Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Uông Thị Bảo Trân
Uông Thị Bảo Trân
Ngày sinh: 04-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Mâu Mỹ Ngân
Mâu Mỹ Ngân
Ngày sinh: 14-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
La Bội Doanh
La Bội Doanh
Ngày sinh: 23-02 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Quỳnh Ân
Nguyễn Thị Quỳnh Ân
Ngày sinh: 07-07 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Giang Kim Anh
Giang Kim Anh
Ngày sinh: 17-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Xuân Lan
Nguyễn Thị Xuân Lan
Ngày sinh: 10-02 (25)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Ngọc Mai
Đinh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 01-07 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Quang Lợi
Lê Quang Lợi
Ngày sinh: 16-11 (25)
Bến Tre
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bích Lộc
Lê Bích Lộc
Ngày sinh: 19-02 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Xuân Thăng
Ngô Xuân Thăng
Ngày sinh: 23-11 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thủy Tiên
Nguyễn Thủy Tiên
Ngày sinh: 23-01 (25)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Vân Nhu
Lê Vân Nhu
Ngày sinh: 26-12 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Minh Nhật
Đỗ Minh Nhật
Ngày sinh: 27-11 (26)
Bình Phước
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 18-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thiệu Quyền
Trần Thiệu Quyền
Ngày sinh: 21-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Cẩm Vân
Nguyễn Cẩm Vân
Ngày sinh: 10-11 (25)
Ninh Thuận
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 15-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Long Trân
Hồ Long Trân
Ngày sinh: 13-03 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Lan
Bùi Thị Ngọc Lan
Ngày sinh: 14-10 (25)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Hồng Gấm
Dương Thị Hồng Gấm
Ngày sinh: 01-12 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lâm Triển Dương
Lâm Triển Dương
Ngày sinh: 22-07 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Ngọc Yến
Ngô Ngọc Yến
Ngày sinh: 16-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Hường
Lê Thị Bích Hường
Ngày sinh: 22-12 (26)
Bình Định
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Uyên
Lê Thị Thanh Uyên
Ngày sinh: 10-12 (27)
Bình Thuận
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Tăng Thị Kiều Thơ
Tăng Thị Kiều Thơ
Ngày sinh: 28-11 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Vương Anh Sâm
Vương Anh Sâm
Ngày sinh: 18-06 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đinh Tuấn Vũ
Đinh Tuấn Vũ
Ngày sinh: 15-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Khang
Trần Ngọc Khang
Ngày sinh: 18-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Kim Ngân
Võ Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 14-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bồ Quang Minh
Bồ Quang Minh
Ngày sinh: 22-02 (26)
Bình Dương
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Tố Linh
Đỗ Tố Linh
Ngày sinh: 03-09 (26)
Kiên Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thiện Ngân
Bùi Thiện Ngân
Ngày sinh: 19-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Nguyễn Thị Lệ Huyền
Ngày sinh: 02-01 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thu Thảo
Nguyễn Trần Thu Thảo
Ngày sinh: 29-02 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Vĩnh Thịnh
Phạm Vĩnh Thịnh
Ngày sinh: 09-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Nguyễn Xuân Quỳnh
Ngày sinh: 19-02 (26)
Sông Bé
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Phượng
Lê Thị Ngọc Phượng
Ngày sinh: 02-10 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thủy Tiên
Huỳnh Thủy Tiên
Ngày sinh: 17-10 (26)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trương Thị Hồng Trang
Trương Thị Hồng Trang
Ngày sinh: 23-09 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Như Y
Nguyễn Như Y
Ngày sinh: 01-12 (26)
Cà Mau
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Cao Thị Tuyết Hạnh
Ngày sinh: 19-04 (27)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Mỹ Đàng
Nguyễn Thị Mỹ Đàng
Ngày sinh: 17-02 (27)
Phú Yên
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Quốc Duy
Lê Quốc Duy
Ngày sinh: 23-12 (27)
An Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lỷ Dách Khìn
Lỷ Dách Khìn
Ngày sinh: 01-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Hưng
Nguyễn Thanh Hưng
Ngày sinh: 09-09 (27)
Thừa Thiên - Huế
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Nguyễn Ngọc Thanh Loan
Ngày sinh: 31-05 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Kim Ngân
Dương Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 25-02 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Võ Nhật Nam
Phan Võ Nhật Nam
Ngày sinh: 20-12 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Diễm My
Nguyễn Diễm My
Ngày sinh: 10-10 (27)
Cà Mau
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Nhựt Minh
Phan Nhựt Minh
Ngày sinh: 10-06 (28)
Trà Vinh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Lộc
Nguyễn Thanh Lộc
Ngày sinh: 27-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Ngày sinh: 30-04 (27)
Long An
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Quyên
Nguyễn Thị Kim Quyên
Ngày sinh: 20-08 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Văn Phú
Trần Văn Phú
Ngày sinh: 28-10 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tuấn Phong
Nguyễn Tuấn Phong
Ngày sinh: 04-03 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Thảo
Trần Bích Thảo
Ngày sinh: 09-01 (27)
Minh Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-12 (28)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
Ngày sinh: 02-01 (27)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Thi
Lê Thị Ngọc Thi
Ngày sinh: 09-07 (27)
Bến Tre
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thụy Thiên Trúc
Trần Thụy Thiên Trúc
Ngày sinh: 30-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thùy Trang
Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 20-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Phương Vân
Trần Thị Phương Vân
Ngày sinh: 20-06 (27)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phi Trường
Nguyễn Phi Trường
Ngày sinh: 17-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Kim Dung
Hoàng Kim Dung
Ngày sinh: 07-09 (27)
Đắk Lắk
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Tá Công
Võ Tá Công
Ngày sinh: 18-03 (27)
Hậu Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 20-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Minh Tâm
Đặng Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 26-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Ngọc Hân
Bùi Thị Ngọc Hân
Ngày sinh: 20-03 (27)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Hằng
Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 11-04 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Ngọc Diễm
Võ Ngọc Diễm
Ngày sinh: 12-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Cẩm Hương
Lê Thị Cẩm Hương
Ngày sinh: 04-02 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 17-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Nguyễn Thị Thanh Hồng
Ngày sinh: 24-03 (27)
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Liên
Lê Thị Ngọc Liên
Ngày sinh: 16-05 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Đăng Khoa
Võ Đăng Khoa
Ngày sinh: 26-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 21-11 (27)
Bình Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thảo Nguyên
Võ Thị Thảo Nguyên
Ngày sinh: 10-06 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Ngày sinh: 12-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Nguyễn Trần Thanh Quyên
Ngày sinh: 30-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Khưu Mỹ Quyên
Khưu Mỹ Quyên
Ngày sinh: 20-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Phương
Nguyễn Thị Thanh Phương
Ngày sinh: 27-06 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trương Trần Thanh Thảo
Trương Trần Thanh Thảo
Ngày sinh: 10-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Thị Thu Thảo
Mai Thị Thu Thảo
Ngày sinh: 18-04 (27)
Cửu Long
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Minh Tuấn
Ngày sinh: 19-04 (27)
Sông Bé
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồng Tuấn
Nguyễn Hồng Tuấn
Ngày sinh: 06-06 (27)
Hà Bắc
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bảo Yến Vân
Lê Bảo Yến Vân
Ngày sinh: 11-01 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Ngọc Tường
Trần Ngọc Tường
Ngày sinh: 12-02 (27)
Bình Thuận
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Mai Hữu Trường
Mai Hữu Trường
Ngày sinh: 15-09 (29)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Phượng Thái Nghi
Lê Phượng Thái Nghi
Ngày sinh: 22-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 11-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Như ý
Trần Thị Như ý
Ngày sinh: 11-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thoại Trúc Ly
Vũ Thoại Trúc Ly
Ngày sinh: 29-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Hương
Lê Thị Kim Hương
Ngày sinh: 01-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 19-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Lượng
Võ Thị Lượng
Ngày sinh: 05-03 (28)
Bình Định
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Lê Nguyễn Cẩm Tú
Ngày sinh: 18-05 (28)
Phú Yên
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Thân Quốc Hữu
Thân Quốc Hữu
Ngày sinh: 19-04 (28)
Đồng Nai
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Vi Thảo
Nguyễn Thanh Vi Thảo
Ngày sinh: 30-10 (30)
Nghĩa Bình
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Đỗ Mỹ Uyên
Đỗ Mỹ Uyên
Ngày sinh: 01-09 (29)
Bình Dương
Lớp: 07QT3C
Quản trị kinh doanh (2008)
Lâm Chí Vương
Lâm Chí Vương
Ngày sinh: 02-03 (30)
TPHCM
Lớp: 06QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)