Khoa Quản trị kinh doanh (Cao đẳng chính quy)
Huỳnh Thị ánh Tuyết
Huỳnh Thị ánh Tuyết
Ngày sinh: 14-10 (25)
Long An
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Uông Thị Bảo Trân
Uông Thị Bảo Trân
Ngày sinh: 04-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Mâu Mỹ Ngân
Mâu Mỹ Ngân
Ngày sinh: 14-10 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Vũ Thị Ngọc Dịu
Vũ Thị Ngọc Dịu
Ngày sinh: 20-03 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Quỳnh Ân
Nguyễn Thị Quỳnh Ân
Ngày sinh: 07-07 (25)
Lâm Đồng
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Thúy Hồng
Dương Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 13-11 (25)
TP Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Ngọc Mai
Đinh Thị Ngọc Mai
Ngày sinh: 01-07 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Lê Hồng Loan
Lê Hồng Loan
Ngày sinh: 17-01 (25)
Vĩnh Long
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Ngô Xuân Thăng
Ngô Xuân Thăng
Ngày sinh: 23-11 (25)
Thanh Hóa
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Minh Nhật
Đỗ Minh Nhật
Ngày sinh: 27-11 (26)
Bình Phước
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trương Hoài Nam
Trương Hoài Nam
Ngày sinh: 01-06 (25)
Bình Dương
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Trần Kiêm Hoàng Thịnh
Ngày sinh: 18-08 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Phan Văn Tân
Phan Văn Tân
Ngày sinh: 07-03 (25)
Đắk Lắk
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Ngày sinh: 27-08 (25)
Quảng Ngãi
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thiệu Quyền
Trần Thiệu Quyền
Ngày sinh: 21-05 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Ngày sinh: 15-11 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Nguyễn Thị Kim Xuyến
Ngày sinh: 05-04 (25)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Ngày sinh: 30-07 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Dương Thị Hồng Gấm
Dương Thị Hồng Gấm
Ngày sinh: 01-12 (25)
Đồng Nai
Lớp: 11870001
Quản trị kinh doanh
Hồ Quang Đại
Hồ Quang Đại
Ngày sinh: 02-05 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Ngô Ngọc Yến
Ngô Ngọc Yến
Ngày sinh: 16-03 (27)
Đồng Nai
Lớp: 11870009
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Bích Hường
Lê Thị Bích Hường
Ngày sinh: 22-12 (26)
Bình Định
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đinh Thị Thu Hòa
Đinh Thị Thu Hòa
Ngày sinh: 20-10 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Lâm Quốc Hòa
Lâm Quốc Hòa
Ngày sinh: 24-07 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mến
Đỗ Thị Mến
Ngày sinh: 06-07 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Thu Lên
Đỗ Thị Thu Lên
Ngày sinh: 16-09 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Võ Thanh Tòng
Võ Thanh Tòng
Ngày sinh: 21-12 (26)
Tiền Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thị Thu Thủy
Bùi Thị Thu Thủy
Ngày sinh: 10-02 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 17-11 (26)
Thanh Hóa
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Cao Minh Thái
Cao Minh Thái
Ngày sinh: 02-10 (26)
Đồng Tháp
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Duy Bảo
Nguyễn Duy Bảo
Ngày sinh: 17-09 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Tô Ngọc Phương Uyên
Tô Ngọc Phương Uyên
Ngày sinh: 06-04 (26)
Sóc Trăng
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thúy Hằng
Nguyễn Thúy Hằng
Ngày sinh: 19-02 (27)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Ngàn
Nguyễn Hữu Ngàn
Ngày sinh: 19-09 (26)
Tây Ninh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hồng Nga
Nguyễn Hồng Nga
Ngày sinh: 06-05 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Bùi Thiện Ngân
Bùi Thiện Ngân
Ngày sinh: 19-05 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Trung Nhân
Phạm Trung Nhân
Ngày sinh: 03-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Phạm Vĩnh Thịnh
Phạm Vĩnh Thịnh
Ngày sinh: 09-04 (26)
Bến Tre
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Minh Quang
Nguyễn Minh Quang
Ngày sinh: 07-01 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Ngọc ái Nhi
Nguyễn Ngọc ái Nhi
Ngày sinh: 04-03 (26)
Đồng Nai
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Linh Trang
Nguyễn Thị Linh Trang
Ngày sinh: 20-07 (27)
Tiền Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thủy Tiên
Huỳnh Thủy Tiên
Ngày sinh: 17-10 (26)
An Giang
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Trang
Nguyễn Thị Thanh Trang
Ngày sinh: 16-04 (26)
Quảng Ngãi
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Hải Vân
Trần Thị Hải Vân
Ngày sinh: 26-08 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đoàn Thị Thanh Trúc
Đoàn Thị Thanh Trúc
Ngày sinh: 10-03 (26)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 10870001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Hằng Giang
Đặng Thị Hằng Giang
Ngày sinh: 19-09 (27)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hữu Hưng
Nguyễn Hữu Hưng
Ngày sinh: 01-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Nguyễn Thụy Ngọc Huyền
Ngày sinh: 29-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thúy Hồng
Trần Thị Thúy Hồng
Ngày sinh: 09-01 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Tăng Xuân Lan
Tăng Xuân Lan
Ngày sinh: 05-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lý Thiên Kim
Lý Thiên Kim
Ngày sinh: 24-12 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Nguyên Khôi
Nguyễn Nguyên Khôi
Ngày sinh: 05-10 (29)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lỷ Dách Khìn
Lỷ Dách Khìn
Ngày sinh: 01-05 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Mai Thanh Hương
Mai Thanh Hương
Ngày sinh: 12-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Nguyễn Thị Vũ Linh
Ngày sinh: 23-10 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Hoàng Lễ
Võ Hoàng Lễ
Ngày sinh: 03-06 (27)
Ninh Thuận
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phan Nhựt Minh
Phan Nhựt Minh
Ngày sinh: 10-06 (28)
Trà Vinh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thanh Lộc
Nguyễn Thanh Lộc
Ngày sinh: 27-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt
Ngày sinh: 18-09 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Đinh Phước Tài
Đinh Phước Tài
Ngày sinh: 21-07 (27)
Bình Định
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Hoàng Nhật Thắng
Hoàng Nhật Thắng
Ngày sinh: 17-11 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Bích Thảo
Trần Bích Thảo
Ngày sinh: 09-01 (27)
Minh Hải
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Thị Thanh Thảo
Phạm Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 17-02 (27)
Sông Bé
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày sinh: 15-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Lâm Phương Thảo
Nguyễn Lâm Phương Thảo
Ngày sinh: 30-07 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Huỳnh Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 15-12 (28)
Bến Tre
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thị Mỹ Thi
Đỗ Thị Mỹ Thi
Ngày sinh: 07-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thụy Thiên Trúc
Trần Thụy Thiên Trúc
Ngày sinh: 30-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Xuân Trang
Trần Xuân Trang
Ngày sinh: 12-07 (27)
An Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Ngô Thị Tình
Ngô Thị Tình
Ngày sinh: 07-06 (27)
Ninh Bình
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Phi Trường
Nguyễn Phi Trường
Ngày sinh: 17-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Thị Thanh Xuân
Võ Thị Thanh Xuân
Ngày sinh: 22-01 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Yến Vy
Trần Thị Yến Vy
Ngày sinh: 23-01 (27)
Đồng Tháp
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Ngọc Diễm
Lê Thị Ngọc Diễm
Ngày sinh: 15-01 (27)
Long An
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Võ Tá Công
Võ Tá Công
Ngày sinh: 18-03 (27)
Hậu Giang
Lớp: 09870002
Quản trị kinh doanh
Phạm Ngọc Danh
Phạm Ngọc Danh
Ngày sinh: 28-11 (28)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 20-10 (27)
Gia Lai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Ngày sinh: 05-10 (27)
Đồng Nai
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đặng Thị Minh Tâm
Đặng Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 26-09 (27)
Lâm Đồng
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Thanh Hằng
Lê Thị Thanh Hằng
Ngày sinh: 11-04 (28)
Thanh Hóa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Ngọc Diễm
Võ Ngọc Diễm
Ngày sinh: 12-03 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Thị Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Huyền
Ngày sinh: 17-06 (27)
Phú Yên
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Minh Sơn
Thái Minh Sơn
Ngày sinh: 01-01 (2017)
Bình Thuận
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Phan Thị Hoa
Phan Thị Hoa
Ngày sinh: 02-04 (27)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Võ Đăng Khoa
Võ Đăng Khoa
Ngày sinh: 26-02 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Trần Khải Đăng Kha
Trần Khải Đăng Kha
Ngày sinh: 12-12 (27)
Thuận Hải
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Thái Trà My
Thái Trà My
Ngày sinh: 25-10 (27)
Khánh Hòa
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Nguyễn Thị Hồng Nhung
Ngày sinh: 21-11 (27)
Bình Dương
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Nguyễn Thị Vân Nghiêm
Ngày sinh: 12-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Trương Kim Phụng
Nguyễn Trương Kim Phụng
Ngày sinh: 04-09 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Bảo Yến Vân
Lê Bảo Yến Vân
Ngày sinh: 11-01 (27)
Kiên Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Đỗ Thành Danh
Đỗ Thành Danh
Ngày sinh: 20-10 (27)
Bình Định
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Thúy Vy
Nguyễn Thị Thúy Vy
Ngày sinh: 12-07 (27)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Quang Nguyễn Ngọc Vinh
Ngày sinh: 14-12 (28)
Đồng Tháp
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Lê Thị Kim Hương
Lê Thị Kim Hương
Ngày sinh: 01-10 (27)
Quảng Ngãi
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà
Ngày sinh: 19-05 (27)
Tiền Giang
Lớp: 09870001
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thảo Nguyên
Nguyễn Thảo Nguyên
Ngày sinh: 12-02 (28)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Dương Quốc Cường
Dương Quốc Cường
Ngày sinh: 26-01 (30)
TP. Hồ Chí Minh
Lớp: 08QT1C
Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Kim Linh
Nguyễn Thị Kim Linh
Ngày sinh: 02-04 (29)
Đồng Nai
Lớp: 07QT2C
Quản trị kinh doanh (2008)
Nguyễn Văn Tuấn Cường
Nguyễn Văn Tuấn Cường
Ngày sinh: 02-11 (30)
TPHCM
Lớp: 06QT1C
Quản trị kinh doanh (2008)