh Hòa
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Nguyễn Huỳnh Khiết Nguyên
Ngày sinh: 23-02 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Võ Phạm Nhật Hân
Võ Phạm Nhật Hân
Ngày sinh: 30-06 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 17-04 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 15-11 (27)
Bình Dương
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Phi Long
Nguyễn Hoàng Phi Long
Ngày sinh: 10-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Võ Thị Hương
Võ Thị Hương
Ngày sinh: 01-04 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Nguyễn Quốc Duy
Nguyễn Quốc Duy
Ngày sinh: 27-05 (26)
Trà Vinh
Lớp: 10800102
Tiếng Anh
Trần Thị Mỹ Hiền
Trần Thị Mỹ Hiền
Ngày sinh: 30-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Nguyễn Thị Như Hạnh
Ngày sinh: 26-09 (26)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Như Minh
Nguyễn Thị Như Minh
Ngày sinh: 17-11 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Hồ Xuân Thảo
Hồ Xuân Thảo
Ngày sinh: 07-04 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Bích Phương
Nguyễn Bích Phương
Ngày sinh: 28-12 (26)
Bình Thuận
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Mai Minh Trang
Mai Minh Trang
Ngày sinh: 17-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Thúy
Lê Thị Thanh Thúy
Ngày sinh: 15-05 (26)
Bình Định
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Thu
Trần Thị Tuyết Thu
Ngày sinh: 08-05 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm
Ngày sinh: 18-04 (26)
Bình Dương
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Ngày sinh: 15-02 (26)
Lâm Đồng
Lớp: 10800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Nguyễn Ngọc Thúy Vy
Ngày sinh: 20-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Thị Thúy Vy
Lê Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 13-09 (30)
Đắk Lắk
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 08-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Tạ Thanh Thảo
Tạ Thanh Thảo
Ngày sinh: 02-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Đặng Ngọc Thanh Tâm
Ngày sinh: 19-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Lê Ngọc Tú Quyên
Lê Ngọc Tú Quyên
Ngày sinh: 11-07 (27)
An Giang
Lớp: 09800104
Tiếng Anh
Đậu Thị Đoan Trang
Đậu Thị Đoan Trang
Ngày sinh: 20-02 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Biện Ngọc Phương Đài
Biện Ngọc Phương Đài
Ngày sinh: 18-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Kim Cương
Nguyễn Thị Kim Cương
Ngày sinh: 01-01 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Nguyễn Ngọc Thiên Nga
Ngày sinh: 21-05 (27)
Cửu Long
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Nhứt Nương
Võ Thị Nhứt Nương
Ngày sinh: 10-11 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Trương Thị Hồng Nở
Trương Thị Hồng Nở
Ngày sinh: 08-08 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Võ Thị Quỳnh Nhung
Võ Thị Quỳnh Nhung
Ngày sinh: 26-12 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Nguyễn Thị Mỹ Nhung
Ngày sinh: 01-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Phùng Tấn Thông
Phùng Tấn Thông
Ngày sinh: 06-08 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Lê Thị ái Quyên
Lê Thị ái Quyên
Ngày sinh: 10-02 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800103
Tiếng Anh
Nguyễn Lê Phương Thảo
Nguyễn Lê Phương Thảo
Ngày sinh: 12-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Võ Thụy Thảo Nguyên
Võ Thụy Thảo Nguyên
Ngày sinh: 22-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Tăng Bảo Minh Phương
Tăng Bảo Minh Phương
Ngày sinh: 20-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Nguyễn Hoàng Khánh Phương
Ngày sinh: 13-04 (27)
Hà Tây
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Nguyệt
Trần Thị Nguyệt
Ngày sinh: 26-07 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Hoàng Thị Huỳnh Trâm
Ngày sinh: 25-02 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Trần Thị Tuyết Ngân
Trần Thị Tuyết Ngân
Ngày sinh: 20-06 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Nguyễn Thị Thu Hiếu
Ngày sinh: 08-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800102
Tiếng Anh
Huỳnh Trần Mai Diệu
Huỳnh Trần Mai Diệu
Ngày sinh: 29-06 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Thân Vũ Minh Nhật
Thân Vũ Minh Nhật
Ngày sinh: 26-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phạm Hồng Mỹ Linh
Phạm Hồng Mỹ Linh
Ngày sinh: 08-11 (28)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 30-11 (27)
Hà Nam Ninh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thanh Trà
Nguyễn Thị Thanh Trà
Ngày sinh: 02-08 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Nguyễn Hoàng Kim Anh
Ngày sinh: 16-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phan Quốc Việt
Phan Quốc Việt
Ngày sinh: 16-09 (30)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Lê Thị Thanh Tuyền
Lê Thị Thanh Tuyền
Ngày sinh: 28-08 (28)
Quảng Ngãi
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Ngày sinh: 14-09 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Khánh Trang
Trần Thị Khánh Trang
Ngày sinh: 25-09 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Trần Thị Yến Nhi
Trần Thị Yến Nhi
Ngày sinh: 28-08 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09800101
Tiếng Anh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Phùng Thị Ngọc Khánh
Ngày sinh: 05-08 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Thị Kim Oanh
Phạm Thị Kim Oanh
Ngày sinh: 02-08 (28)
Gia Lai
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Phạm Nguyễn Cát Nhật
Ngày sinh: 28-01 (29)
Lâm Đồng
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Tạ Thị Minh Nguyệt
Tạ Thị Minh Nguyệt
Ngày sinh: 05-12 (28)
Nghệ An
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Hoàng Nguyễn Minh Thuận
Hoàng Nguyễn Minh Thuận
Ngày sinh: 23-08 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Trần Thị Thanh Trúc
Trần Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 13-07 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV2C
Tiếng Anh
Lê Duy Phước
Lê Duy Phước
Ngày sinh: 07-02 (32)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Đỗ Phúc Đào Nguyên
Đỗ Phúc Đào Nguyên
Ngày sinh: 08-08 (28)
Thuận Hải
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Nguyễn Phạm Tuấn Nghĩa
Ngày sinh: 14-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Quách Kim Ngân
Quách Kim Ngân
Ngày sinh: 27-06 (29)
Hậu Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Phạm Thị Vy Thúy
Phạm Thị Vy Thúy
Ngày sinh: 23-10 (30)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Lưu Thị Thanh Thuyền
Lưu Thị Thanh Thuyền
Ngày sinh: 09-06 (30)
Quảng Ngãi
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Nguyễn Đình Kim Thanh
Ngày sinh: 20-06 (29)
Khánh Hòa
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Ngọc Hân
Nguyễn Ngọc Hân
Ngày sinh: 27-09 (30)
Đồng Nai
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Nguyễn Châu Hướng Dương
Nguyễn Châu Hướng Dương
Ngày sinh: 17-11 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV3C
Tiếng Anh
Võ Nguyễn Nguyệt Minh
Võ Nguyễn Nguyệt Minh
Ngày sinh: 28-10 (28)
An Giang
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Oanh
Hồ Thị Tuyết Oanh
Ngày sinh: 10-06 (28)
Bình Định
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Đinh Thị Ngọc
Đinh Thị Ngọc
Ngày sinh: 10-07 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Thùy Quý
Nguyễn Thị Thùy Quý
Ngày sinh: 20-06 (28)
Tiền Giang
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Bùi Thị Ngoan
Bùi Thị Ngoan
Ngày sinh: 08-06 (28)
Đắk Lắk
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trần Thị Diễm Trang
Trần Thị Diễm Trang
Ngày sinh: 17-05 (29)
Đồng Nai
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Vũ Đức Tài
Vũ Đức Tài
Ngày sinh: 06-05 (28)
Sông Bé
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Lê Thị Phương Thanh
Lê Thị Phương Thanh
Ngày sinh: 17-04 (28)
Bình Thuận
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Trịnh Thị Cẩm Tú
Trịnh Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 12-03 (29)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Đoàn Xuân Triều
Nguyễn Đoàn Xuân Triều
Ngày sinh: 25-05 (28)
Bến Tre
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Nguyễn Sơn Tùng
Nguyễn Sơn Tùng
Ngày sinh: 28-11 (30)
Hà Nội
Lớp: 08AV1C
Tiếng Anh
Hồ Thị Tuyết Minh
Hồ Thị Tuyết Minh
Ngày sinh: 06-04 (29)
Tp.HCM
Lớp: 07AV1C
Tiếng Anh (2008)